סימן סיבה והבדלה/מפתחות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפתחות    

מפתח מושגים[עריכה]

בעלי חיים[עריכה]

איל אדום - 274, 437 ארנבת - 175, 182, 274, 433 גמל - 26 דג תלמי השדה - 151, 410 היפופוטם - 149 זחל - 195, 197 חגבים - 68-83, 110, 195, 219, 246, 359, 526, 539 חזיר - 184, 226 חיות הים - 143-153, 401 טאסיאסו - 274 לוויתן - 342-348 נשר - 33, 97, 206, 328 עורב (+ זרזיר וסנונית) - 112-143, 206 עז - 30, 450 עיזי דבאלא - 105 פרס ועזניה - 37 שור - 30 שרצים - 68-72, 143, 323, 410, 776 תרנגול הודו - 153, 548

מושגים בתחום הסימנים[עריכה]

דרך קצרה - 206 היוצא מן הטמא - 155 יגדיל תורה ויאדיר - 209, 699 "למינו" שכן ונדמה - 110-143, 332, 363, 459 מין, ותת מין - 105 עוף המסרט - 613 שמונה ספקות - 101, 299, 308

מצבים וחלקים של בעלי חיים[עריכה]

ביצים - 159, 203, 398, 465, 492 בשר מלאכותי - 557 הנדסה גנטית - 86, 555 חַלב - 418 טריפה - 166 סימני חיה (להבדילה מבהמה) - , 433, 450, 457 עובר \ בן פקועה - 167, 177, 381 פיה חתוך - 26-28 קלוט - 159, 379 שסועה - 163, 365

סימנים[עריכה]

(כללי - 680-687) אצבע יתירה - 41 דריסה - 40, 43, 51, 193, 278-283, 292, 296, 355 העלאת גרה - 26-28, 193, 274, 715 זנב סדוק - 417, 514 זפק - 42 חולק רגליו (בעוף) - 43 חיתוך שתי וערב - 26-28 חניכיים - 26-28 טלפיים - 28-30 כנפיים (בחגב) - 196, 283 כרעיים - 195, סדק בזנב - 417 סנפיר - 60-65, 186 פרסות - 26-28, 177, 367, 715 קולט מן האוויר - 43 קורקבן נקלף - 42, 47 קרניים - 28-33, 199, 441, 450, 717 קרסולים - 195 קשקשים - 186, 195, 337-340, 541 ראש ארוך - 72, 320 ראש ושדרה - 65, 415-424, 461, 482 שיניים - 26-28 שמו חגב - 316-328

תחומים הלכה משיקים[עריכה]

אבדה (סימני אבדה) - 203 גט (סימני גט) - 203 הוראה - 247 הלכה ואגדה - 223, 630 טומאה (של סדר טהרות) - 175, 187, 264, 348, 784 כלאיים - 153 "ממשקה ישראל" - 589 ציפורי מצורע - 608 קדשים - 396, 563 שחיטה - 752, 766 שילוח הקן - 620  

מפתח מקורות[עריכה]

תורה[עריכה]

בראשית א, א - ט - 764 שם, כ - 144, 756, 777 שם כח - 404 שם כט - ל - 768 שם ו, ז - 754 שם יט - כ - 762, 776 שם ז, א - ח, כ - 600 שם ז, ג - יד - 762 שם כג - 754 שם ח, יז - כ - 762 שם ט, ז - 777 שם י - 762 שם טו, ט - 604 שם כ, א - 764 שם לב, לג - 90 שמות א, ז - 777 שם י, יג - 769 שם יג, ב - 781 ויקרא א, ב - 564 שם ה, ז - 598 שם ז, כג - כה - 624 שם ח - 767 שם י, ט - י - 252, 731, 712, 741 שם יא - 598, 770, 791 שם יא, א - ב - 252, 796 שם ב - ח - 182 שם ג - 155, 436, 584 שם ד - 159, 271, 392 שם ה - 264 שם ח - 186 שם ט - יב - 143, 401, 404 שם י - 270 שם יג - 270 שם יד - יט - 36 שם כב - 316 שם כ - כג - 66, 72 שם כו - 186 שם כז - 390 שם לט - מב - 68, 796 שם מא - 270 שם מד - מה - 729 שם מו - 406, 752 שם מז - 756, 770, 774 שם יד, ד - ז - 608 שם כא - לא - 598 שם מט - נג - 616 שם כ, כד - כו - 255, 264, 270, 436, 729, 774 שם כב, כג - 397 שם כז - כח - 781 שם כז, יא - 586, 604 שם ט - יב - 569 במדבר ד, יח - 406 שם ה, יג - 265 שם יא, כב - 405, 766 שם יח, כט - 268 דברים ד, טז - יח - 754 שם יד - 770 שם יד, ד - 177 שם ו - 392, 436 שם ז - 163, 177 שם י - 264 שם יא - יב - 669 שם יז, ח - ט - 800 שם כד, ד - 267 שם לב, יא - 659

