מאירי על הש"ס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
צילום שער דפוס ליוורנו שנת תקנ"ה
ספר
בית הבחירה
לר' מנחם ב"ר שלמה לבית מאיר המכונה בשם מאירי על הש"ס. מסודר על סדר המשנה וכולל גם את הדינים מהבבלי והירושלמי.
מקור

העריכה בעיצומה
העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.


הקדמת המאירי לש"ס

מסכת ברכות:    הקדמה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | בית יד |

מסכת חלה:    א | ב | ג | ד


מסכת שבת:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד |

מסכת עירובין:    הקדמה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת פסחים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת שקלים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח

מסכת יומא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח |

מסכת סוכה:    א | ב | ג | ד | ה |

מסכת ביצה:    א | ב | ג | ד | ה |

מסכת ראש השנה:   א | ב | ג | ד |

מסכת תענית:    א | ב | ג | ד |

מסכת מגילה:    א | ב | ג | ד |

מסכת מועד קטן:    א | ב | ג |

מסכת חגיגה:    א | ב | ג |


מסכת יבמות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז |

מסכת כתובות:    הקדמה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג |

מסכת נדרים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא |

מסכת נזיר:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת סוטה:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת גיטין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת קידושין:    א | ב | ג | ד |


מסכת בבא קמא:    הקדמה | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת בבא מציעא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת בבא בתרא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת סנהדרין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא

מסכת מכות:    א | ב | ג |

מסכת שבועות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח |

מסכת עדיות:    א | ב | ג | ד | ה | ו

מסכת עבודה זרה:    א | ב | ג | ד | ה |

מסכת אבות:    פתיחה | א | ב | ג | ד | ה | ו

מסכת הוריות:    א | ב | ג |


מסכת חולין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב |

מסכת תמיד:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז |

מסכת מידות:    א | ב | ג | ד | ה | ו


מסכת מקוואות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת נדה:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |