משתמש:Dovi/מפתח ראשי לאור השם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקדמה (לספר נר אלהים)[1] הצעה (לספר אור השם)
המאמר הראשון
על השורשים: מציאות האל יתברך, היותו אחד, לא גוף ולא כוח בגוף
הכלל הראשון
ביאור ההקדמות בדברי הפילוסופים ובמופתי הרב
(שלושים ושנים פרקים)
הכלל השני
חקירת ההקדמות
(עשרים פרקים)
הכלל השלישי
ביאור השורשים ואופן עמידתנו בהם
(ששה פרקים)
המאמר השני
על פינות התורה: יסודות ועמודים שרק במציאותם יצוייר מציאות התורה מסודרת ממנו יתברך
הכלל הראשון
ידיעת השם בנמצאות
(חמישה פרקים)
הכלל השני
השגחת השם בנמצאות ברצונו
(ששה פרקים)
הכלל השלישי
יכולת השם
(שני פרקים)
הכלל הרביעי
הנבואה
(ארבעה פרקים)
הכלל החמישי
בחירת האדם
(ששה פרקים)
הכלל הששי
תכלית התורה
(חמישה פרקים)
המאמר השלישי (החלק הראשון)
על האמונות האמתיות בתורה
הכלל הראשון
חידוש העולם
(חמישה פרקים)
הכלל השני
הישארות הנפש
(שני פרקים)
הכלל השלישי
גמול ועונש
(שלושה פרקים)
הכלל הרביעי
תחיית המתים
(ארבעה פרקים)
הכלל החמישי
נצחיות התורה
(שני פרקים)
הכלל הששי
נבואת משה
(שני פרקים)
הכלל השביעי
אורים ותומים
(שני פרקים)
הכלל השמיני
ביאת המשיח
(שלושה פרקים)
המאמר השלישי (החלק השני)
על האמונות האמתיות התלויות במצוות מיוחדות
הכלל הראשון
תפילה וברכת כהנים
(שני פרקים)
הכלל השני
תשובה
(שני פרקים)
הכלל השלישי
יום הכיפורים ומועדי השם
(פרק אחד)
המאמר הרביעי
דעות וסברות אשר השכל נוטה אליהן לפי מה שבא בקבלה
(שלושה עשר דרושים)
מידע על מהדורה זו

המאמר הראשון[עריכה]

בשורש הראשון, שהוא התחלה לכל האמונות התוריות, והוא אמונת מציאות האל יתברך.

אמנם, למה שההקדמה יתבאר ענינה בשני עניינים: הראשון, באור הגבולים הנופלים בה, והשני, יחס האחד אל האחר, כאילו תאמר, חיוב הנשוא לנושא או שלילתו ממנו; והוא מבואר מעניין ההקדמה הזאת. רצוני לומר אמרנו שהאלוה נמצא, שהגבול הנושא בה, והוא האלוה, נעלם תכלית ההעלם, כמו שיבוא בגזירת הצור; הנה אין ענין זאת ההקדמה אלא, שהסיבה והתחלה לכלל הנמצאות, נמצאת. ולזה היה העיון בשורש הזה בדרך השני לבד, והוא, אופן עמידתנו באמיתתו. ולזה ראוי שנחקר אם עמדנו על אמיתת השלש הזה מפאת הקבלה לבד, והוא התורה האלוהית, או אם עמדנו בו מפאת העיון והחקירה גם כן.

ולפי שהראשון ממי שהרחיב הדיבור מפאת החקירה הוא אריסטו בספריו, ב"טבע" וב"מה שאחר הטבע", ומפרשי ספריו, כמו תמיסטיוס ואלכסנדר, והאחרונים, כמו אבונצר ואבן רשד, והמחברים אחריו, כמו אבן סינא ואבוחמד ור׳ אברהם אבן דאוד; והיה הרב המחבר בספרו "מורה הנבוכים" נשתמש ברוב הקדמותיהם על צד הקיצור, לבאר השורש הזה בדרכים מתחלפים; וראה הרב לצרף עם זה שני שרשים יקרים, והם, היותו יתברך אחד, והיותו לא גוף ולא כוח בגוף; הנה ראינו לחקור על מופתיו, אם הם נותנים האמת על כל פנים בשלושת השורשים האלה, אם לא. לפי שהם לקוחים מכלל דברי הפילוסופים הראשונים, וכל מה שנאמר בהם מזולתו אין לשום לב עליו.