נביאים וכתובים[עריכה]

יחזקאל כב, כו - 712 שם מד, כג - 712 זכריה יג, ט - 779 תהילים ח, ח - ט - 755 שם קב, א - טו - 662 שם קמח, ז - י - 754 משלי ו, ו - ז - 651 דניאל ז, כד - 708

מפרשי התורה[עריכה]

אונקלוס ויקרא יא, ג - 19 רס"ג בראשית ח, כ - 605 שם ויקרא יא, ג - 19 רש"י בראשית א, כ - 777 שם ז, ב - 600, 603 שם כב, ו - 782 שם שמות א, ז - 777 שם ויקרא יא, א - 252 שם ח - 183 שם טז - יט - 533 שם כא - 74, 316, 322 שם מז - 241 שם יט, ב - 730 רשב"ם שמות א, ז - 777 שם ויקרא יא, ג - 644, 784 ראב"ע בראשית ו, יט - כ - 600, 603 ויקרא א, ב - 581 שם יא, טז - 661 שם יח - 664 שם מג - 785 שם יט, כב - 645 שם כ, כה - 241 שם דברים יד, ה - 108 מושב זקנים (בעלי התוספות) ויקרא יא, ג - 684 רמב"ן בראשית א, כ - 777 שם ו, כ - 600, 603 ויקרא יא, ב - 251 שם ג - 183 שם ט - 60, 215, 645 שם יג - 100, 224, 280, 649 שם כ - 71 שם יד, ד - 613 רד"ק בראשית ז, ב - 33, 604, 645 שם ח, כ - 603 שם יחזקאל כב, כו - 712 ר' חיים בן פלטיאל ויקרא יד, מט - נג - 616 רלב"ג שמות א, ז - 777 שם ויקרא יא - 680 שם יא, ג - 232 שם ד - 183, 231 שם ח - 645, 649, 715 שם יט - 720 שם כב - 645, 649 שם שמיני תועלת י - יא - 166 שם יב - יג - 199, 232 שם דברים יד, ד - 183, 231 רבינו בחיי בראשית ז, ב - 603 שם ויקרא א, ב - 652, 725. שם יא, ב - 776 שם יג - 651, 655, 725 שם דברים, הקדמת ראה - 651 הרוקח ויקרא יא, ב - 676 שם יא, מז - 198 שם דברים יד - 379 שם יד, ה - 676 ר' יצחק אברבנאל בראשית א, כ -777 שמות א, ז - 777 ויקרא יא, א - 224, 649 שם ח - 716 שם שמיני שאלה ח - 645 שם דברים יד, ג - 649 ר' עובדיה ספורנו ויקרא יא, ב - 649, 788-791 ר' מנחם ריקנטי ויקרא יא, ב - 224, 226, 650, 730. כלי יקר בראשית ז, ב - 604 שם ויקרא יא, א - 645 שם במדבר יא, כב - 766 גור אריה בראשית ז, ג - 762 שם ויקרא יא, ח - 184, 231 שם כג - 326 אור החיים ויקרא יא, ז - 345 שם דברים יד, יג - 101 מלבי"ם שמות א, ז - 777 שם יחזקאל כב, כו - 713 שם מד, כג - 713 הכתב והקבלה ויקרא יא, ט - 211, 504 שם יג - 206 חזקוני בראשית ז, ב - 602 שם דברים יד, י - 784 פנים יפות ויקרא ד, ל - 598 רש"ר הירש בראשית יז, י - 688, 736 שם ויקרא יא, ד - 156 שם סוף שמיני - 645 העמק דבר בראשית ז, ב - 601 שם ויקרא יא, ד - 160 שם דברים יד, ו - 247 משך חכמה ויקרא א, ט - 631 שם יא, ד - 160 תורה תמימה ויקרא יא, הע' סט - 109 מנחת אשר ויקרא יב - 223, 257

