ביאור:ירמיהו ט כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

במה יתהלל המתהלל[עריכה]

(ירמיהו ט כב): "כֹּה אָמַר ה': אַל יִתְהַלֵּל חָכָם בְּחָכְמָתוֹ, וְאַל יִתְהַלֵּל הַגִּבּוֹר בִּגְבוּרָתוֹ, אַל יִתְהַלֵּל עָשִׁיר בְּעָשְׁרוֹ"

ירמיהו ט כג: " "כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל: הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי, כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ, כִּי בְאֵלֶּה" "חָפַצְתִּי, נְאֻם ה'" "

מה היתרון של השכל וידוע אותי על-פני עושר, גבורה וחכמה? האם ידיעת ה' אינה דורשת חכמה?!

1. שימוש נכון בשלושת הכישורים הקודמים[עריכה]

ייתכן שהדגש הוא חכמתו - החכמה שלו: אל יתהלל חכם אם הוא משתמש בחכמתו הרק לתועלת עצמו, וכן בגבורתו ובעשרו; הרי החכמה, הגבורה והעושר הם מתנות שהוא קיבל מה', ואין לו מה להתפאר בהן. כי אם בזאת יתהלל המתהלל - בכך שהוא משכיל ומודיע לאחרים את ה'; משתמש בחכמתו, גבורתו ועושרו כדי לקרב אנשים לה'. וכן בכך שהוא משכיל ויודע את רצון ה', ובהתאם לכך משתמש במתנות שקיבל בהתאם לרצון ה':

אין טעם להתהלל בכישורים שהאדם נולד איתם ללא בחירתו - אלא במעשים הטובים שהאדם בוחר לעשות בכישורים אלה. כך פירש ירמיהו גם בהמשך, (ירמיהו כב טז): "דָּן דִּין עָנִי וְאֶבְיוֹן, אָז טוֹב, הֲלוֹא הִיא הַדַּעַת אֹתִי נְאֻם ה'"(ראו גם דעת ה' - 5 משמעויות / הרב יונה גירונדי ).

בדומה לכך פירש רש"י: " "אל תתהללו לומר חכמים אנחנו, הנה בדברי מאסתם, וחכמת מה לכם? אם השכלתם וידעתם אותי - אז תתהללו בחכמתכם" " ( רש"י ) , לפי (ירמיהו ח ח): "אֵיכָה תֹאמְרוּ חֲכָמִים אֲנַחְנוּ, וְתוֹרַת ה' אִתָּנוּ? אָכֵן הִנֵּה לַשֶּׁקֶר עָשָׂה עֵט, שֶׁקֶר סֹפְרִים. הֹבִישׁוּ חֲכָמִים, חַתּוּ וַיִּלָּכֵדוּ; הִנֵּה בִדְבַר ה' מָאָסוּ, וְחָכְמַת מֶה לָהֶם"( פירוט );

וכן מלבי"ם: " "יש מציאות שיוכל האדם להתהלל בחכמה וגבורה ועושר, אם ישתמש בהם לתכלית מועיל, ואם יהיו אצלו ככלים ואמצעיים להשיג על ידם שלמותו, שהוא אם ישתמש בחכמתו להשכיל וידוע אותי כי אני ה', שע"י שיודע חקי החכמה - ישיג לדעת את ה', ובגבורתו ועשרו הוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ" "("עושה" מוסב על המתהלל, אם הוא עושה)," "שע"י גבורתו יעשה משפט לעשוקים, וע"י עשרו יעשה חסד וצדקה, כי באלה חפצתי והוא התכלית המבוקש אצלי."

(ויש להוסיף בדרך הדרוש, כי המתהלל בחכמה גבורה ועושר הוא מתהלל בדבר שלא קנאו ע"י בחירתו, כי זה ישיג מאת ה', שהכין טבע מוחו מוכן אל החכמה, וטבע גופו מוכן אל הגבורה, ומזלו מוכן אל העושר, והוא דומה כמי שיש לו פקדון מאת אחרים ומתהלל בו, שההילול אינו של המתהלל, רק עקר ההילול ראוי לבעל הפקדון לא להנפקד; אבל אם משתמש בג' מתנות אלה לדעת את ה' ולעשות חסד משפט וצדקה, שזה תלוי בבחירתו, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ההילול הוא שלו, וזהו שאמר כי אם בזאת יתהלל המתהלל, שאז ראוי ההילול להמתהלל בעצמו, ועז"א כי באלה חפצתי, כי אצל ה' לא יצדק לאמר שחפץ בדבר, כי חפצו יוציא תיכף הדבר אל הפועל, ומי יעכב בידו? על-דרך "ונפשו אותה ויעש", אולם יצוייר אצלו חפץ שהאדם יהיה ירא ה', שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ובזה שייך לאמר כי חפצתי) " ( מלבי"ם ) .

רעיון דומה נמצא בספר תהלים, (תהלים נב ג): "מַה תִּתְהַלֵּל בְּרָעָה הַגִּבּוֹר? חֶסֶד אֵל כָּל הַיּוֹם"- אין מה להתהלל במעשים רעים שאתה עושה בגבורתך, אלא רק במעשי חסד שאתה עושה לשם ה' ( פירוט ).

רעיון זה נמצא, לפי חלק מהפירושים, גם בפרקי אבות:

 • " "אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת" " (רבן יוחנן בן זכאי,
משנה אבות ב ח ) ; ה' יצר אותך עם חכמה וכישרון ללמוד תורה, ואם אתה מחזיק את הטובה לעצמך - ואינך מלמד לאחרים - אין לך מה להתהלל (ראו גם מהי דעת ה'? / חגי הופר ).
 • " "איזהו חכם? הלומד מכל אדם... איזהו גבור? הכובש את יצרו... איזהו עשיר? השמח בחלקו..." " (בן זומא,
משנה אבות ד א ) : " "איזהו חכם שראוי שיתהלל בחכמתו" " (ברטנורא) : " "ויש להקשות ממה שאמר ירמיה אל יתהלל חכם בחכמתו... ונראה לי דלא קשיא, דס"ל לתנא דידן, שזה שאמר כי אם השכל וידוע אותי, הוא עצמו בכלל החכמה והגבורה והעושר שזכר. וכך הוא אומר: אל יתהלל חכם בחכמתו - כי אם שהיא החכמה השכל וידוע אותי. וכן לענין הגבורה והעושר, ולזה שאל התנא איזהו חכם כו' שאליו כיון הנביא" " (תוספות יום טוב) .

רעיון דומה נמצא גם בכתבי הפילוסוף הסטואי אפיקטטוס: " "אל תתהלל במידותיהם של אחרים. לו סוס התהלל ואמר "יפה אני", אפשר היה לשאת את הדבר. אבל אתה, כשתתהלל ותאמר, "יש לי סוס יפה", תדע שתתהלל במעלה טובה של הסוס. ומה באמת שלך? השימוש בכוח המדמה. לכן, אם בשימוש בכוח המדמה תהיה בהתאמה לטבע, בזאת תתהלל, כי אז במעלה טובה משלך תתהלל" " ( אפיקטטוס והתנ"ך: שיוויון נפש / חגי הופר ).

