לדלג לתוכן

סימן סיבה והבדלה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
ספר
סימן סיבה והבדלה
כלל ופרטים בסימני בעלי חיים
מאת הרב צבי יהודה דרור

הקדשה

[עריכה]

מוקדש לעילוי נשמות:

סבי ר' יקותיאל זישא בן יצחק ישעיהו
סבתי בלה בת ר' יוסף
סבי ר' יצחק יוסף בן ר' חיים שלמה

שמסרו נפשם על יהדותם בימי השואה, לא נטשו תורת אמם, וזכו להקים בתים מלאים בקדושה וחכמה, צחוק ואהבה, יושר וטהרה.


כל הזכויות שמורות לצבי יהודה דרור, אך הוא משוחרר כאן ע"פ רשיון לשימוש חופשי CC BY-SA 3.0.

לקניית הספר או להערות על תוכנו יש לפנות לדואר אלקטרוני - mchvusv-at-gmail.com

תוכן

[עריכה]

  • הקדמה..........11
  • הסכמה................17
  • חלק א - שיטות הראשונים ושאלות יסוד..........19
א. מבנה כללי.....21
ב. סימני בהמה וחיה.................26
ג. בין חיה לבהמה...........28
ד. סימני עוף......33
ה. סימני דגים..............60
ו. סימני חגבים............68
  • חלק ב - סימן או סיבה............83
מבוא..........85
א. מין וסימן......90
1. טמא וטהור באותו מין.........93
2. עופות - מין או סימן...........97
3. בהמות וחיות - מין או סימן...........105
4. "למינו"............110
5. סימן ממין למין...............143
6. השוואה לכלאיים.............153
ב. יחוס לאם וסימנים...............155
1. טהור הנולד מטמא...........155
2. טמא הנולד מטהור...........159
3. שסועה.............163
ג. סימנים חלקיים..............174
1. בהכשר לטומאה..........175
2. שלשה סימנים בבהמה...........177
3. סימן אחד כגורם להקל..........182
4. סימנים יחידים וצרוף............186
5. הצורך בשני סימנים.....190
6. סימן התנהגותי..............194
7. סימן לאחר זמן.......195
ד. ראיות נוספות...............203
1. סימנים דאוריתא........203
2. בדרישת הפסוקים.......206
3. באגדה..........223
  • חלק ג - סימן כהבדלה..............229
מבוא........231
א. ביאור המושג...............236
1. מצות בדיקה.............237
2. הוראת סימנים........247
3. ההבדלה.............253
4. בין סיבה למהות...........257
5. תשובות לסתירת השיטות.....260
6. הקשר לטומאה וטהרה.............263
7. סימן התנהגותי וסימן גופני........271
ב. דרישת היכר.....283
1. היכר בכנפי חגב.............283
2. סימן טומאה וסימן טהרה........289
3. "אינו דורס" זקוק להיכר.........296
4. היכר ע"י מעשה.............308
5. היכר להתנהגות................309
6. סימן זיהוי ללא היכר.........316
7. סימן בלימוד "למינו" כהיכר.....332
8. סימן הנראה לעין................336
9. צורך בסימנים במקום היתר.....342
ג. השפעה חלקית של סימנים..........348
1. סימן אחד...........348
2. קל וחומר מסימן לסימנים........350
3. סימן זמני......353
4. חשש סימן..............354
ד. יחוס לאם וסימנים..............365
1. שסועה ויונה במעי בהמה.............365
2. בין קלוט לגמל..........379
3. קלוט במעי אמו...........381
4. יחוס לאם בביצים.............398
ה. ניגוד בין סימן למינו.........401
1. חיות הים...........401
2. דג התלמים...........410
ו. סימנים שאינם מופיעים בתורה...........415
1. סימנים המופיעים בסוגיות...........415
2. לכתחילה ובדיעבד................420
3. הבחנה בין בהמות עופות ודגים..............424
4. בסימן הניכר כלפי חוץ...........426
5. שימוש בהבחנת חיה - בהמה לטהרה........433
6. עיקרון ההבדלה בהבחנת חיה - בהמה.......450
7. זיהוי מין וזיהוי פרט.....457
ז. סימנים דאוריתא............463
1. סימנים בתחומים שונים..........464
2. סימנים והכרעות אחרות..........473
3. טביעת עין וסימנים...............482
ח. הכרעות אחרות בטהרת בעלי חיים...............492
1. רוב..............492
2. תליה........500
3. ספק ספיקא...............506
4. מסורת ועדות בעופות.........511
5. מסורת ועדות בחגבים..........526
6. בין סימנים למסורת...........532
7. חזקה..............541
8. ביטול.......550
ט. שאלות מעשיות...............554
1. הנדסה גנטית............554
2. בשר מלאכותי...........557
3. הכלאה בין קבוצות, ופונדקאות.............561
י. טהרת בעלי חיים לקרבנות...........563
1. הקרבת מינים שלא צוו..........564
2. המעלה חיה למזבח......569
3. איסור טמאים למזבח............584
4. הלימוד לטהרת עופות בקרבן...............595
5. טהרת קרבנות בני נח.............600
6. טהרת ציפורי מצורע..............608
7. הבנת חיה מבהמה בקרבנות......621
  • חלק ד - עבודת הסימנים...............628
פתיחה - דרך הלימוד...........630
א. סימן - המין כסיבה.........644
1. טעמי איסור המין........644
2. העלאת בעלי החיים........655
3. איסור משום מעלה........668
ב. הסימן כסיבה...........680
1. ריחוק מחומריות..............680
2. שפע רוחני וטהרתו..........682
3. פנים וחוץ..............684
ג. היסוד לשאלת סימן \ סיבה.............687
1. אמצעי ותכלית, סמל ועצם..............687
2. סיבה סיבתית וסיבה מוסרית............691
ד. הסימן כהבדלה.............708
1. ההבדלה כעיקרון רוחני.......708
2. הסימנים כהיכר לטהרה........714
3. עבודת ההבדלה..............727
4. שלבי ההבדלה.....744
5. חילוקי הבדלה בקבוצות השונות.....752
ה. הטהרה והטומאה......784
1. טמטום הלב..............784
2. טהרה למקדש שבנפש......788
3. החיים שבעילוי החי.......791
ו. ספקות................800
1. הספקות בעולם הרוחני.....800
2. ארבע דרכים בספקות.....802
3. חזקה........805
4. ספק ספיקא...........807
5. אותיות השם ובירור הספק......811
6. בירור.......815
7. הנהגה, והנהגה לכתחילה...........816
8. לעתיד לבא..........819
  • נספח - פסוקי התורה העוסקים בסימנים.........822
  • מפתחות.........828