מכילתא דר' ישמעאל[עריכה]

משפטים, מסכתא דנזיקין, יב - 573

מכילתא דרשב"י[עריכה]

בא, מסכתא דפסחא, יב - 777

ספרא[עריכה]

י"ג מדות דר' ישמעאל - פרשה א, ז - 578 ויקרא נדבה פרשה ב, ו - 564 שם פרשה ו, ג - 565 שם פרק ח, ו - ז - 609 שם פרק יז - 571, 574 שמיני פרשה ב, ו - 408 פרק ג, ב - 181, 231, 586, 591 שם פרק ד, ה - 218 שם פרשה ג, א - ב - 402 שם ד - 402, 405 שם ה - 63, 275, 342, 543 שם ו - 275 שם ז - 403, 558 שם יא - 200 שם פרק ה, ד - ו - 98, 118, 595 שם ז - 119 שם ח - 119, 194 שם י - 68, 80, 325 שם פרק יב, ה - 752 שם ו - 241 מצורע פרשה א, יב - 610 שם פרק ה, יד - 619 שם טו - 618 בחוקותי פרשה ד, א - 569

מפרשי ספרא[עריכה]

ראב"ד, י"ג מדות דר' ישמעאל - פרשה א, ז - 579 שם שמיני פרשה ג - 147, 402 שם פרק ה, י - 80, 325 מלבי"ם ויקרא נדבה פרשה ב, ו - 571 שם שמיני פרק ה, ה - ו - 99 שם ז - ח - 119 מלבי"ם שמיני סע' עג - 271, 557

ספרי[עריכה]

ראה מו - 163, 177, 350, 371 שם מט - 181

מפרשי ספרי[עריכה]

עמק הנצי"ב ראה כ - 183 שם מו - 177 שם מט - 183 מלבי"ם ראה מו - 178

משנה[עריכה]

כלאים ח, ב - 153 תרומות ד, ו - 268 שם ט, ח - 153 מעשר שני א, ד - 577 עדויות ח, ד - 283 מכות ג, טז - 700 חולין א, ד - 767 שם ג, א - 278 שם ד, ג - 792 תמורה ז, ד - 575 נגעים א, יד - 619, 611 שם ה - 611 מכשירין ו, ז - 176

תוספתא[עריכה]

סוטה י, י - 777 ע"ז ד, יא \ ה, ו - 417 זבחים יג - 601 חולין ג - 26, 28, 60, 63, 107, 118, 194, 211, 271, 342, 441, 435, 458, 504 שם ד - 385 מכשירין ג, ח - 176

פרקי דרבי אליעזר ט - 71 כג - 604

מדרש רבה בראשית ז, ז - 775 יט, לו - 674 שם כו, ה - 603 שמות נ, ב - 603 שם נא, ז - 604 ויקרא כו, א - 600 שם יד, ה - 708 קהלת א - 226

שאר מדרשים תנחומא שמיני ו - 108 שם י - 798 שם יד - 633 שם אמור יב - 676 אליהו רבה ז - 582 מדרש תהילים ו - 663 שם קמו - 820 פסיקתא דרב כהנא ד, ב - 600 פסיקתא זוטרתא ויקרא ט, ב - 625 אוצר המדרשים, פנחס בן יאיר עמ' 479 - 676 שם עמ' 480 - 603

מפרשי משנה ר"ש כלאים ח, ב - 153 שם מעשר שני א, ד - 577 רמב"ם כלאים ח, ב - 153 שם תרומות ד, ז - 268 שם חולין ג, ו - 58, 433 שם ז - 74, 198, 278, 316, 318, 322, 527 שם ז, א - 90 תפארת ישראל חולין ג, ו - 36 שם ג, ז - 60, 409. רע"א ג, ז - 60 מלאכת שלמה מכשירין ו, ז - 176 אנשי שם כלאים ח, ו - 443

ירושלמי מעשר שני א, ד - 578 שבת ט, ז - 345 מגילה א, יא - 601 כלאים א, ו - 775 תרומות ח, א - 369, 373, 380 עבודה זרה ב, ט - 485