ולפי שמופתיו בנויים על שש ועשרים הקדמות, שהניח בראש החלק השני מספרו, הנה יהיה סדר העיון בזה בשני הדברים האלה: האחד, אם ההקדמות ההם אשר נשתמש בהם בביאור השורשים האלה מבוארות באמת באור מופתי; שאם לא היו ההקדמות הצריכות אל ביאור השורשים מבוארות באור מופתי, הנה השורשים לא התבארו באור מופתי. והשני, כשנניח ההקדמות ההם אמיתיות מבארות באור מופתי, אם התבארו מהם השורשים באור מופתי. והעיון הזה יהיה כפי מאמר האומר.

ולזה ראוי שנחלק המאמר הזה לשלשה כללים:

הכלל הראשון - בבאור ההקדמות כפי מה שהיו מבוארות בדברי הפילוסופים, וביאור מופתי הרב. כי אם נחקור בהם, ראוי שיהיו מובנים לנו מבוארים וגלויים ונקיים מכל ספק לפי כוונת הרב.

הכלל השני - נחקור בו במקצת ההקדמות ובמופתי הרב, אם נתבארו באור מופתי.

הכלל השלישי - בביאור השורשים כפי מה שתגזרהו התורה, ובאופן עמידתנו בהם. ושם יתבאר כוונת המאמר הזה, והוא, שאין דרך לעמד על השורשים האלו בשלימות אלא מצד הנבואה, במה שהעידה עליו התורה ונתאמת בקבלה. ואמנם יתבאר עם זה שיסכים בו העיון.

המאמר הראשון, הכלל הראשון[עריכה]

דברי הפתיחה לכלל הראשון: בביאור ההקדמות כפי מה שבאו מבוארות בדברי הפילוסופים ובמופתי הרב הלקוחים ממאמרי הפילוסופים. ולזה חילקנו הכלל הזה לל"ב פרקים. הכ"ו לבאר הכ"ו הקדמות. ושישה עוד לבאר מופתי הרב שהם שישה.

המאמר הראשון, הכלל השני[עריכה]

דברי הפתיחה לכלל השני: נחקור בו במקצת ההקדמות ובמופתי הרב, אם יתבארו ביאור מופתי, אם לא. ולפי שההקדמות אשר ייפול הספק באמיתתן הם הראשונה, והשנייה, והשלישית, והשביעית, והשמינית, והתשיעית, והעשירית, והשנים עשר, והשלוש עשרה, והארבע עשרה, והשש עשרה, והעשרים ושתיים, והעשרים ושלוש, והעשרים וארבע, והעשרים וחמש (כי העשרים ושש נחקור בה במאמר השלישי בגזירת הצור); וכלל ההקדמות אשר תיפול בהם החקירה בכלל הזה הם ארבע עשרה; ומופתי הרב אשר תיפול בהם החקירה ששה – חילקנו הכלל הזה לעשרים פרקים.

המאמר הראשון, הכלל השלישי[עריכה]

דברי הפתיחה לכלל השלישי: בביאור אלו השורשים כפי מה שתגזרהו התורה, ובאופן עמידתנו בהם. ולפי שהשורים שלושה, והחקירות בכל אחד שתיים במה שנאמר, חילקנו בכלל הזה לששה פרקים.

המאמר השני[עריכה]

המאמר השני, הכלל הראשון[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השני, הכלל השני[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השני, הכלל השלישי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השני, הכלל הרביעי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השני, הכלל החמישי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השני, הכלל הששי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי[עריכה]

באמונות האמתיות אשר נאמין בהם אנחנו המאמינים תורה האלהית, ושהכופר באחד מהן ייקרא "מין".

והנה כאשר חקרנו בהם, מצאנום שני חלקים, מלבד הפינות השש אשר כלל אותם המאמר השני:

אם החלק הראשון, מצאנום שמונה:

ולזה חילקנו החלק הזה לשמונה חלקים.

והנה לא ראינו לשומם פינות התורה, לְמַה שעם היות האמונה בהם מחוייבת, והכפירה בהם מרי עצום, עד שהכופר ייחשב מכלל המינים, הנה כבר יצוייר מציאות התורה זולתם. ולזה לא שמנו אותם יסוד ושרשים לה.

והתימה מהרב המורה, שסידר בפירושו לפרק "חלק" שלושה עשר עיקרים, אשר שמם יסודות לדת. והנה אם קרא "עיקרים" האמונות האמיתיות אשר הכפירה בהם מינות – הנה יימצאו יותר מחמישה עשר. ואם קרא "עיקרים" פינות ויסודות הדת אשר לא תצוייר התורה זולתם – הנה אינם יותר משבעה, כשנמנה בהם מציאותו יתברך, או שמונה, אם נמנה גם כן בפינות היותר התורה תורה אלהית מן השמים.