2. כישרון רביעי[עריכה]

יש שפירשו, שאכן יש הבדל בין ידיעת ה' לבין חכמה: החכמה היא כישרון כללי לדעת דברים, וידיעת ה' משמעה ידיעת האופן שבו ה' מנהיג את העולם: " "אל יתהלל חכם - כי לא יוכל להציל נפשו בחכמתו, והגבור לא יוכל להציל נפשו בגבורתו, והעשיר לא יפדה נפשו בעשרו; ואם כן, אין להם להתהלל באלו, כי לא יבוא להם אז תועלת מאלה. כי אם... המשבח את עצמו, ישבח את עצמו... במה שהשכיל ויודע אותי, אשר אני ה' ואין עוד מלבדי, ואני הוא העושה חסד לאוהבי ולשומרי מצותי, ואני הוא העושה משפט להפרע מן הרשעים, ואני הוא העושה צדקה לקבל את השבים ולהסיר מעליהם המשפט; ולא שיש ח"ו פועל טוב ופועל רע, כי בכל אלה חפצתי אני, לתת לכל אחד כגמולו. והמשכיל את זאת ראוי להתהלל בעצמו, כי בזה יבוא לו תועלת רב" " ( מצודות ) .

לא ראוי להתהלל בכשרונות ארציים ואנושיים, אלא רק בכישרון האלהי של יצירת קשר עם ה'. כך, נאמר ב (משלי כז ב): "יְהַלֶּלְךָ זָר וְלֹא פִיךָ, נָכְרִי וְאַל שְׂפָתֶיךָ"- והכוונה להתהללות בכישורים הארציים והאנושיים ( פירוט ); ולעומת זאת, עובדיה, מנהל משק הבית של אחאב, התהלל ביראת ה' שלו ואמר, (מלכים א יח יב): "וְעַבְדְּךָ יָרֵא אֶת ה' מִנְּעֻרָי". כך גם יהושפט מלך יהודה, (דברי הימים ב יז ו): "וַיִּגְבַּהּ לִבּוֹ בְּדַרְכֵי ה', וְעוֹד הֵסִיר אֶת הַבָּמוֹת וְאֶת הָאֲשֵׁרִים מִיהוּדָה"(ראו גבה לב חיובי בדרכי ה' / חגי הופר ).

גם הרמב"ם ( מורה נבוכים ג נד ) פירש, שידיעת ה' היא כישרון רביעי, שונה מחכמה: " "כבר בארו הפילוסופים הקדמונים והאחרונים, כי השלמויות המצויות לאדם ארבעה מינים:"

 • "א. ראשיתן, והיא" "הגרועה שבהן, והיא אשר עליה" "כלים אנשי הארץ, היא שלמות הרכוש... וזו שלמות שאין מגע בינה ובין אותו האדם כ" "לל... רוב ההנאה בה דמיון מוחלט, כלומר: זה ביתי וזה עבדי והממון הזה ממוני ואלה צבאותיי. וכאשר יתבונן על" "עצמו, ימצא" "שכל אלה מחוץ לעצמותו... ולפיכך אם נעדר אותו היחס, נמצא אותו האדם שהיה מלך גדול, אין הבדל בינו לבין השפל ביותר בבני אדם, מבלי שישתנה מאומה מאותם הדברים שהיו מתייחסים לו. וביארו הפילוסופים, כי השם השתדלותו ודאגתו לסוג זה של שלמות, אין דאגתו אלא לדמיון מוחלט, והוא דבר שאינו מתקיים, ואפילו יתקיים לו אותו הרכוש כל ימי חייו - הרי לא תושג לו בעצמו שלמות כלל."
 • "ב. והמין השני, יש לו לעצם האדם קשר יותר מן הראשון, והוא שלמות הבניה והתכונה, כלומר: שיהא מזג אותו האדם בתכלית האיזון, ואבריו יחסיים חזקים כראוי. וגם מין זה מן השלמות אין לשומו תכלית, לפי שהיא שלמות גופנית, ואינו לאדם מחמת שהוא אדם אלא מחמת שהוא בעל חי, ומשותף בזה הגרוע שבבעלי חיים. ואפילו אם יגיע כוח האדם אל התכלית והשיא, לא יגיע לכוח פרד חזק, כל שכן שלא יגיע לכוח אריה או כוח פיל. ותכלית השלמות הזו כפי שאמרנו, שישא משא כבד או ישבור עצם עבה, וכיוצא בכך ממה שאין בו תועלת גופנית גדולה, אבל תועלת נפשית הרי היא נעדרת מן המין הזה."
 • "ג. והמין השלישי הוא שלמות באדם עצמו יותר מן השני, והיא שלמות המעלות המידותיות, והיא שיהו מידות אותה האדם בתכלית מעלתן. ורוב המצוות אינן אלא להשגת המין הזה מן השלמות. וגם מין זה מן השלמות אינו אלא הצעה לזולתו, ואינו תכלית כשלעצמה. והוא שכל המידותיות אינן אלא בין כל אחד מבני אדם לבין זולתו, וכאילו השלמות הזו במידותיו אין עתודתה אלא לתועלת בני אדם, ונעשה כלי לזולתו, לפי שאם תניח שאחד מבני אדם לבדו ואין לו עסק עם שום אדם, תמצא שהמעלות המידותיות שבו כולן אז בטלות ומושבתות ואין להן צורך, ואין מביאות שלמות באישיותו במאומה, אבל יהיה צורך לה ותחזור תועלתה אלת מבחינת הזולת.
"
 • "ד. והמין הרביעי היא השלמות האנושית האמיתית, והיא השגת המעלות ההגיוניות, כלומר: ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות בעניינים האלוהיים, וזו היא התכלית הסופית, והיא המשלימה את האדם שלמות אמיתית, והיא לו לבדו, והיא המעניקה לו הקיום הנצחי, ובה  האדם אדם..." "

" "אמר ירמיה בארבעת השלמויות הללו: כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי, התבונן היאך אמרן כפי סדרן אצל ההמון, כי השלמות הגדולה אצלם עשיר בעושרו, ולמטה ממנו גיבור בגבורתו, ולמטה ממנו חכם בחכמתו, כלומר: בעל המידות הנעלות, שגם אדם זה מכובד אצל ההמון אשר אליהם הוא המשא, ולפיכך סודרו בסדר זה. וכבר השיגו חכמים ז"ל מן הפסוק הזה את העניינים הללו עצמן אשר הזכרנו, וביארו מה שביארתי לך בפרק זה, והוא שהחכמה האמורה בסתם בכל מקום והיא התכלית, היא השגתו יתעלה, ושהרכוש הזה שהאדם רוכש מן הסגולות שמתקנאים בהן וחושבים אותם שלמות אינם שלמות. וכן כל המעשים התורתיים הללו כלומר: מיני העבודות, וכן המידות המועילות לכל בני אדם בעסקיהם זה עם זה, כל אלה אין להשוותן אל התכלית הזו הסופית, ואינן שוות לה, אלא הם מצעים בגלל התכלית הזו." ".."

