דניאל ז/כתיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< | ספר דניאלפרק ז' • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי דניאל ז

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יבא בשנת חדה לבלאשצר מלך בבל דניאל חלם חזה וחזוי ראשה על משכבה באדין חלמא כתב ראש מלין אמר ב ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא ג וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא שנין דא מן דא ד קדמיתא כאריה וגפין די נשר לה חזה הוית עד די מריטו גפיה ונטילת מן ארעא ועל רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה ה וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ולשטר חד הקמת ותלת עלעין בפמה בין שניה [שנה] וכן אמרין לה קומי אכלי בשר שגיא ו באתר דנה חזה הוית וארו אחרי כנמר ולה גפין ארבע די עוף על גביה [גבה] וארבעה ראשין לחיותא ושלטן יהיב לה ז באתר דנה חזה הוית בחזוי ליליא וארו חיוה רביעיה [רביעאה] דחילה ואימתני ותקיפא יתירא ושנין די פרזל לה רברבן אכלה ומדקה ושארא ברגליה [ברגלה] רפסה והיא משניה מן כל חיותא די קדמיה וקרנין עשר לה ח משתכל הוית בקרניא ואלו קרן אחרי זעירה סלקת ביניהון [ביניהן] ותלת מן קרניא קדמיתא אתעקרו [אתעקרה] מן קדמיה [קדמה] ואלו עינין כעיני אנשא בקרנא דא ופם ממלל רברבן ט חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא כרסיה שביבין די נור גלגלוהי נור דלק י נהר די נור נגד ונפק מן קדמוהי אלף אלפים [אלפין] ישמשונה ורבו רבון [רבבן] קדמוהי יקומון דינא יתב וספרין פתיחו יא חזה הוית באדין מן קל מליא רברבתא די קרנא ממללה חזה הוית עד די קטילת חיותא והובד גשמה ויהיבת ליקדת אשא יב ושאר חיותא העדיו שלטנהון וארכה בחיין יהיבת להון עד זמן ועדן יג חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי יד ולה יהיב שלטן ויקר ומלכו וכל עממיא אמיא ולשניא לה יפלחון שלטנה שלטן עלם די לא יעדה ומלכותה די לא תתחבל

טו אתכרית רוחי אנה דניאל בגוא נדנה וחזוי ראשי יבהלנני טז קרבת על חד מן קאמיא ויציבא אבעא מנה על כל דנה ואמר לי ופשר מליא יהודענני יז אלין חיותא רברבתא די אנין ארבע ארבעה מלכין יקומון מן ארעא יח ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד עלמא ועד עלם עלמיא יט אדין צבית ליצבא על חיותא רביעיתא די הות שניה מן כלהון [כלהין] דחילה יתירה שניה [שנה] די פרזל וטפריה די נחש אכלה מדקה ושארא ברגליה רפסה כ ועל קרניא עשר די בראשה ואחרי די סלקת ונפלו [ונפלה] מן קדמיה [קדמה] תלת וקרנא דכן ועינין לה ופם ממלל רברבן וחזוה רב מן חברתה כא חזה הוית וקרנא דכן עבדה קרב עם קדישין ויכלה להון כב עד די אתה עתיק יומיא ודינא יהב לקדישי עליונין וזמנא מטה ומלכותא החסנו קדישין כג כן אמר חיותא רביעיתא מלכו רביעיא [רביעאה] תהוא בארעא די תשנא מן כל מלכותא ותאכל כל ארעא ותדושנה ותדקנה כד וקרניא עשר מנה מלכותה עשרה מלכין יקמון ואחרן יקום אחריהון והוא ישנא מן קדמיא ותלתה מלכין יהשפל כה ומלין לצד עליא [עלאה] ימלל ולקדישי עליונין יבלא ויסבר להשניה זמנין ודת ויתיהבון בידה עד עדן ועדנין ופלג עדן כו ודינא יתב ושלטנה יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופא כז ומלכותה ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין מלכותה מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון כח עד כה סופא די מלתא אנה דניאל שגיא רעיוני יבהלנני וזיוי ישתנון עלי ומלתא בלבי נטרת

<< · דניאל · ז/כתיב · >>