ובכך אפשר שיסופק עלינו, ממה שהוסכם עליו ונתפרסם לקצת הקודמים, היות אמונת החידוש קוטב התורה אשר בה תסוב, להיותו מחייב יכולת ה', ולהיות הנמצאות כולם אצלו כחומר ביד היוצר, שזולת זה לא יצוייר מציאות התורה בעצמותה בכלל. ובייחוד האותות והמופתים שבאו בה, שהם יסודות ועמוד לה. ואמנם למאמיני הקדמות, שיראו שהיות המציאות על צד החיוב ממנו, הנה לא יצוייר מציאותה בשום צד. וכאשר היה זה כן, הנה ראוי למנות האמונה הזאת עמוד גדול ופינה, עם יתר הפינות במאמר השני.

והנה היתר הספק איננו ממה שיקשה, כשיתבאר חיוב יכולת השם אף למאמיני הקדמות. והוא שנעלם מעיני הקודמים. ואולם איך יתבאר זה, הנה מה שיבוא בגזירת השם. ואמנם לפי שחיוב אמונת החידוש מבואר כפי התורה והקבלה, הנה צריך שנחקור כפי מנהגנו, איך ראוי שייאמן, ובאופן ידיעתנו בו. ושמנו אותו בכלל הראשון מזה המאמר.

החלק השני: באמונות הנתלות במצוות מיוחדות.

וכאשר חקרנו עליהם, מצאנום שלוש:

ולזה שמנו אותם שלושה כללים.

והנה לא ראינו למנות האמונה הנתלית במעשה הסוטה, להיותה מצוה פרטית. וכן האמונה הנתלית ברגלים ובשמחות, להיות הייעודים טוב גופיי, ואולם ואוזנו בטוב נפשיי, ויהיה דינם דין שאר המצוות וייעודיהן.

פירוט תוכן הכללים במאמר השלישי, החלק השני[עריכה]

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל הראשון[עריכה]

דברי הפתיחה לכלל הראשון: אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל א אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל א

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל השני[עריכה]

דברי הפתיחה לכלל השני: אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ב אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ב

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל השלישי[עריכה]

דברי הפתיחה לכלל השלישי: אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ג אור השם/מאמר ג/חלק ב כלל ג


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל הראשון[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

דברי הפתיחה לכלל הראשון: אור השם/מאמר א/חלק א כלל א

המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השני[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השלישי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל הרביעי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל החמישי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל הששי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השביעי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק הראשון, הכלל השמיני[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק השני, הכלל הראשון[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.

דברי הפתיחה לכלל הראשון, החלק השני: אור השם/מאמר א/חלק ב כלל א

המאמר השלישי, החלק השני, הכלל השני[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר השלישי, החלק השני, הכלל השלישי[עריכה]

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


המאמר הרביעי, שלושה עשר דרושים[עריכה]

 • הדרוש הראשון: אם העולם נצחי במה שיבוא?
 • הדרוש השני: אם אפשר מציאות עולם אחר, או עולמים רבים?
 • הדרוש השלישי: אם הגלגלים חיים מדברים?
 • הדרוש הרביעי: אם יש לתנועות הגרמים השמימיים מבוא והנהגה במשפי האדם?
 • הדרוש החמישי: אם יש לקמעות והלחשים מבוא בפעולות האדם?
 • הדרוש הששי: בשדים.
 • הדרוש השביעי: אם תיעתק נפש האדם, והוא מה שיקראוהו כת מהחכמים "גלגול"?
 • הדרוש השמיני: אם תישאר נפש הנער שלא הגיע לחינוך?
 • הדרוש התשיעי: בגן עדן וגיהינום.
 • הדרוש העשירי: אם הכוונה ב"מעשה בראשית" חכמת הטבע, והכוונה ב"מעשה מרכבה" היה חכמת מה שאחר הטבע, כפי מה שהבינו קצת מחכמי אומתנו?
 • הדרוש האחד עשר: אם השכל והמשכיל והמושכל – דבר אחד אם לא?
 • הדרוש השנים עשר: במניע הראשון.
 • הדרוש השלושה עשר: בהימנעות השגת אמיתת מהותו יתברך.

הערות[עריכה]

 1. ^ הקדמה כללית לספר "נר אלהים", הכולל את "אור השם" ו"נר מצוה".