"ולא הסתפק בפסוק זה בביאור הנעלה שבתכליות, שהיא השגתו יתעלה בלבד. כי אילו הייתה זו מטרתו, היה אומר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי, ויפסיק הדיבור, או היה אומר "השכל וידע אותי כי אני אחד", או היה אומר "כי אין לי תמונה", או "כי אין כמוני", וכל כיוצא באלה. אלא אמר, כי ההתפארות היא בהשגתי ובידיעת תוארי, כלומר: מעשי... וביאר לנו בפסוק זה, כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהתדמות בהם, הם חסד ומשפט וצדקה. והוסיף עניין אחר חשוב והוא אומרו: בארץ, אשר זהו ציר התורה, ולא כדמיון המתפרצים אשר דמו כי השגחתו יתעלה נסתיימה אצל גלגל הירח, ושהארץ וכל אשר בה עזובים, "עזב ה' את הארץ", אלא כמו שביאר לנו על ידי אדון החכמים: "כי לה' הארץ", אמר כי השגחתו גם בארץ כראוי לה, כמו שמשגיח בשמים כראוי לה, והוא אומרו: "כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ". ואחרי כן השלים את העניין ואמר כי באלה חפצתי נאם ה', רוצה לומר, מטרתי שיהא מכם חסד וצדקה ומשפט בארץ, כדרך שביארנו בשלוש עשרה מידות, שהמטרה להתדמות בהן, ושיהיו אלה הליכותינו. נמצא, כי התכלית אשר הזכיר בפסוק זה, היא שהוא ביאר כי שלמות האדם אשר בה יתפאר באמת היא מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי יכולתו, וידע השגחתו על ברואיו בהמצאתם והנהגתם היאך היא, והיו הליכות אותו האדם אחר אותה ההשגה מתכוון בהם תמיד חסד צדקה ומשפט, להתדמות במעשיו יתעלה, על הדרך שביארנו כמה פעמים במאמר זה" " (ראו גם: בזאת יתהלל המתהלל / יהודה אייזנברג ).

אולם, דברי הרמב"ם אינם ברורים:

 • בהתחלה הוא מסביר, שהחכמה היא " "שלמות המעלות המידותיות" ", ושאין להתהלל בה כי היא מיועדת "רק" ליחסים שבין אדם לחברו, ואינה מהותית לעצם נפשו של האדם; בעוד שידיעת ה' היא " "השגת המעלות ההגיוניות" ", ובה ראוי להתהלל, כי היא השלמות האמיתית והנצחית של האדם;
 • אולם בהמשך הוא מפרש, שהתכלית של ידיעת ה' היא להתדמות אל ה': " "כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם ולהתדמות בהם, הם חסד ומשפט וצדקה" " - והמעשים הללו הם בתחום המידות!

ייתכן שההסבר הראשון הוא לדעת הפילוסופים, שהדגישו את החכמה העיונית יותר מהמעשים הטובים שבין אדם לחברו; וההסבר השני הוא דעת הנבואה, שהדגישה את המעשים הטובים הנובעים מידיעת ה', ולא את החכמה התיאורטית.

וייתכן ש" "צריך לקרוא את הטענה של הרמב”ם כאמירה שיש שני סוגים של מוסר – יש מוסר שמביא את האדם לידי השכלה, אך יש גם מוסר שהוא תוצאת ההשכלה. בסוף גם ההשכלה היא אמצעי, לחיים מוסריים וחיים חברתיים. אחת מהשאלות האמיתיות במורה נבוכים של הרמב”ם היא, מה בין מוסר שמביא אדם לידיעת ה’, ובין מוסר שהוא תוצאת ידיעת ה’. המטרה של מורה נבוכים איננה הידיעה, אלא הפעולה שאותה ידיעה מיילדת. כלומר, על פי הרמב”ם גם ידיעת ה’ היא אמצעי, כשהמטרה היא עשות חסד, משפט וצדקה, כמוסר שנולד מהשכלה. חיקוי דרכיו של אלוהים, כמו בא-נ”ד. על פי הרמב”ם, עושים זאת ע”י יצירת אישיות שהיא חיקוי טוב של הטבע. הקודקס שנוצר כדי ליילד את האדם שדומה לטבע הוא התורה. כלומר, המסקנה של מורה נבוכים הוא משנה תורה. המוסר שנולד מידיעת ה’ על פי א-נ”ד הוא ההלכה, ומסקנת מורה נבוכים מסתיימת במקום שבו מתחיל משנה תורה, על פי הקריאה הזאת" " ( הרמב"ם -  מורה נבוכים: הידיעה והמידות / אתר טקסטולוגיה ).

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

בפסוקים הבאים, מסביר ירמיהו שהעיקרון של "בזאת יתהלל המתהלל" נכון גם ברמה הלאומית: לא ראוי שעם ישראל יתהלל בחכמה, גבורה או עושר - אלא בידיעת ה'. ראו נאום על חכמה, גבורה, עושר, וההבדל בין ישראלים לגויים .

פסוקים נוספים על העושר, ראו הון - מועיל או לא? .