בבלי שבת פו, ב - 644 שם פט א - 771-774 שם ק, ב - 651 פסחים קד, א - 237 תענית כז, ב - 604 מגילה ו, ב - 708 יומא לט, א - 785 יבמות יא, א - ב - 267 שם מב, ב - 444 שם עט, א - 659 נזיר כט, א - ב - 576 שם לה, א - ב - 579 גיטין סח, ב - 666 קידושין מא, א - 697 שם נז, ב - 574 בבא קמא טז, ב - 40, 279 שם נה, א - 145 שם ס, ב - 633 שם עח, א - 177 בבא מציעא כא, ב - 478 שם כג, ב - 477 שם כז, א - 203, 464 בבא בתרא טז, א - 223 שם עג, ב - 805 סנהדרין נט, ב - 670 שם קח, ב - 602 מכות ה, ב - 183, 410 שם טז, ב - 151 שבועות ו, א - 250 שם יח, ב - 741 ע"ז לב, ה - 794 שם לה, ב - 418 שם לז, א - ב - 78, 265 שם לט, א - 65, 144, 337, 417 שם לט, ב - 216 שם מ, א - 65, 144, 213, 216, 256, 426, 430, 466, 482-492, 503 שם מב, ב - 670, 729 הוריות ד, א - 249 זבחים לד, א - ב - 569, 584 שם קיג, ב - 775 שם קטו, א - קטז, א - 601 מנחות ט, ב - 68 שם כט, ב - 812 שם קא, א - 586 חולין ז, א - 650 שם ט, ב - 265 שם כז, ב - 752, 766 שם מב, א - 166, 225 שם נז, ב - 166 שם נט, א - 22, 24, 24, 33, 43, 46, 50, 51, 63, 62, 73, 211, 216, 221, 256, 283, 293, 330, 416, 419, 421, 431, 433, 435, 456, 457, 503, 684, 718, 736 שם נט, ב - 433 שם ס, ב - 33, 163, 221, 595, 668 שם סא, א - 97, 103, 221, 275, 335, 328, 421, 595, 660, 668 שם סא, ב - 275, 595, 660, 668 שם סב, א - 24, 48, 50, 112, 328, 355, 362, 613-616 שם סב, ב - 42, 47, 93, 100, 358, 480, 506, 532 שם סג, א - 118, 123, 661, 663-666 שם סג, ב - 97, 204, 206, 379, 465, 511, 663, 761, 770 שם סד, א - 204, 465, 470 שם סה, א - 43, 73, 78, 79, 116, 195, 246, 283, 363 שם סה, ב - 208, 310, 322, 526 שם סו, א - ב - 62, 73, 195, 316, 526, 541 שם סו, ב - 143, 188, 209, 402, 699 שם סז, א - 143, 152, 188, 209, 402 שם סז, ב - 342 שם סח, א - 383 שם סח, ב - 365 שם סט, א - 366, 367, 367, 383, 702 שם סט, ב - 367, 381 שם ע, ב - 387, 389, 792 שם עא, א - 388 שם עד, א - 385 שם עד, ב - 384, 397 שם עה, ב - 381 שם עז, א - 396 שם עז, ב - 396 שם עט, א - ב - 203, 464, 470 שם פ, א - 23, 105, 621-627 שם פה, ב - 575 שם צב, ב - 90, 384 שם צה, ב - צו, א - 473-481 שם קלט, ב - 610 שם קמ, א - 609, 610, 620 בכורות ה, ב - 155, 365 שם ו, ב - 176 שם ז, א - 159, 395 שם י, א - 175, 348 שם י, ב - 176, 187, 207, 348 שם יב, א - 397 ערכין ג, ב - 250 תמורה ז, ב - 397 שם יז, א - 569 כריתות יג, ב - 249 נדה כג, ב - 369, 662 שם כד, א - ב - 163, 167, 365, 375 שם נ, ב - 93, 155, 532 נדה נא, ב - 60, 147, 187, 209, 441, 679, 699

רבינו חננאל ע"ז לז, א - 286

רבינו גרשום חולין נט, א - 41, 44, 279, 310 שם סא, ב - 596

הערוך ערך גא, א - 344 ערך אקונס - 545

רש"י נזיר לה, א - ב - 580 ב"ק עח, ב - 161, 234, 379 בבא בתרא טז, א - 223, 237 ע"ז לז, א - ב - 78, 284, 287 שם לט, א - 144 שם לט, ב - 65 שם מ, א - 65, 426 זבחים לד, א - 565 חולין מב, א - 166 שם נט, א - 41, 278, 362 שם נט, ב - 450 שם סא, א - 97, 221 שם סא, ב - 189, 595 שם סב, א - 41, 121, 328, 355, 614 שם סב, ב - 108, 278, 398, 480, 519, 521, 532 שם סג, ב - 520 שם סה, א - 50, 356 שם סו, א - 322 שם עט, ב - 464 בכורות ז, א - 162 שם י, א - ב - 258 שם יב, א - 153 שם מג, ב - 172 נדה כד, א - 167 שם נ, ב - 41, 93, 278

