פני יהושע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
תמונת שער דפוס סדילקאב 1834
פנים מסבירות להלכה
ספר
פני יהושע
שחיבר אדוננו מורנו ורבינו הרב הגאון המפורסם רבן של כל בני הגולה, יחיד בדורו מאור הגולה

מוהר"ר רבי יעקב יהושע זצ"ל

ששימש בכתר רבנות בק"ק לבוב והגליל, וק"ק ברלין, וק"ק מיץ, וק"ק פ"פ דמיין.

הקדמה

מסכת ברכות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |


מסכת שבת:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | (אין יותר פירוש) |

מסכת פסחים:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | (אין יותר פירוש) |

מסכת יומא:    א | (אין יותר פירוש) |

מסכת סוכה:    א | ב | ג | ד | - |

מסכת ביצה:    א | ב | ג | ד | ה |

מסכת ראש השנה:   א | ב | ג | ד |

מסכת מגילה:    א | ב | ג | ד |


מסכת כתובות:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג |

מסכת גיטין:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט |

מסכת קידושין:    א | ב | ג | ד |


מסכת בבא קמא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת בבא מציעא:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י |

מסכת מכות:    א | ב | ג |


מסכת חולין (עד דף י' בלבד)

ראו גם[עריכה]