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

ביטויים:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • מדרש חזית : ... אמונה ואין עול צדיק וישר הוא (דברים לב:ד), ונאמר ע"י ירמיהו כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו (ירמיהו ט:כב), אם אין מכיר מי שבראו האיך הוא חכם, ואף ברשעים יש חכמים בעיניהם. ( cache )
 • דבר תורה קצר לשולחן השבת, פרשת "משפטים" : 16 פברואר 2012 ... ואפשר לבאר, בהקדים הפסוק בספר ירמיה (ט'), " כה אמר ה', אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי". ( cache )
 • הרב ד"ר מאיר גרוזמן : וכך אמר הנביא ירמיהו: " כה אמר ה', אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל - השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכן ירמיה אומר: (ירמיה ט) כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל וגו'. ומתנות אלו, בזמן שאינן באין מן הקב"ה סופן ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ד' פרשיות ומשמעותן : ועל זה מזהיר הנביא ירמיהו ח' " כה אמר ה' אל יתהלל החכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'". וזה תוכן ד' ... ( cache )
 • ויקרא, פרשת צו ושבת הגדול, תשנ"ח, יצחק ספיר : מקור לקביעה זו מוצא הרמב"ם בדברי ירמיהו הנביא: " כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי ... ( cache )
 • אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו ... כותר: אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו. שם הפרסום מקורי ... ( cache )
 • www.mkm-haifa.co.il : "אל יתהלל חכם בחכמתו,ואל יתהלל הגיבור בגבורתו;אל יתהלל עשיר בעושרו". אל תשוויצו!- אדם צריך להיות צנוע ועניו גם אם הוא חכם,גיבור או עשיר. מקור: ירמיהו ט, כ"ב - "כֹּה אָמַר ... ( cache )
 • פורום: ישיבת הגולשים התמימים חבד - מדרש על שלמה המלך ואשמדאי ג€“ בחדרי... : כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו, אל יתהלל חכם בחכמתו זה שלמה מלך ישראל, בשעה שישב על כסא מלכותו נשתבח ונתגאה ועבר על ... ( cache )
 • אגרת 14 - 1925, עמ' נז | אגרות קודש | פרי חכם | ספרים שיצאו לאור | הרב... : וזה ענין הכתוב: "אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו וכו', כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי". פירוש, על דרך שכתוב: "לא תהיה משכלה ועקרה בארצך וכו'", והבן, ... ( cache )
 • Rambam, Guide for the Perplexed 3:54 | On1Foot : אמר ירמיהו באלו השלמיות הארבעה, כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי, השתכל איך ... ( cache )
 • מדרש רבה - מטות : ... ט) כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל וגו' ומתנות אלו בזמן שאינן באין מן הקב"ה סופן להפסק ממנו שנו רבותינו שני ... ( cache )
 • חודש אייר | אייר | לוח שנה : 10 מאי 2011 ... איתא בכתבי האריז"ל שצירוף שם הוי' דחודש אייר הוא - בראשי- התיבות "יתהלל המתהלל השכל וידוע" שבפסוק "אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל ... ( cache )
 • פרשת מטות - בני גד ובני ראובן - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן ירמיהו אומר (ירמיה ט'): "כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידוע אותו, כי אני ה' עושה חסד ... ( cache )
 • היי, אני בשיעור עברית עכשיו, ויש לנו עבודה על פתגמים. אני עושה על : 7 פברואר 2012 ... אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אמר מעט ועשה הרבה ... ( cache )
 • מי המנצח במירוץ? | דעות, מקור ראשון : 22 פברואר 2012 ... זו שאלה כבדה, שהרמב"ם דן עליה בסיום ספרו 'מורה הנבוכים' על-פי הפסוק בירמיה: "כה אמר ד': אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר ... ( cache )
 • הקשר בין הארץ לכיס : ... אומר (ירמיה ט') 'כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל וגו ומתנות אלו בזמן שאינן באין מן הקב"ה סופן להפסק ממנו, ... ( cache )
 • משנה אבות ד א ג€“ ויקיטקסט : 1 פברואר 2009 ... (א) (על הברטנורא) ויש להקשות ממה שאמר ירמיה [ט'] אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל ... ( cache )
 • ערכין י ב ג€“ ויקיטקסט : 28 ספטמבר 2008 ... ונתמעטו וחזרו ומיעטוהו והיה מקלח מים לקיים מה שנאמר (ירמיהו ט, כב) אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הרדולים ... ( cache )
 • שער ברסלב - היום שאחרי... : "אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו. אל יתהלל עשיר בעשרו" ג€“ "כי לא יבוא להם תועלת מאלה" (מצודות דוד) ג€“ "כי אם בזאת יתהלל המתהלל: הַשכל ויָדוֹע אותי" (ירמיהו ט ... ( cache )
 • ניצוצי : וכמו שאמר הנביא ירמי' (ט-כב) אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל העשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'. וזאת מורים לנו ארבע ... ( cache )
 • יוסף אלבו ג€“ ויקיציטוט : 19 אוקטובר 2010 ... "וזהו שכתוב: אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו - כלומר שאין לו להתהלל כשתהיה החכמה מיוחדת אליו, וכן העושר וכן הגבורה, ... ( cache )
 • שומע תפילה | הודו חלק א : אך רוב בני אדם מתהללים בהבלי עולם הזה שאין להם ערך, ועל זה כבר הזהיר הכתוב(5)"אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל ... ( cache )
 • בס"ד במה יתהלל המתהלל? הרב שלמה אבינר הנוכל להגדיר מהו האידיאל... : זו שאלה כבדה שהרמב"ם דן עליה בסיום ספרו "מורה נבוכים (ג נד) על פי הפסוק של ירמיהו: "כה אמר ד': אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעושרו. ( cache )
 • ביאור:מהו חטא עץ הדעת טוב ורע? ג€“ ויקיטקסט : 4 אוקטובר 2010 ... וכן אנו מוצאים: ירמיה, ט', 22-23: "כה אמר יהוה אל- יתהלל חכם בחכמתו ואל -יתהלל הגבור בגבורתו אל-יתהלל עשיר בעשרו. כי אם-בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע ... ( cache )
 • משנה מסכת אבות פרק ד משנה א: בן זומא אומר "; מכל מלמדי השכלתי (" " : אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר בעשרו. ג€“". הקדים החכמה לגבורה. -. מפני שהיא מעלה אמתית ובנפש השכלות ובגוף שוכנת.,. ולא כן הגבורה ... ( cache )
 • אל יתהלל הגיבור בגבורתו - גלובס : 12 ינואר 2012 ... אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו ואל יהלל עשיר בעשרו" (ירמיהו ט, כ"ב). stella-k@globes.co.il גלובס לחודש היכרות ג€“ כל הכתבות, המאמרים ... ( cache )
 • אפלטון והתנ"ך: המדינאי : ואולי על כך אמר ירמיהו ג€“ ירמיהו ט כב-כג: "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' ... ( cache )
 • חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל : ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל וגו', ומתנות אלו בזמן שאינן באין...מן הקב"ה סופן להפסק ממנו וכן אתה מוצא בבני גד ובני ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - עשרה בטבת - יום הקדיש הכללי : ונפלה נבלת האדם כדומן על פני השדה, וכעמיר מאחרי הקוצר ואין מאסף, כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, ואל יתהלל העשיר בעושרו כי אם בזאת יתהלל ... ( cache )
