ספר תגין/ש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
< ספר תגין
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ספר תגין

פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ך | ל | מ | ם | נ | ן | ס | ע | פ | ף | צ | ץ | ק | ר | ש | ת | ביה שמו

[ש][עריכה]

נ"ב באורייתא דז' קרני

 1. ולמשול (בראשית א, יח),
 2. עשות (בראשית ב, ד),
 3. נשמע‏[1],
 4. לנפש חיה (בראשית ב, ז),
 5. ויישן (בראשית ב, כא),
 6. בשר תחתינה (שם,),
 7. באשתו (בראשית ב, כד),
 8. שרי‏[2] ,
 9. כי שרה (בראשית יז, טו),
 10. שמע בקולה (בראשית כא, יב),
 11. וישמע אלהים (בראשית ל, יז) דלאה,
 12. וישמע אליה (בראשית ל, כב),
 13. ישראל (בראשית לב, כט) קדמאה,
 14. איש מצליח (בראשית לט, ב),
 15. לישראל במראות (בראשית מו, ב),
 16. ועיני ישראל (בראשית מח, י),
 17. ותשב באיתן קשתו (בראשית מט, כד)[3],
 18. אבן ישראל (שם,),
 19. של נעליך (שמות ג, ה),
 20. אדמת קדש (שם,),
 21. נאדר בקדש (שמות טו, יא),
 22. לא תשא (שמות כ, ו),
 23. את שם (שמות כ, ו)[4],
 24. לקדשו (שמות כ, ז),
 25. ויקדשהו (שמות כ, י),
 26. תעשה לי (שמות כ, כ),
 27. בשבועה (ויקרא ה, ד),
 28. לשקר (ויקרא ה, כד),
 29. שמע,
 30. והיה שם,
 31. שבו לנו,
 32. ישראל דכי ענן,
 33. ואל בני ישראל (ויקרא ט, ג) (ויקרא כ, ב),
 34. ואל בני ישראל (ויקרא כד, טו),
 35. תשמרו (ויקרא כו, ג) דאם בחקתי,
 36. וישמרך (במדבר ו, כד),
 37. ישא (במדבר ו, כו),
 38. וישם (שם,),
 39. שלום (שם,),
 40. לבדד ישכון (במדבר כג, ט),
 41. מות ישרים (במדבר כג, י),
 42. וישראל עשה חיל (במדבר כד, יח)[5],
 43. שבטי בני ישראל (במדבר לו, ג)[6],
 44. ושמרת,
 45. ושמרתם את הדברים,
 46. וישמן (דברים לב, טו),
 47. שריך,
 48. ישראל (דברים לד, יב) בתרא.


 1. ^ נראה לי שצ"ל "נשמת" (בראשית ב, ז) - ויקיעורך
 2. ^ לכאורה אי אפשר להכריע על איזה פסוק מדובר מתוך רוב אפשרויות. אמנם ראיתי כבר כמה פעמים בספר תגין שפריטים נוטים להיות מכונסים באותו פסוק ולכן לא הייתי מופתע אם הכוונה כאן לאותו פסוק של מטה ב(בראשית יז, טו). וצע"ע בספרים מדויקים יותר מאשר דפוס פריז הנוכחי - ויקיעורך
 3. ^ לכאורה צריכים לספור את זה פעמיים... - ויקיעורך
 4. ^ חלוקת שני הפריטים הבאים הוא משלי. ובדפוס פריז כתוב כזה בדיוק: "את שם קדשו(?)"; סימן שהעורכים עצמם הרגישו שנדרש הגהה. וצ"ע בספרים מדויקים - ויקיעורך
 5. ^ צ"ע אם לספור כאן שתים... - ויקיעורך
 6. ^ צ"ע אם לספור כאן שתים... - ויקיעורך