תוספות שבת יב, ב - 785 שם פט, א - 819 נזיר לה, א - ב - 580 שבועות ד, ב - 249 מכות טז, ב - 410 ע"ז לט, א - 200, 337 שם לט, ב - 65 שם מ, א - 65, 426, 432, 461, 500 זבחים עז, א - 587 שם קיד, א - 396 חולין ה, ב - 785 שם ז, א - 650 שם כב, ב - 606 נט, א - 17, 106, 343 שם נט, ב - 441, 450 שם סא, א - 52, 97, 125, 279, 353, 597, 669 שם סא, ב - 189, 709 שם סב, א - 52, 55, 125, 249, 286, 333, 355, 613 שם סב, ב - 47, 93, 155, 398, 516 שם סג, ב - 204 שם סד, א - 466 שם סה, א - 76, 317 שם סו, א - 219 שם סו, ב - 210 שם סח, ב - 392 שם סט, א - 368 שם עה, א - 384 שם עז, א - 396 שם פט, א - 394 שם צו, א - 473-482 בכורות ו, א - 382 שם ז, א - 159 שם ח, א - 662 שם י, א - 175 שם י, ב - 187 שם מג, ב - 172 ערכין ג, ב - 250 נדה כד, א - 367 שם נ, ב - 93, 99, 159, 398, 703 שם נא, ב - 190

ספר הישר חידושים תנ - 52

ראב"ד ע"ז לז, א - ב - 78, 284 שם לט, ב - מ, א - 65, 485-488

תוספות ר' אלחנן ע"ז ה, ב - 571

רמב"ן בבא מציעא כז, א - 464 מכות טז, ב - 151, 410 עבודה זרה מ, א - 486 חולין נט, א - 40, 279 שם נט, ב - 193, 271, 443 שם סא, א - 100 שם סב, א - 48, 52 - 55, 115, 123, 189, 281, 333, 460 שם סב, ב - 35, 34, 41, 50, 100, 193, 516 שם סג, ב - 204, 542 שם סד, א - 466, 467 שם סה, א - 76, 131, 460 שם סה, ב - 74, 246, 316, 320 שם סו, א - ב - 63, 219 שם עז, א - 396 שם עט, א - 464 שם צב, ב - 90, 384 שם קמ, א - 609

רי"ד נזיר לה, א - ב - 581 ע"ז לט, ב - מ, א - 66 שם מא - 243 נדה כד, א - 167

רשב"א בבא מציעא כז, א - 464 חולין נט, ב - 30, 50, 193, 358 שם סא, א - 103, 116, 193, 272 שם סא, ב - 189 שם סב, א - 35, 50, 55, 94, 116, 139, 533 שם סב, א - 520 שם סג, ב - 98, 125, 204 שם סד, א - 466 שם סה, א - 531 שם סה, ב - 139 שם סו, א - 64, 200, 543 שם סו, ב - 64 שם סט, א - 368 שם פט, א - 394 שם פט, ב - 385 שם קלט, ב - 621 נדה כד, א - 167

רא"ה ע"ז לט, ב - מ, א - 65, 482-485 חולין נט, א - 44, 279 שם נט, ב - 40 שם סב, א - 98, 134, 364 שם סג, ב - 521 שם סה, א - 134 שם דיני פרק אלו טריפות קכא - 197

תוספות רא"ש ע"ז לט, א - 145, 200 חולין ס, ב - 214 שם סא, א - 127 שם סא, ב - 127, 276 שם סב, א - ב - 48, 125 שם סג, א - 98 שם סה, א - 76, 317 שם סו, א - 208 שם פ, א - 622

ריטב"א בבא מציעא כז, א - 464 מכות טז, ב - 410 ע"ז לט, ב - מ, א - 66, 490 חולין קמ, א - 609 נדה נ, ב - 93 שם נא, ב - 187, 210