 • שלהבתיה. : 1 מאי 2008 ... וכן בכתוב הנ"ל: כה אמר יקוק אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו: כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יקוק עשה ... ( cache )
 • www.yeshua.co.il - ספרייה : מהו הדבר הכי טוב בחיים, שמביא אושר, שמחה והנאה יותר מכל דבר אחרי דעת אלוהים: "כה אמר ה', 'אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו; כי אם ... ( cache )
 • וירא התשס"ג : 7 מרץ 2010 ... "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה ... ( cache )
 • אל יתהלל חוגר כמפתח : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו. מילות המפתח: פתגמים אַל יִתְהַלֵּל חָכָם בְּחָכְמָתוֹ, וְאַל יִתְהַלֵּל הַגִּבּוֹר בִּגְבוּרָתוֹ; ... ( cache )
 • שמות, פרשת משפטים, תשנ"ח, ד"ר מאיר גרוזמן : "כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור.................. בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל.................. המתהלל, השכל וידע אותי, כי אני ה' עשה חסד משפט. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- זאת תורת העולה : ... ז' פסוק כא עד פרק ח' פסוק ג, ואח"כ מוסיפים שני פסוקים מפרק ט', פסוקים כב - כג) נאמר: "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעושרו. ( cache )
 • לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו. מילות המפתח: פתגמים אַל יִתְהַלֵּל חָכָם בְּחָכְמָתוֹ, וְאַל יִתְהַלֵּל הַגִּבּוֹר בִּגְבוּרָתוֹ; ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ירמיהו פרק ט : ... על פני השדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף: (כב) כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו: (כג) כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע ... ( cache )
 • פרשת השבוע:צו | הפלגה לערי השמחה : 11 אפריל 2007 ... כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי (ט' ג€“ כ"ב-כ"ג). ואומר על כך הגאון ... ( cache )
 • דף קשר מספר 414 - פרשת חיי שרה : מצאנו כתוב בירמיהו (פרק ט' כ"ב-כ"ג) "כה אמר ד' אל יתהלל חככם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ד' עושה חסד ... ( cache )
 • מדע ואמונה : ונזכור את הפסוקים האדירים בירמיהו, "אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני השם" וכו'. ( cache )
 • פתגמים בעברית : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו ֲ· אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? אמר מעט ועשה הרבה ֲ· אסתרא בלגינא ... ( cache )
 • שערי תשובה-שיעור מס' 6 : ... השכל וידוע את השם יתברך, כמו שנאמר (ירמיה ט, כב - כג): אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי". ( cache )
 • הסיפור השני - Page 3 : הפסוק אומר "אל יתהלל החכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל...", בכל זאת יש משהו להתפאר בו. קוראים לקשר הזה "מה שמו ומה ... ( cache )
 • פתגמון - מילון פתגמים : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו. (ירמיהו ט. אל תשוויצו -! אדם צריך להיות צנוע ועניו גם אם הוא חכם, גיבור או עשיר. ג€¢ אם אין אני לי, מי לי! ( cache )
 • יא) מאד אנו תמהים ומתפלאים על דבריך ועל תשובתך זאת, וכי הלכה למשה... : והנביא ירמיהו מכריז ואמור אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתחלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסדו וכו'. על אחת ... ( cache )
 • מצגת של PowerPoint : כה אמר ידוד אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו: כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ידוד עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה ... ( cache )
 • פתגמון: מילון פתגמים : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו. מילות המפתח: פתגמים אַל יִתְהַלֵּל חָכָם בְּחָכְמָתוֹ, וְאַל יִתְהַלֵּל הַגִּבּוֹר בִּגְבוּרָתוֹ; ... ( cache )
 • בלדה לאיש הקטנטן - הרהורים לפרשת שמות : 20 פברואר 2012 ... "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו: כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה ... ( cache )
 • פורום מוותרים על ברית מילה - מאמרים - עתיד המילה והיהדות - הצעה לטקס... : ובפסוקים הקודמים לפסוק השני נאמר (כב-כג): "כה אמר אדני: אל-יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל -יתהלל עשיר בעשרו. כי אם-בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידע אותי; ... ( cache )
 • chap8 : "כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו" [ט:כב]. ֲ· "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי ... ( cache )
 • מדרשים וחידושים בתרגום-יונתן על ספר-ירמיהו הפסוק התרגום הערות 1 א ה... : אל יתהלל עשיר בעשרו , אל יתהלל אחאב בן עמרי... 5. טו ד. וּנְתַתִּים לְזַוֲעָה {לְזַעֲוָה} לְכֹל מַמְלְכוֹת הָאָרֶץ בִּגְלַל מְנַשֶּׁה בֶן יְחִזְקִיָּהוּ מֶלֶךְ יְהוּדָה עַל אֲשֶׁר ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : אל יתהלל עשיר בעשרו - אל יתהלל אחאב בן עמרי שהיו לו שבעים בנים ובנה לכל אחד ואחד פלטין של שן, כיון שמת בטל מלכותו ועשרו. אבל יתהלל הקב"ה שהעושר שלו, שנאמר: לי הכסף ולי ... ( cache )
 • התחתנת עם נסיך : " אל יתהלל עשיר בעשרו " (שם) - בעל רכב יוקרתי ודירת פאר במעמד "סוציו-אקונומי" גבוה. וכי בגלל זה הוא נסיך. לא - הוא צפרדע בצורת נסיך. "אל יתהלל גיבור בגבורתו" (שם) לא משום ... ( cache )
 • פילוסופיה יהודית : 2 דצמבר 2011 ... ג€�כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחכמתו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו , כי בזאת יתהלל המתהלל ג€“ השכל וידוע אותיג€� ג€“ ירמיהו הבין את כל מה ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- 45. גאווה בעבודת ה' : וכך אמר הנביא ירמיה "כה אמר ד' אל יתהלל החכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו' ". התהללות בעבודת ד' ... ( cache )
 • פרשת צו : 14 מרץ 2008 ... אל-יתהלל עשיר בעשרו : כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום-ה'". (ירמי-הו, ט', כ"ב-כ"ג). ( cache )
 • Default Normal Template : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו . כי אם בזאת יתהלל המתהלל- השכל וידוע אותי. כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום ... ( cache )
 • גשר מפעלים חינוכיים : אל-יתהלל עשיר בעשרו . ט כג כי אם-בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי-באלה חפצתי, נאם ה'. כב טו אביך הלוא אכל ושתה ועשה משפט וצדקה ... ( cache )
 • [http://textologia.net/?tag=%D7%A8%D7%9E%D7%91%D7%9D רמבג€�ם] : 2 דצמבר 2011 ... ג€�כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחכמתו, אל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו , כי בזאת יתהלל המתהלל ג€“ השכל וידוע אותיג€� ג€“ ירמיהו הבין את כל מה ... ( cache )
 • גבהות הלב - מנגנון של הרס עצמי | השקפה ומוסר : 23 ינואר 2011 ... "אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעשרו . כי אם בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידע אותי, כי אני ה', עשה חסד משפט וצדקה בארץ, ... ( cache )
