מועד לכל חי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הטקסט בספר זה הושלם
מועד לכל חי, מהדורה ראשונה
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ
ספר
מועד לכל חי
הרי זה לקט לחדשי השנה, מילי מילי קטני ע"ט לכננ"ה, כי בא מועד מעשה ידינו כוננה, הלא מזע'ר היא דינא זוטא ודינא, פסקי דינים ותוכחות מוסר איזוהי דרך ישרה ונכונה, חדשים גם ישנים קמחא טחינא.

וגדול המזכה האיש אשר בנה, להוציא לאור תורה בעידנא, זה הדור רבה אילנא, מחמד עיננו שורייקו דעינא, השר והטפסר מהיושבים ראשונה, הגביר החכם המרומם, רודף צדקה וחסד אור יומם כמוה"ר אלעזר הילל ב' מנוח נר"ו יאיר הוא ובניו וחי בהם אמר רחמנא, הנה שכלו אתו ידו על העליונה, בימיו ובימינו תושע יאודה וישראל ישכון לבטח אנא ה' הושיענא, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה,

פי המדבר כורע ומשתחוה לפני כל יודעי דת ודין ברוב עוז ושלום

הצעיר חיים פאלאג'י ס"ט

אתן שנת ראיתי את כל החיים לפ"ג

ת"מ אדוננו המנ' שולטן עבדול אזיז יר'ה
נוסח שער מהדורה ראשונה (שאלוניקי ה'תרכ"א)


תוכן הספר

פתיחה

ניסן

אייר

סיון

תמוז

אב

אלול

תשרי

חשון

כסלו


טבת

שבט

אדר

השמטה ומפתחות

הורדה כספר
הורדה כספר