ספר תגין/ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו


[ח][עריכה]

כ"ח באורייתא דתלת קרני תרין לאחוריהון וחד לקדמהון,

 1. ורוח אלהים מרחפת (בראשית א, ב),
 2. וכל שיח (בראשית ב, ה),
 3. ויצמח (בראשית ב, ט),
 4. נחמד (בראשית ב, ט)[1],
 5. ותפקחנה (בראשית ג, ז),
 6. ויפקח (בראשית כא, יט),
 7. ותחי רוח (בראשית מה, כז) תרוויהון,
 8. ירחים (שמות ב, ב),
 9. ותחמרה (שמות ב, ג),
 10. חרבה (שמות ג, א),
 11. ורחבה (שמות ג, ח),
 12. ברוחך (שמות טו, י),
 13. נחית (שמות טו, יג),
 14. יאחזימו (שמות טו, טו),
 15. ופחד (שמות טו, טז),
 16. כצפיחית (שמות טז, לא),
 17. בתחתית (שמות יט, יז),
 18. הולך וחזק (שמות יט, יט),
 19. ויחרד (שמות יט, יח) בתרא‏[2],
 20. לבלתי תחטאו (שמות כ, טז),
 21. מזבח אדמה (שמות כ, כ),
 22. ושמרת חקיו,
 23. ועדותיו וחקיו (דברים ו, יז),
 24. לא תחסר (דברים ח, ט),
 25. ולחיתך‏[3],
 26. ותוב‏[4]


[ח][עריכה]

דפתיין ל"ו/ל"ז באורייתא,

 1. הנחש השיאני (בראשית ג, יג),
 2. ואחבא (בראשית ג, י),
 3. על גחנך (בראשית ג, יד),
 4. תצמיח לך (בראשית ג, יח),
 5. לקחת את דמי אחיך (בראשית ד, יא),
 6. לחבורתי (בראשית ד, כג),
 7. בחרו (בראשית ו, ב)[5],
 8. לא ידון רוחי (בראשית ו, ג),
 9. נפתחו (בראשית ז, יא),
 10. וימחו (בראשית ז, כג),
 11. ויחדלו (בראשית יא, ח),
 12. משחיתים (בראשית יט, יג),
 13. לשחתה (בראשית יט, יג),
 14. מאחריו (בראשית יט, כו),
 15. ויחבקהו (בראשית לג, ד),
 16. היה רעה (בראשית לז, ב) קדמאה,
 17. ויחר אף משה (שמות לב, יט),
 18. חטאה גדולה‏[6] ,
 19. וישחטם (במדבר יד, טז),
 20. [ תצלח (במדבר יד, מא),
 21. לזבח (במדבר טו, ה),
 22. ויחר דויצמח,
 23. ויחר דוינעם (במדבר לב, יג),
 24. חטאים,
 25. וישחטם, ]
 26. החמה,
 27. אף י"י תחת,
 28. בשמחה (דברים כח, מז),
 29. ישלחנו (דברים כח, מח),
 30. ובחסר כל (דברים כח, מח),
 31. ובחמתו (דברים כט, כב),
 32. חרי (דברים כט, כג),
 33. ובחמה (דברים כט, כז),
 34. חמת תנינים (דברים לב, לג),
 35. חתום (דברים לב, לד).


 1. ^ היות ונפלו ההרבה שיבושים בספר, יש גם להסתפק אם לא צריך לומר "ונחמד" ואז הכוונה תהיה על (בראשית ג, ו) -- ויקיעורך
 2. ^ פריט זו הוי שלא כסדר וצע"ק -- ויקיעורך
 3. ^ אין בכל התורה. וצ"ע איך להגיה ולתקנו. ואולי צ"ל 'וחיית' (דברים ל, טז) -- ויקיעורך
 4. ^ משובש כי אין בו אות ח'. ואולי צ"ל 'וחלב' (דברים לב, יד) -- ויקיעורך
 5. ^ כאן הגהתי. ובדפוס פריז "בחרן" וטעות הוא -- ויקיעורך
 6. ^ צ"ע. ביטוי זה מופיע שלשה פעמים באותו פרשה (שמות לב, כא) (שמות לב, ל) (שמות לב, לא) -- ויקיעורך