 • מגילה כה א ג€“ ויקיטקסט : 25 ספטמבר 2008 ... דהכל נגזר עליו חוץ מן היראה כדכתיב אל יתהלל עשיר בעשרו והגבור בגבורתו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי (ירמיהו ט) והתם מיירי במאורעות האדם ... ( cache )
 • לא הבישן למד, ולא הקפדן מלמד : אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגבור בגבורתו; אל יתהלל עשיר בעשרו . מילות המפתח: פתגמים אַל יִתְהַלֵּל חָכָם בְּחָכְמָתוֹ, וְאַל יִתְהַלֵּל הַגִּבּוֹר בִּגְבוּרָתוֹ; ... ( cache )
 • more "אל יתהלל עשיר בעשרו " :
 • ירמיה ט, כג : 25 יוני 2009 ... כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני יהוה עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) ... ( cache )
 • "ח גליון קלב אב תשמ,ה ב" וועד העולמי ללימוד תורה לשמה ארץ ישראל, ח : עשיר בעשרו כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני. 'ה. עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאום ה. 'דלכאורה הדבר תמוה מה שמזרז הנביא בזה אטו בשופטני ... ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק נ"ד : ירמיה אמר על ארבע השלמויות האלה: כה אמר ה': אל יתהלל חכם בחָכמתו ואל יתהלל הגִבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעָשרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אותי ... ( cache )
 • דרך ארץ קדמה לתורה : כענין המבואר על יד המלך שלמה (משלי טז ה) תועבת השם כל גבה לב, וכתיב (ירמיה ט כג) כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'. שאלות לדיון: 1. מדוע הגאווה היא מידה מגונה ... ( cache )
 • ספר שושן סודות : ובנביאים כתיב כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. ובכתובים ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו. וע"כ ראוי לכל אדם להזהר וללמוד ולהוציא כל מחשבות מלבו זולתי על ... ( cache )
 • גבור / גבורה : ... עליהם הוא דעת אלהים שאין האדם רשאי להתהלל כי אם בה כמה שאמר כי אם בזאת יתהלל המתהלל בידיעת האל ובלמוד תורתו אשר היא חסד ומשפט וצדקה בם ראוי שיתהלל המתהלל, ... ( cache )
 • ביאור:גבה לב חיובי - בדרכי ה' ג€“ ויקיטקסט : 27 מאי 2011 ... או במשלי כאמירה כללית. וכן אומר הנביא: ירמיהו ט כג: " כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'" ... ( cache )
 • אגרת 14 - 1925, עמ' נז | אגרות קודש | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם | ספריית... : וזה ענין הכתוב: "אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו וכו', כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי". פירוש, על דרך שכתוב: "לא תהיה משכלה ועקרה בארצך וכו'", והבן, ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : זה שאמר הכתוב: כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'. אמר איתן: אני השכלתי, משכיל לאיתן האזרחי. אמר הקב"ה: השכלת כי באלה חפצתי, מי שהוא מקלסני אל יקלסני אלא ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- המוסר והאמונה הדתית : כי אם בזאת יתהלל המתהלל. השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד, משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם ה'" 3. ה' לא חפץ רק בידיעתו השכלית של האדם, אלא בחסד, במשפט ובצדקה ... ( cache )
 • חובת הלבבות, שער היחוד ג€“ ויקיטקסט : 24 יוני 2011 ... ואמר (ירמיה ט) כי אם בזאת יתהלל , המתהלל השכל וידוע אותי. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה: הווי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס. ואמרה תורה (דברים ד) ... ( cache )
 • דברים יז כ : 24 יוני 2009 ... ולו לבדו התהלה ובו יתהלל האדם כענין המבואר על יד המלך שלמה (משלי טז ה) תועבת השם כל גבה לב וכתיב (ירמיהו ט כג) כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע ... ( cache )
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח : כי אילו הייתה זו מטרתו, היה אומר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי, ויפסיק הדיבור, או היה אומר השכל וידע אותי כי [תטו] אני אחד, או היה אומר כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני, ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכן הוא אומר: כי אם בזאת יתהלל המתהלל מי שעשה את התורה מאל"ף ועד תי"ו, ואין זאת אלא תורה, שנאמר: וזאת התורה אשר שם משה. ואברהם עשה את התורה מאל"ף ועד תי"ו, שנאמר: ... ( cache )
 • החכמה יקרה מכסף זהב ופנינים : חפצים וחפציך לא ישוו בה, אלא כי אם בזאת יתהלל ... (cache); פרקי אבות ֲֲ» ארכיון ֲֲ» פרק ו - משנה ב: 24 פברואר 2009... אמר פה קדוש, רבן של כל בני הגולה החפץ חיים זצוק"ל: על ... ( cache )
 • דברים פרק יז : ... ולו לבדו התהילה ובו יתהלל האדם. כעניין המבואר על יד המלך שלמה (משלי טז ה): תועבת השם כל גבה לב, וכתיב (ירמיה ט כג): כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו' ( cache )
 • כל הפרק : 25 מרץ 2011 ..."כי אם בזאת יתהלל המתהלל", אולם יש מציאות שיוכל האדם להתהלל בחכמה וגבורה ועושר, אם ישתמש בהם לתכלית מועיל, ואם יהיו אצלו ככלים ואמצעיים להשיג על ... ( cache )
 • עולם חסד יבנה - להבחנת הרמב"ם בין מצוות 'והלכת / גדי כהן : כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי (כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ)... אמר כי ההתפארות היא בהשגתי ובידיעת תארי, כלומר מעשיו, כעין מה שביארנו באומרו "הודיעני ... ( cache )
 • הערכה מדעית כיסוד לפסיקת הלכה : הורה לנו הנביא: "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'" (ירמיה ט, כב-כג) ומפרש רבינו (מורה שם): "שלא הסתפק ... ( cache )
 • ביאור:בשבח עניי הרוח ג€“ ויקיטקסט : 5 אוקטובר 2010 ... עדיף להיות ענו ולדעת קצת פחות. -- hagai hoffer, 2010-09-17 11:49:03. לעומת זאת - ירמיהו ט כג: "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה ... ( cache )
 • תלמוד או מעשה : 28 אוקטובר 2011 ... "כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי כי אני ה`" (ירמיהו, ט: 22). ואם עדיין לא הכל נהיר ובהיר, לא נורא, הלא "סתומים וחתומים הדברים... "והמשכילים יבינו. ( cache )
 • אורחות צדיקים : שנאמר: "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי " (ירמיה ט, כז). ויוסיף הודאה לבורא ברוך הוא, וגם דעה והשכל ומידות טובות בתפילה לומר: מודה אני לפניך, שנתת חלקי מיושבי ... ( cache )
 • בראשית רבה לה ג ג€“ ויקיטקסט : 28 אפריל 2010 ... (ירמיה ט, כג): כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וגו', ארטבן שלח לרבנו מרגלית אטימיטון, אמר ליה שלח לי מילי טבא דטבא דכותה ... ( cache )
 • פרשת נשא:: ברסלב כרמיאל : ... יכול לבוא לתכליתו האמתי והנצחי שהוא העיקר, כמו שכתוב: "הנה בדבר ה' מאסו, וחכמת מה להם", וכתיב: "אל יתהלל חכם בחכמתו וגו', כי אם בזֹאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי ". ( cache )
