לדלג לתוכן

משנה טהרות ו דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< | משנה טהרות ו דפוסים | >>

משנה א[עריכה]

מקום שהיה רשות היחיד ונעשה רשות הרבים, חזר ונעשה רשות היחיד, כשהוא רשות היחיד, ספיקו טמא.

כשהוא רשות הרבים, ספיקו טהור.

המסוכן ברשות היחיד והוציאוהו לרשות הרבים, והחזירוהו לרשות היחיד, כשהוא ברשות היחיד, ספיקו טמא.

כשהוא ברשות הרבים, ספיקו טהור.

רבי שמעון אומר, רשות הרבים מפסקת.

משנה ב[עריכה]

ארבעה ספיקות רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

כיצד, הטמא עומד והטהור עובר, הטהור עומד והטמא עובר, הטומאה ברשות היחיד וטהרה ברשות הרבים, טהרה ברשות היחיד וטומאה ברשות הרבים, ספק נגע ספק לא נגע, ספק האהיל ספק לא האהיל, ספק הסיט ספק לא הסיט, רבי יהושע מטמא, וחכמים מטהרין.

משנה ג[עריכה]

אילן שהוא עומד ברשות הרבים והטומאה בתוכו, עלה לראשו, ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טמא.

הכניס ידו לחור שיש בו טומאה, ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טמא.

חנות שהוא טמא ופתוח לרשות הרבים, ספק נכנס ספק לא נכנס, ספיקו טהור.

ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טהור.

שתי חנויות, אחד טמא ואחד טהור, נכנס לאחד מהם, ספק לטמא נכנס ספק לטהור נכנס, ספיקו טמא.

משנה ד[עריכה]

כל שאתה יכול לרבות ספיקות וספק ספיקות, ברשות היחיד, טמא.

ברשות הרבים, טהור.

כיצד, נכנס למבוי והטומאה בחצר, ספק נכנס ספק לא נכנס, טומאה בבית, ספק נכנס ספק לא נכנס, ואפילו נכנס, ספק היתה שם ספק לא היתה שם, ואפילו היתה שם, ספק שיש בה כשיעור ספק שאין בה כשיעור, ואפילו שיש בה, ספק טומאה ספק טהרה, ואפילו טומאה, ספק נגע ספק לא נגע, ספיקו טמא.

רבי אלעזר אומר, ספק ביאה, טהור.

ספק מגע טומאה, טמא.

משנה ה[עריכה]

נכנס לבקעה בימות הגשמים, וטומאה בשדה פלונית, ואמר, הלכתי למקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה ואם לא נכנסתי, רבי אלעזר מטהר, וחכמים מטמאין.

משנה ו[עריכה]

ספק רשות היחיד, טמא, עד שיאמר לא נגעתי.

ספק רשות הרבים טהור, עד שיאמר נגעתי.

איזו היא רשות הרבים, שבילי בית גלגול, וכן כיוצא בהן, רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה.

אמר רבי אלעזר, לא הוזכרו שבילי בית גלגול, אלא שהם רשות היחיד לכך ולכך.

השבילים המפולשים לבורות ולשיחים ולמערות ולגיתות, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

משנה ז[עריכה]

הבקעה, בימות החמה, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

ובימות הגשמים, רשות היחיד לכך ולכך.

משנה ח[עריכה]

בסילקי, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

רבי יהודה אומר, אם עומד הוא בפתח הזה ורואה את הנכנסין ואת היוצאין בפתח הלז, רשות היחיד לכך ולכך.

ואם לאו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

משנה ט[עריכה]

הפרן, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

וכן הצדדין.

רבי מאיר אומר, הצדדין, רשות היחיד לכך ולכך.

משנה י[עריכה]

האסטוונית, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו, רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה.

<< | משנה טהרות ו דפוסים | >>