משנה בבא מציעא ז ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא מציעא · פרק ז · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארתדפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים למשנה זו

[עריכה]

היה עושה בידיו אבל לא ברגליו, ברגליו אבל לא בידיו, אפילו בכתפויד, הרי זה אוכלטו.

רבי יוסי בר יהודה אומר, עד שיעשה בידיו וברגליו.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הָיָה עוֹשֶׂה בְּיָדָיו אֲבָל לֹא בְּרַגְלָיו,

בְּרַגְלָיו אֲבָל לֹא בְּיָדָיו,
אֲפִלּוּ בִּכְתֵפוֹ,
הֲרֵי זֶה אוֹכֵל.
רַבִּי יוֹסֵי בַּר יְהוּדָה אוֹמֵר:
עַד שֶׁיַּעֲשֶׂה בְּיָדָיו וּבְרַגְלָיו:

נוסח הרמב"ם

היה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בידיו אפילו על כתפו הרי זה יאכל רבי יוסי ברבי יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו.

פירוש הרמב"ם

היה עושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל כו': רבי יוסי ב"ר יהודה אומר מה שור בידיו ורגליו אף פועל בידיו ורגליו. ואין הלכה כרבי יוסי ב"ר יהודה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

עד שיעשה בידיו ורגליו - מה שור בידיו וברגליו אף פועל בידיו וברגליו, דהא אתקש חוסם לנחסם. ואין הלכה כר' יוסי ברבי יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

אפילו בכתפו. דאינו מזיז ידיו ורגליו. רש"י:

הרי זה אוכל. גמרא מאי טעמא כי תבא בכרם רעך בכל מאי דעביד. ונראה לי דמפיק ליה מדלא כתיב כי תבא לבצור בכרם רעך:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יד) (על המשנה) בכתפו. דאינו מזיז ידיו ורגליו. רש"י:

(טו) (על המשנה) אוכל. מ"ט כי תבא בכרם רעך בכל מה דעביד. גמרא. ונ"ל דמפיק ליה מדלא כתיב כי תבא לבצור בכרם רעך:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

אפילו בכתפיו:    מפ' בירושלמי דפ' שני דמעשרות וגם דפירקין תני כן בידיו אוגד שעושה אגודות של שבלים וכיוצא בהם. ברגליו מסמיך קורה לאילן שלא תבעוט. על כתפו כגון טוען על החמור שאינו מזיז ידיו ורגליו ע"כ: ושם ראיתי בלשון הירושלמי ר' יוסי ב"ר יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו ובגופו כדיש וכו' וכן הוא הכא בירושלמי דפירקין ודפ"ד מיתות בעי רבה בר רב הונא לר' יוסי ב"ר יהודה אם דש באווזין ותרנגולין שאין להם אלא רגלים מי עבר עלייהו על לא תחסום או לא. ולשון ספר הלבוש בח"מ ריש סימן של"ז אפילו במלאכה כל דהו שאינו מזיז לא ידיו ולא רגליו למלאכה אלא נושא בכתפיו מותר לו לאכול דכי תבא כתיב בנכנס בכרם או בשדה בביאה כל דהו משמע דמקרי פועל בכל מאי דעביד עמו ע"כ:

תפארת ישראל

יכין

רבי יוסי בר' יהודה אומר עד שיעשה בידיו וברגליו:    בשניהן יחד [כן מוכח בש"ס, דאל"כ מה מבעייא ליה בדש בתרנגולים] כשור במלאכתו, דמלא תחסום שור יליף, וקיי"ל כת"ק:

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים

בבלי צא ב  שולחן ערוך חושן משפט רלז א