חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי) מתוך ספר החוקים הפתוח

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי), התשפ״א–2021


ק״ת תשפ״א, 3872, 3890, 3970, 4108; תשפ״ב, 64, 170, 790, 956, 1016.


בתוקף סמכותה של הממשלה לפי סעיף 22יח לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש״ף–2020 (להלן – החוק), ולאחר ששוכנעה הממשלה כי יש סיכון מהפרת חובת הבידוד וכי הפרת חובת הבידוד עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, ולאחר שבחנה הממשלה דרכי פעולה חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת הפגיעה בזכויות של חבי הבידוד, ומצאה שמכלול אמצעי הפיקוח הטכנולוגיים הזמינים בתקופת ההכרזה מתאים לכלל האוכלוסייה, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, מכריזה הממשלה לאמור:


הכרזה לפי סעיף 22יח לחוק [תיקון: תשפ״ב]
(א)
כל אדם שחייב בבידוד, ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום אחר העומד לרשותו לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, בפיקוח של אמצעי טכנולוגי.
(ב)
על אף האמור, חובת בידוד בפיקוח של אמצעי פיקוח טכנולוגי לפי הכרזה זו, לא תחול על אדם החייב בבידוד, אשר תקופת הבידוד שלו אינה עולה על 24 שעות.
הכרזה על חוזרים החייבים בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה [תיקון: תשפ״ב־5]
(הוראת שעה מיום 30.11.2021 עד יום 19.12.2021):
(א)
על אף האמור בסעיף 1, חייב בבידוד הנכנס ממדינה המפורטת בתוספת לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ״ב–2021, שלא הסכים לבידוד בפיקוח טכנולוגי או שלא עמד באחד התנאים המפורטים בסעיף 22יט(א1) או (א2) לחוק, לפי העניין, יורה לו הנציג המוסמך לשהות בבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בסימן ד׳ לפרק ג׳ לחוק.
סוג האמצעי הטכנולוגי
אמצעי כאמור בסעיף 1 יהיה מערכת ”ההסכמון המשודרג“ של משטרת ישראל, כפי שאישר השר לביטחון הפנים ביום כ׳ באב התשפ״א (29 ביולי 2021), לפי סמכותו מכוח סעיף 22יז לחוק.
תחילה
תחילתה של הכרזה זו ביום כ״ו באב התשפ״א (4 באוגוסט 2021).
תוקף [תיקון: תשפ״א־2, תשפ״א־3, תשפ״ב, תשפ״ב־2, תשפ״ב־3, תשפ״ב־4]
תוקפה של הכרזה זו עד יום י״ח בטבת התשפ״ב (22 בדצמבר 2021) או יום פקיעת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי המוקדם מביניהם.


כ״ד באב התשפ״א (2 באוגוסט 2021)
  • נפתלי בנט
    ראש הממשלה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.