 • משלי יב ח : 29 יוני 2009 ... נראה שהפסוק בא ללמדנו, מהי התכונה שלפיה ראוי להלל אחרים, כמו הפסוק (ירמיהו ט כג): "כי אם בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידע אותי , כי אני ה' עשה חסד משפט ... ( cache )
 • יב : נראה שהפסוק בא ללמדנו, מהי התכונה שלפיה ראוי להלל אחרים, כמו הפסוק (ירמיהו ט כג): "כי אם בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידע אותי , כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, ... ( cache )
 • אֲגֻדָּה אַחַת ֲ« פֶּרֶא אדם חוֹשב : 6 ספטמבר 2010 ... "אשר לא יקח שוחד" ו"עושה משפט יתום ואלמנה", ודומה לו "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט צדקה בארץ כי השכל וידוע אותי. ( cache )
 • חדשות 24 - גלריות תמונות - גם הבוקר: הפגנת ענק בכיכר השבת : 16 יולי 2009 ... ל26, 21-7-2009 09:18 * ד"ר זמיר. אדם שמגדיר עצמו "ציוני גאה" זה חמור! חז"ל אומרים לנו שהקב"ה שונא את הגאים. "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי"... ( cache )
 • בס"ד : כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי , כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם ה'" (ט כב-כג. אין זה מעניינה של רשימה זו לעסוק במחצית הראשונה של דברי ... ( cache )
 • more "המתהלל השכל וידע אותי " :
 • יהללך זר ולא פיך : 7 נובמבר 2011 ... ראוי שנשבח את עצמנו רק על הישגים שהשגנו בתחום הרוח והמוסר, דעת ה' ועשיית מעשים טובים: "השכל וידע אותי, כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 377 - פרשת משפטים : "ר' נתן אומר: נאה לא-להים הדין, שהוא שומרו ואינו נושא פנים, שנאמר: " כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ". שכן מצינו באברהם... הוא היה מבקש מן הא-להים שישמור המשפט, שנאמר: ... ( cache )
 • דף קשר מספר 1001 - ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית יט:יח... : "ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יט:יח) / אייל קסנר. " כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ - כי באלה חפצתי נאום ה'" (ירמיהו ט:כג)[ג€�1]: "מה הקמה בגלוי - אף כל בגלוי" (ב"ק ... ( cache )
 • הושע : דעת אלהים מובילה במישרין להליכה בדרכיו. הושע מקשר את דעת האלהים לעשיית חסד (ו 6), ולירמיה אידיאל האדם הוא ב"השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה ... ( cache )
 • לענות לעדי אביר, כן או לא? | הדוס : 21 ינואר 2012 ... כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום ה'. עוד ברוח הימים ההם - "וְלָרָשָׁע אָמַר אֱלֹהִים מַה לְּךָ לְסַפֵּר חֻקָּי וַתִּשָּׂא בְרִיתִי ... ( cache )
 • שלושים לזכרו של הבחור החשוב: עודד חמדי ז"ל : 11 ינואר 2012 ... הרב הביא את דברי הנביא ירמיה: " כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ", והזכיר את מעשה החסד האחרון שעשה עודד בכך שהציל את חיי שני חבריו, טרם השיב נשמתו ... ( cache )
 • מדרש רבה על נח ג€“ ויקיטקסט : 19 אוקטובר 2009 ... (ירמיה ט, כג): כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה' עשה חסד משפט וגו', ארטבן שלח לרבנו מרגלית אטימיטון, אמר ליה שלח לי מילי טבא דטבא דכותה ... ( cache )
 • 5758 - Ki Tisa : היא מציבה בפנינו את המודל האידיאלי של התכלית האנושית - להידמות לבורא המעיד על עצמו לאמור: ' כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם ה (יר', ט כג). ( cache )
 • בלק : כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץג€¦ הושע פרק ד פסוק א: כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלוקים בארץ. הסבר מה בין משמעות "דעת עליון" בפרקנו לבין "דעת אלוקים" בשני המקומות ... ( cache )
 • משלי כז ב : 29 יוני 2009 ... ראוי שנשבח את עצמנו רק על הישגים שהשגנו בתחום הרוח והמוסר, דעת ה' ועשיית מעשים טובים: "השכל וידע אותי, כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה ... ( cache )
 • דברים, פרשת כי תשא, תשנ"ז, פרופ' מיכאל צבי נהוראי : היא מציבה בפנינו את המודל האידיאלי של התכלית האנושית - להידמות לבורא המעיד על עצמו לאמור: ' כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאם ה (יר', ט כג). ( cache )
 • פורענות ופתח תקווה : שכך מציג ה' כביכול את עצמו: " כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ". נמצא כי הדעת את ה', היא הכרת ה' במאפיינים אלו של עשיית חסד וכו'. ובמה הוא חפץ? בכך שבני אדם ילכו בדרכיו ... ( cache )
 • מבט פילוסופי ֲ» Blog Archive ֲ» אז מתי נצא לרחובות ג€“ תגובה למאמרו של... : 12 אפריל 2010 ... כי אם-בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותיג€“ כי אני ה', עשה חסד משפט וצדקה בארץ: כי- באלה חפצתי, נאם-ה'. (פרק ט'). לעשות משפט צדק, ולעשות חסד, זה עיקר ... ( cache )
 • Believing is Knowing: Divine Ethics v.s. Human Ethics - Prophecy... : Apr 25, 2006 ... לנו על ידי אדון החכמים: כי לה' הארץ 46, אמר כי השגחתו גם בארץ כראוי לה, כמו שמשגיח בשמים כראוי לה, והוא אומרו: כי אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ 47. ( cache )
 • more "כי אני ה' עשה " :
 • טעמי שמיטה ויובל לרמב"ם- הרב יהונתן שמחה בלס : ובאר לנו בזה הפסוק [='כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ ' (ירמיהו ט כג)] שהפעולות ההם, שראוי שיוודעו וייעשה כהם הם- חסד ומשפט וצדקה"(9). "חסד, משפט וצדקה" הן, אם כן, דרכי ... ( cache )
 • דינו לבקר משפט | פרשת משפטים, חלק ב' | זוהר לעם | קבלה לעם | ספריית... : וכתוב, אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ . תקיט) מי שמשקר בדין, משקר בתיקוני המלך. תיקוני המלך הם אלו שכתוב, עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ. וכתוב, כי באלה חפצתי נאום ה'. ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ... לא יחושו עליה ולא זכרו עושה כימה וכסיל שהוא עושה בהם משפט וצדקה בארץ ולמד לבני אדם שיעשו גם הם כן, כמו שאמר: אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'. ( cache )
 • מבט פילוסופי ֲ» תנ"ך : כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי כי אני ה', עושה חסד משפט וצדקה בארץ : כי באלה חפצתי, נאום ה'. (ירימיהו, ט', כ"ב ג€“ כ"ג). כלומר, עיקר עבודת השם, אינה בית המקדש, ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : וכי החסד בשמים והלא החסד בארץ, שנאמר: כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ , אלא הרשעים מסלקין החסד. אמר הקב"ה לרשעים: הצדקות אני מסגלן לבעלי תשובה, שנאמר: צדקתך ... ( cache )
 • חזון הצמחונות והשלום ג€“ ויקיטקסט : 31 אוקטובר 2011 ... בערך חייהם ושיווים, וכל זמן שאין עשות הטוב והצדק ערוכה בלבו של אדם במערכה טבעית, כל זמן שדעת אלהים האמתית לעשות " חסד משפט וצדקה בארץ " (ירמיהו ט) ... ( cache )
 • פרק ט : וזה כי בדברים ההם יש לו ההתמדות וההתייחסות אל השם יתברך במה שאלו הדברים הם דרכי השם יתברך שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ , וההתייחסות הזה הוא הדיבוק בו יתברך. ( cache )