ר"י אלמנדרי ע"ז לט, א - 144 שם לט, ב - מ, א - 66

תלמידי ר' יונה ע"ז לט, א - 145

תוס' שאנץ מכות טז, ב - 410 ע"ז לט, א - 144

אור זרוע פסחים קיג - 66

ראב"ן חולין רסח - 93 שם רעח - 384

המאירי בבא מציעא כז, א - 464 ע"ז לט, ב - 65 שם מ, א - 65, 430, 488 חולין נט, א - 193, 245, 420, 443 שם ס, ב - 43, 48, 102, 279, 292, 310, 362, 533 שם סא, א - 48, 131, 292 שם סב, א - 596 שם סה, א - 68, 76, 78, 208, 197, 286, 293, 526 שם סו, ב - 402

ר"י מלוניל ע"ז לט, א - 210

ר"ן חולין נט, א - 40, 279 שם סא, א - 333, 357 שם סב, א - 115, 116, 130 שם סו, ב - 210

נימוקי יוסף ע"ז לט, א - 146, 210 שם לט, ב - מ, א - 65 חולין נט, א - 43 שם סא, א - 356 שם סז, א - 544

יחוסי תנאים ואמוראים ערך ר' ישמעאל כהן גדול - 579

תוס' חכמי אנגליה ע"ז לט, ב - מ, א - 66, 490

האגודה חולין סח - 93

אורחות חיים מאכלות אסורות קו - 290

העיטור שחיטה מג, ב - 356, 509 שם מד, ב - 290

איסור והיתר לר"י ב"ר משה כח - 290

שיטה מקובצת נזיר לה, א - ב - 581 זבחים לד, א, ד - 572 בכורות י, ב, א - 176

אחרונים מהרי"ט אלגזי בכורות פרק א, משנה ד - 379, 381, מהרש"א זבחים קטו, א - 602 שם חולין סז, ב - 343, 409 ערוך לנר נדה נא, א - 18 קרן אורה זבחים לד, א - 571 פני משה מעשר שני א, ד - 578 חתם סופר חולין ס, ב - 163 שם סה, א - 202 שם סו, א - 60, 200, 426 שם סו, ב - 215, 430 שם סז, ב - 343 שם קלט, ב - 620 שם נדה כד, א - 170 שם כד, ב - 367 שם נא, ב - 646 דברי חמודות חולין ג, נו ס"ק שז - 458 שם נז ס"ק שי - 458 שם סו, שנא - 79, 196 שם ה, ג, ה - 622 מעדני יו"ט חולין ג, נז, ט - 436 שם ג, סז, ה - 147 שם בכורות א, ח - 389 שב שמעתתא ד, ט - 473 פני יהושע ב"ק עח, ב - 162 שם בבא מציעא כז, א - 469 קרבן העדה שבת ט, ז - 343 של"ה, תשבע"פ, כלל יגדיל תורה, טו, א - ד - 215 מנחת חינוך תלט - תמ, יא - 606 הפלאה שבערכין גא, א - 343 תורת חיים חולין כז, ב - 794 תפארת יעקב חולין סג, ב - 774 מרומי שדה זבחים לד, א - 587 שם נדה נא, ב - 503 עץ הדר א, לו - מב - 607 כללי התורה והמצות (לרוגצ'ובר) ח"ב עו - עז - 207 שערי יושר ג, יט - 805 קובץ שמועות חולין כז - 94, 369 זרע אברהם ב - 385 שם יג - יד - 176 מקדש דוד לג, ג - 593 המדות לחקר ההלכה ב, כ - 808 שם לא - 291 שם ג, ב - 349 שם ג, כד - 85 שם ח"א, י, עמ' רנג - 687 שם יב, נח - 808 גרי"ז מנחות כט, א - 71, 226, 408 עלי תמר שבת ט, ז - 343 עמק חברון קלג - 475 יוסף דעת בכורות י - 348 אוצר מפרשי התלמוד מכות תשיג - 414 אהל פרץ, זבחים לד - 577 דרך שער העליון \ קרבן העוף 21 - 774

בעל הלכות גדולות טריפות, סא - 325

רי"ף ע"ז טז, א - 146 חולין ג, ב - 27 שם כ, ב - 443 שם כב, ב - 119, 363, 460 שם כג, א - 63, 77, 541

