משנה טהרות ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


טהרות פרק ו: משנה תוספתא ירושלמי בבלי<< · משנה · סדר טהרות · מסכת טהרות · פרק שישי ("מקום שהיה") · >>

פרקי מסכת טהרות: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

משנה א · משנה ב · משנה ג ·משנה ד ·משנה ה ·משנה ו ·משנה ז ·משנה ח ·משנה ט ·משנה י ·
נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים

פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים, חזר ונעשה רשות היחיד, כשהוא רשות היחיד, ספקו טמא.

כשהוא רשות הרבים, ספקו טהור.

המסכן ברשות היחיד והוציאוהו לרשות הרבים, והחזירוהו לרשות היחיד, כשהוא ברשות היחיד, ספקו טמא.

כשהוא ברשות הרבים, ספקו טהור.

רבי שמעון אומר, רשות הרבים מפסקת.

משנה ב[עריכה]

ארבעה ספקות רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

כיצד, הטמא עומד והטהור עובר, הטהור עומד והטמא עובר, הטמאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים, טהרה ברשות היחיד וטמאה ברשות הרבים, ספק נגע ספק לא נגע, ספק האהיל ספק לא האהיל, ספק הסיט ספק לא הסיט, רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

משנה ג[עריכה]

אילן שהוא עומד ברשות הרבים והטמאה בתוכו, עלה לראשו, ספק נגע ספק לא נגע, ספקו טמא.

הכניס ידו לחור שיש בו טמאה, ספק נגע ספק לא נגע, ספקו טמא.

חנות שהוא טמא ופתוח לרשות הרבים, ספק נכנס ספק לא נכנס, ספקו טהור.

ספק נגע ספק לא נגע, ספקו טהור.

שתי חניות, אחד טמא ואחד טהור, נכנס לאחד מהם, ספק לטמא נכנס ספק לטהור נכנס, ספקו טמא.

משנה ד[עריכה]

כל שאתה יכול לרבות ספקות וספק ספקות, ברשות היחיד, טמא .

ברשות הרבים, טהור .

כיצד, נכנס למבוי והטמאה בחצר , ספק נכנס ספק לא נכנס, טמאה בבית, ספק נכנס ספק לא נכנס, ואפלו נכנס, ספק היתה שם ספק לא היתה שם, ואפלו היתה שם, ספק שיש בה כשעור ספק שאין בה כשעור, ואפלו שיש בה, ספק טמאה ספק טהרה, ואפלו טמאה, ספק נגע ספק לא נגע, ספקו טמא.

רבי אלעזר אומר, ספק ביאה, טהור.

ספק מגע טמאה, טמא.

משנה ה[עריכה]

נכנס לבקעה בימות הגשמים, וטמאה בשדה פלונית, ואמר, הלכתי למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה ואם לא נכנסתי, רבי אלעזר מטהר, וחכמים מטמאין.

משנה ו[עריכה]

ספק רשות היחיד, טמא, עד שיאמר לא נגעתי.

ספק רשות הרבים טהור, עד שיאמר נגעתי.

איזו היא רשות הרבים, שבילי בית גלגול, וכן כיוצא בהן, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטמאה.

אמר רבי אלעזר, לא הזכרו שבילי בית גלגול, אלא שהם רשות היחיד לכך ולכך.

השבילים המפלשים לבורות ולשיחים ולמערות ולגתות , רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.

משנה ז[עריכה]

הבקעה, בימות החמה , רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.

ובימות הגשמים , רשות היחיד לכך ולכך.

משנה ח[עריכה]

בסילקי, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.

רבי יהודה אומר, אם עומד הוא בפתח הזה ורואה את הנכנסין ואת היוצאין בפתח הלז, רשות היחיד לכך ולכך.

ואם לאו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.

משנה ט[עריכה]

הפרן, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.

וכן הצדדין.

רבי מאיר אומר, הצדדין, רשות היחיד לכך ולכך.

משנה י[עריכה]

האסטונית, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.

חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטמאה.


משנה מנוקדת[עריכה]

משנה טהרות ו ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים וחזר ונעשה רשות היחיד כשהוא רשות היחיד ספקו טמא וכשהוא רשות הרבים ספקו טהור המסוכן ברשות היחיד והוציאוהו לרשות הרבים והחזירוהו לרשות היחיד כשהוא ברשות היחיד ספקו טמא וכשהוא ברשות הרבים ספקו טהור רבי שמעון אומר רשות הרבים מפסקת.

(ב) ארבעה ספקות רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרין כיצד הטמא עומד והטהור עובר הטהור עומד והטמא עובר טומאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים טהרה ברשות היחיד וטומאה ברשות הרבים ספק נגע ספק לא נגע ספק האהיל ספק לא האהיל ספק הסיט ספק לא הסיט רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרין.

(ג) אילן שהוא עומד ברשות הרבים וטומאה בתוכו עלה לראשו ספק נגע ספק לא נגע ספקו טמא הכניס ידו לחור שיש בו טומאה ספק נגע ספק לא נגע ספקו טמא חנות שהיא טמאה ופתוחה לרשות הרבים ספק נכנס ספק לא נכנס ספקו טהור שתי חנייות אחת טמאה ואחת טהורה נכנס לאחת מהן ספק לטמאה נכנס ספק לטהורה נכנס ספקו טמא.

(ד) כל שאתה יכל לרבות ספקות וספק ספקות ברשות היחיד טמא וברשות הרבים טהור כיצד נכנס למבוי והטומאה בחצר ספק נכנס ספק לא נכנס טומאה בבית ספק נכנס ספק לא נכנס ואפילו נכנס ספק הייתה שם ספק לא הייתה שם ואפילו הייתה שם ספק שיש בה כשעור ספק שאין בה ואפילו יש בה ספק טמאה ספק טהורה ואפילו היא טמאה ספק נגע ספק לא נגע ספקו טמא רבי אלעזר אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא.

(ה) נכנס לבקעה בימות הגשמים טומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה שדה ואם לא נכנסתי רבי אלעזר מטהר וחכמים מטמאין.

(ו) ספק רשות היחיד טמא עד שיאמר לא נגעתי ספק רשות הרבים טהור עד שיאמר נגעתי ואיזו היא רשות היחיד שבילי בית גלגול וכן כיוצא בהן רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה אמר רבי אלעזר לא הוזכרו שבילי בית גלגול אלא שהן רשות היחיד לכך ולכך השבילין המופלשין לשיחין ולבורות ולגיתות רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

(ז) הבקעה בימות החמה רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה ובימות הגשמים רשות היחיד לכך ולכך.

(ח) בסילקי רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה רבי יהודה אומר אם עומד הוא בפתח הזה ורואה את הנכנסין ואת היוצאין בפתח הלז רשות היחיד לכך ולכך ואם לאו רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

(ט) הפרן רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה וכן הצדדין רבי מאיר אומר הצדדין רשות היחיד לכך ולכך.

(י) האיסטוונית רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה חצר שהרבים נכנסין בזו ויוצאין בזו רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.


פירושים[עריכה]