 • שיחה לימים הנוראים : ואח"כ השלים הענין ואמר כי באלה חפצתי נאם הג€², ואמר בחסד במשפט וצדקה חפצתי נאם הג€², ר"ל שכוונתי שיצא מכם חסד משפט וצדקה בארץ , כמו שבארנו בי"ג מדות, כי הכוונה להדמות ... ( cache )
 • '.ג : עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה.). כג-כב' ט" ('. לאחר. שמסביר שהשגת ה. 'היא התכלית הנעלה והנדרשת אומר הרמב.:םג€�. "... לא הסתפק בפסוק זה בביאור הנעלה ... ( cache )
 • טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר : ... חָפַצְתִּי נְאֻם ה' ", כלומר, הגבורה והניסיון הצבאי אינם העיקר; עדיף לבחור מנהיג ששומר על קשר עם ה', ועושה חסד משפט וצדקה בארץ , מאשר מנהיג בעל ניסיון צבאי עשיר (פירוט). ( cache )
 • רמב"ם הלכות דעות פרק ה הלכה ג : הוא אומר שהשגחתו גם בארץ בהתאם לה כשם שהוא משגיח על השמים בהתאם להם, זה דברו: כי אני ה' עֹשֹה חסד משפט וצדקה בארץ (ירמיה ט', 23). אחרי-כן השלים את העניין ואמר: כי ... ( cache )
 • ישעיהו ליבוביץ-הגותו - יהדות,דת,מוסר,לייבוביץ,דתיים,יהודים,הגות, דתית,לשמה... : הרמב"ם במו"נ מביא את דברי ירמיהו "כי אם בזאת יתהלל המתהולל: השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ " (הפס' מצוטט מזכרוני כך שייתכנו טעויות בציטוטו). ( cache )
 • פרשת לך לך : כי אני ה' עֹשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה' (ירמיה ט, כג).(3). חז"ל מפתחים את "והלכת בדרכיו" לכדי עקרון כללי יותר, ומפרשים אותו ג€“ לעתים ג€“ כציווי לאמץ תכונות ... ( cache )
 • אכילת בשר - לפרשת נח : ... בערך חייהם ושיווים, וכל זמן שאין עשות הטוב והצדק ערוכה בלבו של אדם במערכה טבעית, כל זמן שדעת אלהים האמתית לעשות ' חסד משפט וצדקה בארץ ' (ירמיהו ט) איננה כתובה על לוח ... ( cache )
 • החינוך המוסרי : עושה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי. ',. וכן בנביא. מיכה. כי'. אם. עש. תו. משפט. וא. הבת. חסד והצנע לכת עם אלוהיך.' תורה המעניקה את הבכורה לחסד.,. לצניעות ... ( cache )
 • more "חסד משפט וצדקה בארץ " :
 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה יב : בסוף קהלת כתיב: בקש קהלת למצא וגו'. בקש קהלת לעמוד על מתן שכרן של מצוות,. כדכתיב: (ירמיה ט') כי באלה חפצתי נאם ה'. שלמה, אאמר לו הקדוש ברוך הוא: וכתוב יושר דברי אמת. ( cache )
 • מכללת לפשיץ : ... השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי-באלה חפצתי נאם ה'" (רד"ק: "אלה הם דרכי ומידותי שאני מתנהג בהם בעולמי, "באלה חפצתי", שיעשה אותם האדם וחי בהם". ( cache )
 • האמונות והדעות : וכל הדומה לזה. וריכז קבוצה מהן ואמר כי באלה חפצתי נאם ה'22. וכל מה שהזהירנו עליו מלעשותו קראו מתועב19 לפניו, כיון שחייבנו לתעבו19, כאמרו: ... ( cache )
 • צדקה ומשפט : הפסוק בירמיהו אומר "... כי באלה חפצתי נאם ה'" - כלומר, מוזכר בפירוש שערך הצדקה הוא אחד מהערכים שאותם אוהב הקב"ה. גם הפסוק בתהילים אומר "אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : בתנאי זה תוכל לנוח ולא תפחד מהאויב אם תשמור לעשות חסד ומשפט כי מדותיו הם, כמו שאמר: כי אני ה' עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה' ואע"פ שלא הזכיר הנה ... ( cache )
 • לגרסת Word : ירמיהו הנביא מוכיח את עם ישראל וזועק: "כי אם בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ - כי באלה חפצתי נאם ה'" (ט', כ"ג). מדברים אלו ניתן ... ( cache )
 • Rationalist Judaism: The Rishonim on Torah Study : May 18, 2010 ... שיעשה אותם לפי שהם פעולות או מעשים שהש"י חפץ בעשיתן וזהו שסיים כי באלה חפצתי נאם ה' ויראה מזה שהרצון האלהי הוא בפעולות הנעשות בפועל כשיצטרף אל ... ( cache )
 • יהללך זר ולא פיך ג€“ ויקיפדיה : כִּי אִם בְּזאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל: הַשְׂכֵּל וְיָדעַ אותִי, כִּי אֲנִי ה' עשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ, כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '" (ירמיהו ט כב). את ספרו ... ( cache )
 • שלום רוזנברג דף מקורות : ... בְּעָשְׁרוֹ, כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי - - כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '. 8. ( cache )
 • ישיבת תקוע, פרשת כי תשא - הראני נא את כבודך (ע"א) : (כג) כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה ' (יר' ט). לדעת את ... ( cache )
 • ספר משפטים : כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '". לא רק "השכל וידוע אותי", כהבנה פילוסופית שראשה בשמים והיא מנותקת מחיי המעשה, אלא הבנה שרגליה בארץ, להידמות לקדוש ברוך הוא, לפעול כאן ... ( cache )
 • טוב ארך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר : 27 ספטמבר 2011 ... בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי, כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ, כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '", כלומר, ... ( cache )
 • ביאור:ירמיהו י ג€“ ויקיטקסט : 29 יולי 2007 ... אִם-בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל: הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי - כִּי אֲנִי ה', עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ; כִּי-בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי, נְאֻם-ה '" ... ( cache )
 • פרשת וירא - ביקור המלאכים - גיליונות נחמה ליבוביץ : כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '". כ"ב, ט"ו-ט"ז: ... ( cache )
 • ברכי אצולה / יהודה הלוי : כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '. בָּרְכִי נַפְשִׁי אֶת ה': בָּרְכִי לובֶשֶׁת חַיִּים וּמִתְקַדֶּשֶׁת מִפִּגְרֵי מֵתִים. אֶת שֵׁם לובֵשׁ צְדָקָה וּקְדושִׁים לְפָנָיו מְשָׁרְתִים. ( cache )
 • לפי שכלו יהלל איש, ונעוה לב יהיה לבוז : ... אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל: הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי, כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ, כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי, נְאֻם ה ' ": אין להתהלל בחכמה ... ( cache )
 • הגות יהודית | עיין ערך "הצלה" - פרשת תזריע-מצורע ג€“ יום הזיכרון : כך הלוא מסתיימת נבואת ירמיהו: "חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '". וגבורת החכמים, הגבורה שהרב עמיטל מראה זה שנים רבות. העזה בדעות ... ( cache )
 • פרשת וירא - חורבן סדום - גיליונות נחמה ליבוביץ : כִּי אִם בְּזֹאת יִתְהַלֵּל הַמִּתְהַלֵּל הַשְׂכֵּל וְיָדֹעַ אוֹתִי כִּי אֲנִי ה' עֹשֶׂה חֶסֶד מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בָּאָרֶץ כִּי בְאֵלֶּה חָפַצְתִּי נְאֻם ה '". פרק כ"ב פסוקים ... ( cache )


תגובות[עריכה]

יש גם - הושע ו ו: "כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות", דעת אלוהים מקביל לחסד.

-- hagai hoffer, 2012-03-05 11:25:16


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:במה יתהלל המתהלל


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-03-09.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/yr-09-092223