רז"ה בעל המאור חולין כ, א - 54 שם כ, ב - 35, 50, 55, 101, 330, 356 שם כא, א - 44, 52, 314, 424, 533, 537 שם כג, א - 219, 320

ר"ן על רי"ף כתובות ג, ב - 477 ע"ז לט, ב - מ, א - 66 חולין כ, כ - 42, 310, 443 שם כא, א - 130, 193, 355 שם כג, א - 77, 79, 196, 200, 210, 526 שם כד, ב - 369

שילטי גיבורים על רי"ף כג, א - 418

רמב"ם מנין המצות (שבמשנה תורה) - 239 יסודי התורה ח, ב - 818 מאכלות אסורות א - 433, 526, 532 שם א, א - 421 שם ב - 433 שם ג - 385, 442, 458 שם ו - 169, 367 שם ז - 180, 368 שם ח - 23, 105, 623 שם ט - 627 שם י - 30, 446 שם יב - 622 שם יד - 100, 113, 119, 136, 293, 334 שם טו - 24 שם טז - 58 שם יז - 58, 290 שם יט - 58 שם כ - 291, 334, 459, 525 שם כא - 318 שם כב - 74, 77, 288, 316, 318 שם כג - 80, 197 שם כד - 403, 541 שם ב, א - 183 שם ג - 71 שם ה - 68 שם יב - 143, 403 שם כג - 407, 411 שם ג, יא - 155 שם ד, ו - ח - 171 שם ח, ד - 90 שחיטה ב, ג - 577 שם יג, יא - 620 כלאים ט, א - 153 שם ה - 145 כלי מקדש א, ג - 592 איסורי מזבח ה, ו - 577, 585 טומאת צרעת טו, ח - 619 אבות הטומאות ב, ב - 181, 387

מפרשי רמב"ם ראב"ד - מנין המצות - 239 מגיד משנה - מאכלות אסורות א, א - 240 שם ב - 434 שם ח - 621 שם כב - 74 שם כד - 60, 63, 337 שם ב, ב - 183 שם ג, יא - 155 כסף משנה - מאכלות אסורות א, ו - 170, 367 שם יד - 136 שם ג, כג - 462 שם כלי מקדש א, ג - 592 שם איסורי מזבח ה, ו - 585 משנה למלך טומאת צרעת יא, א - 614 מרכבת המשנה - מאכלות אסורות א, ב - 435 שם טז - 104, 136, 328, 357 ר' חיים הלוי - מאכלות אסורות א, טז - 99, 289 שם ג, יא - 155 צפנת פענח גרושין דף נה, ב - ג - 207, 216, 256, 424 שם מאכלות אסורות א, א - 94, 161, 175, 194, 207, 216, 237, 249, 257, 438, 490, 606, 689 שם א, ו - 385 שם א, יד - 137 שם א, טו - 22 שם תרומות דף ס, ב - 155 שם מהדורא תנינא 172 - 266 אור שמח איסורי מזבח ה, ה - 569, 572 587 שם טומאת אוכלין י, ג - 187

ספר המצות לרמב"ם עשה צה - 248 עשה קמט - קנב - 237, 248 עשה קנא - 68 עשה קעט - 407 עשה רלה - 248 עשה רמב - 248 לא תעשה קעב - 183, 185 לא תעשה קעט - 71

השגות רמב"ן לספר המצות שורש ו - 239 שורש ט - 71, 144 לא תעשה קעט - 412 מצות ששכחן הרב, י - 568

סמ"ג עשין נט - סב - 239, 543 עשין פג - 248 עשין פח - פט - 248 לאוין רפ"ב - 153

תורת הבית ב, ה - 369 ג, א - 40, 73, 77, 197, 213, 221, 279, 316, 433, 526, 621 ג, ד - 486 הקצר ג, א - 64, 66, 337, 500 משמרת הבית ב, ה - 384

רא"ש כלאים ה - 153 ע"ז ב, לז - 145 שם מא - 65, 207, 422, 461, 500 חולין ג, נז - 436 שם נט - 48, 58, 361, 520, 534 שם סו - 526 שם סז - 63 שם ד, ב - 389 שם, ג - 368, 394 שם ה - 386 שם נח - 38, 279 שם ה, ג - 621 בכורות א, ה - 381

