עמוד ראשי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Amanutondo he.png
ברוכים הבאים לוויקיטקסט – הספרייה החופשית – מאגר של טקסטים חופשיים הנבנה על ידי עבודה משותפת של תורמים.
ויקיטקסט העברי החל את דרכו באוגוסט 2004, ט"ו באב תשס"ד. עד כה נאספו בו 151,759 יחידות טקסט, והמספר גדל בכל יום.

Shebet Musar.jpg
אליהו הכהן האיתמרי

הרב אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי (איזמיר 1659 (משוער) – איזמיר 1729) היה מקובל מחכמי איזמיר. רב, דיין, דרשן, ומחבר ספרים.


ספרי יסוד

מקרא משנה (מבוארת) תלמוד בבלי (עם רש"י ותוספות) ירושלמי משנה תורה לרמב"ם שולחן ערוך

מקרא

על פי המסורה מקרא מבואר מקרא מוקלט עוד...

תרגומי המקרא: אונקלוס מיוחס ליונתן ירושלמי דברי הימים
פרשני המקרא: מהדורת מקראות גדולות רש"י רמב"ן

תנאים ואמוראים

מכילתא דרבי ישמעאל ספרא שלימות: 100% (מלבי"ם שלימות: 100%) ספרי שלימות: 100% מדרש משלי אבות דרבי נתן תוספתא

ש"ס

ראשונים:    רי"ף שלימות: 25% רשב"א שלימות: 25% ריטב"א שלימות: 0% רמב"ן שלימות: 0% מאירי שלימות: 0% שיטה מקובצת שלימות: 0% רא"ש
אחרונים:    צל"ח שלימות: 0% מהרש"א שלימות: 0% רש"ש על הש"ס שלימות: 0% פני יהושע על הש"ס שלימות: 0%

הלכה

שולחן ערוך שלימות: 100% טור שלימות: 100% קיצור שולחן ערוך שלימות: 100% (מנוקד שלימות: 100%) ערוך השולחן שלימות: 50% (שימושי בכל זאת) לבוש שלימות: 25%
מפרשי שו"ע:   משנה ברורה שלימות: 100% ביאור הלכה שלימות: 0% ש"ך שלימות: 25% ט"ז שלימות: 0% באר היטב שלימות: 100% מגן אברהם שלימות: 75% קצות החושן שלימות: 0% בית שמואל שלימות: 0% סמ"ע שלימות: 0%

תשובות

תשובות רש"י תשובות ריב"ש שלימות: 25% תשובות הרשב"א שלימות: 25% שו"ת הרא"ש שלימות: 25% תרומת הדשן שלימות: 25% שו"ת רבי עקיבא איגר שלימות: 0%

תפילה

ימות החול: סידורי תפילה תפילות שונות
מועדים וזמנים: זמירות לשבת מחזורים לשלש רגלים מחזורים לימים נוראים הגדה של פסח סליחות קינות לתשעה באב

מחשבה ומוסר

ספר הכוזרי אורחות צדיקים שערי תשובה לרבינו יונה תומר דבורה (מנוקד) שערי קדושה רמח״ל (דרך ה', מסילת ישרים, דעת תבונות) כתבי הרב קוק

קבלה

זוהר שלימות: 75% (תיקוני זהר שלימות: 75%) ספרא דצניעותא ספר שמות המלאכים פרקי היכלות רבתי ספר הבהיר ספר שמעתי קל״ח פתחי חכמה

חסידות

פרי הארץ נועם אלימלך בני יששכר צדקת הצדיק

ברסלב: ליקוטי מוהר"ן ספר המדות סיפורי מעשיות שיחות הר"ן ליקוטי תפילות רמזי מעשיות שבחי הר"ן
חב"ד: תניא חנה אריאל

יצירות בנות ימינו

סימן סיבה והבדלה חבל נחלתו חיים יוסף מבית לפרוכת (סתיו)

ראו גם:

ויקיטקסט:ארון הספרים היהודי

HILLBLU indici.png לפי יוצרים

לפי שם משפחה לפי ארץ לפי תקופה

HILLBLU libro.png לפי טקסטים

שירה טקסטים דתיים ספר החוקים של מדינת ישראל נאומים

פרשת השבוע: עקב
י"ט אב ה'תשע"ה

"כה אמר י"י איזה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי" וכו' (ישעיהו נ, א).

מהראוי להתבונן, הנה דבר הנבואה הזאת באו לדבר על לב כנסת ישראל, שלא יעלה על לבם שכבר נשכחו מן לב דודם כדרך אשה גרושה מאישה אשר שוב אין לה חלק ונחלה בבית אישה, וכדרך העבד שמכרו רבו לאחרים אשר אין לו שוב שייכות לרבו ראשון, הנה באת הנבואה לדבר על לב כנסת ישראל שאין כאן גירושין ואין כאן מכירה. ולפי זה, היה לו לומר: "איזה ספר כריתות אמכם אם שלחתיה", היינו אם כסברתכם ששלחתיה, איה הספר כריתות? מה שאין כן כעת, באומרו: "אשר שלחתיה", משמע דבאמת היו שילוחין וגירושין, רק ששואל הש"י: איזה ספר כריתות? וזה אינו שאלה, דלעניין הדין — האשה כיון שקיבלה גיטה, אפילו נשרף ונאבד הגט אחר כך היא מגורשת. וכן קשה בסיפא דקרא, "או מי מנושי אשר מכרתי" וכו', הוה ליה למימר "אם מכרתי" וכו', הבן.

-- בני יששכר על הפטרת עקב, אות ח

פקודת הנשואין והגירושין כתם הלידה ‏‏חוק תכנון משק החלב ‏‏היטל השבחה (רוסטוביץ)/פרק ה ‏‏חוק ט' באב ‏‏מסכת שמחות ז חנה אריאל/השפלות והשמחה ביאור:תוספתא/ברכות/א ‏‏ספר החינוך (פרנקפורט) ‏‏חוק הימורים בספורט ‏‏רבינו ירוחם/נ"ב חנה אריאל/תזריע חוק כלי היריה ‏‏חוק למניעת אלימות במשפחה

חקיקה

חוקי היסוד של מדינת ישראל חוקי מדינת ישראל תקנות וחקיקת משנה

דוחו"ת וועדות ציבור

דוחו"ת מבקר המדינה:   2013 2014 2015
ייחודיות:   דו"ח ועדת זליכה דו"ח ועדת טרכטנברג

תכנון ובניה

תכניות:   תכניות מתאר ארציות תמ"א 35 תת"ל שלימות: 0%
החלטות מינהל מקרקעי ישראל:   1185 833

נאומים

נאום הזעם של הנשיא משה קצב נאום הפתיחה בקונגרס הציוני הראשון (בנימין זאב הרצל) נאום בר-אילן (בנימין נתניהו) נאום הר הצופים (יצחק רבין)

מזנון שער הקהילה מפעילי מערכת

כיצד עובד ויקיטקסט: מהו ויקיטקסט? עזרה אמינות הטקסט זכויות יוצרים טקסטים מבוקשים

מיזמים נוספים המציעים תוכן חופשי

פרויקט בן יהודה: מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית
סְפַרְיָה: פרויקט דו לשוני של טקסטים מארון הספרים היהודי.
מאגרי המידע של האקדמיה ללשון העברית: פרויקט המכיל טקסטים רבים מתקופות רבות ומאפשר גם חיפושים בהם.