ספר תגין/ס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ס][עריכה]

ס' באוריית' דד' זיוני ולא דבקין

 1. הסובב (בראשית ב, יג)[1] בתרא,
 2. בנסעם (בראשית יא, ב),
 3. ספרה (בראשית י, ל)[2],
 4. הסירו את אלהי הנכר (בראשית לה, ב),
 5. סביבות‏[3],
 6. סביבותיהם (בראשית לה, ה),
 7. תסבינה (בראשית לז, ז),
 8. סחרים (בראשית לז, כח),
 9. אין שר בית הסהר (בראשית לט, כג),
 10. ויסר פרעה (בראשית מא, מב),
 11. ויספר פרעה (בראשית מא, ח)[4],
 12. אסרי לגפן (בראשית מט, יא),
 13. כבס ביין (שם,),
 14. אנסוה ‏[5] ,
 15. מחספס (שמות טז, יד) תרווייהו,
 16. ונמס (שמות טז, כא),
 17. פסל תמונה‏[6],
 18. מספר ימיך (שמות כג, כו),
 19. סמים נטף (שמות ל, לד),
 20. סמים ולבנה (שם,),
 21. סלת יהיה (ויקרא ב, א),
 22. סלת בלולה בשמן (ויקרא ב, ה),
 23. וסלת מרבכת (ויקרא ז, יב),
 24. ומסל המצות (ויקרא ח, כו)[7],
 25. בסל המילואים (ויקרא ח, לא),
 26. כל מפרסת (ויקרא יא, ג),
 27. פרסה (ויקרא יא, ג) (ויקרא יא, ז) (ויקרא יא, כו)[8],
 28. וסמך אהרן (ויקרא טז, כא),
 29. וכסהו בעפר (ויקרא יז, יג),
 30. ואם לא יכבס (ויקרא יז, טז),
 31. ואלהי מסכה (ויקרא יט, ד),
 32. ויסף חמשתו (ויקרא כב, יד) דאיש כי יאכל,
 33. ונסע‏[9],
 34. בנסוע (במדבר ד, ה) (במדבר ד, טו)[10],
 35. בנסעם (במדבר י, לד),
 36. ולא קסם (במדבר כג, כג),
 37. ונוספה (במדבר לו, ד),
 38. ונוסף (במדבר לו, ג)[11],
 39. פנו וסעו לכם (דברים א, ז),
 40. הפסגה מזרחה (דברים ג, יז),
 41. לנוס (דברים ד, מא) דאז יבדיל,
 42. לא תנסו (דברים ו, טז)[12],
 43. נסיתם (שם,),
 44. במסה (שם,),
 45. המסות (דברים כט, ב),
 46. קסם (דברים יח, י),
 47. קסמים (שם,),
 48. לא תסיג (דברים יט, יד),
 49. לא תחסם (דברים כה, ד),
 50. לא תחוס (דברים כה, יב),
 51. הנסתרות (דברים כט, כח).


 1. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "הסבב" חסר. ובספרינו הראשונה חסר והשניה מלא - ויקיעורך
 2. ^ חשוד בעיני כטעות דפוס היות והוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 3. ^ לא מצאתי ואין לי מושג אל מה לשייכו... - ויקיעורך
 4. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 5. ^ נ"ל צ"ל "אנסנו" והכוונה אל (שמות טז, ד) - ויקיעורך
 6. ^ הכי קרוב לביטוי זה הוי "פסל וכל תמונה" (שמות כ, ג) - ויקיעורך
 7. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "ומסלת המצות" ולא נמצא כזה בספר ויקרא - ויקיעורך
 8. ^ לא הייתי בטוח לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי כולם. ומכל מקום, אני מצדד לחשוב שהכוונה אל (ויקרא יא, ג) שהוא אותו פסוק של הפריט הקודם. היות וראיתי שזה נפוץ הרבה בספר התגין שפסוק אחד מכיל כמה אותיות משונים ברצף - ויקיעורך
 9. ^ צ"ע שקיים הרבה אפשרויות: (במדבר ב, יז) (במדבר י, יח) (במדבר י, כב) (במדבר י, כה) - ויקיעורך
 10. ^ לא ידעתי לאיזה פסוק הכוונה ובכן ציינתי שניהם. וראי לציין שפסלתי אפשרות שלישית של (במדבר י, לה) הואיל והוי פסוק ברשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 11. ^ צ"ע דהוי רשימה שלא כסדר - ויקיעורך
 12. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז כתוב "ולא תנסו" - ויקיעורך