מרדכי חולין תרלח - 48 שם תרמב - 95 שם תרמו - 532 שם תשלז - 553

יראים סח - 90, 538

אור זרוע ח"א חליצה תרעא - 553

כל בו קא - 290, 516, 649

רבינו ירוחם נתיב טו, ח"ה, ה - 368 שם כ - 29 שם כא - 44, 310 שם כו -60, 409

ספר החינוך מב - 248 נז - ס - 248 קכד - 767 קנג - 239, 242, 433 קנד - 185, 645 קנה - 199, 212, 545 קנז - 42 קנח - 68 קנט - 649, 785

איסור והיתר לר"י בר משה כח - 278

אגור איסור והיתר אלף רכז - 93

ראבי"ה אלף סג - 146 אלף צד - 93

האשכול סימני דגים וחגבים קפ, ב - 80, 196

איסור והיתר הארוך נו, יח - 536

שלטי הגיבורים נא - 94, 274, 163, 718

טור יו"ד יו"ד עט - 443, 717 שם פ - 421, 433, 443, 621 שם פב - 534 שם פג - 337 שם פה - 526

בית יוסף יו"ד יג - 367 שם סד - 385 שם פ - 29, 421, 622 שם פב - 41, 50, 58, 102, 279, 310 שם פג - 60, 63, 65, 337, 417, 422, 461, 500 שם פה - 322, 359

ב"ח או"ח לב - 339 יו"ד פ - 241 שם פג - 501

פרישה ודרישה יו"ד עט, א - 433 שם פג - 416, 421, 501

שולחן ערוך (ורמ"א) או"ח תקפ"ו - 18 יו"ד יג, ו - 375 שם יג, כ - 368 שם סה, ה - 90 שם עט - 24 שם עט, א - 26, 436 שם ב - 155, 365 שם פ - 433 שם פ, א - 29, 443 שם פב, א - 24 שם ב - 43, 55, 108, 310, 512, 535 שם ג - 424, 535 שם פג, א - 63, 541 שם ב - 337 שם ג - 211, 504 שם ד - 415, 501 שם פה, א - 526, 539 שם קיא ב - ג -502 שם קצח, מח - 669 אבן העזר קלב, ד - 464

מפרשי שולחן ערוך גר"א יו"ד יג, יא - 369, 373 שם פ - 25, 31 שם פג, ו - ז - 415, 501 ט"ז או"ח לב, ז - 339 שם יו"ד עז, ה - 241 שם פב, א - 41, 279 שם ג - 42 שם פג, ב - 210 שם ה - 416, 422, 501 שם פה, א - 527, 528 ש"ך יו"ד יג, כ - 180, 368, 394 שם עט, א - 26 שם פ, א - 108 שם ב - 443, 445 שם פב, א - 513 שם ג - 279 שם פב, ד - 55 שם ה - 42 שם ו - 362, 365, 538 שם ח - 361 שם ט - 536 שם פג, א - 64, 541 שם ו - 501 שם פה, ב - 527 מג"א או"ח לב, טו - 339 שם תקפ"ו, ג - 18 באר הגולה יו"ד פב, ב - 43 באר היטב יו"ד פה, ב - 527 פתחי תשובה יו"ד עט, ב - 157 שם פ, א - 443, 445 יד אברהם יו"ד פה - 286, 539 כרתי ופלתי פג, ג - 67, 147, 211, 280, 504 שם קונטרס פני נשר - 281, 541 פרי מגדים יו"ד יג, שפתי דעת יז - 369 שם פ, משבצות זהב ב - 30 שם שפתי דעת א - 108 שם פב, שפתי דעת א - 512 שם שפתי דעת ח - 95 שם פג, שפתי דעת א - 63 שם ג - 146 שם משבצות זהב ב - 404 שם ה - 501 שם פה, משבצות א - 527 שם שפתי דעת א - 539 נקודות הכסף יו"ד פב - 614 שם פג - 423 יד אברהם יו"ד פה - 286, 288 פרי חדש פג, ד - 67, 147, 211, 403 פרי תואר יו"ד עט, א - 244 ערוך השולחן יו"ד סב, ז - 768 שם עט, ד - 24 שם יז - 158 שם פ, י - 109 שם פב, יג - 55 שם ל - 335 שם פג, ה - יב - 147, 404, 558 שם טז - 504 שם פה, ב - ה - 531 שם ז - 80 מצות ראיה יו"ד פג, ב - 214 דרכי תשובה יו"ד פ, א - 25 שם פג, ד - 411 ערוגות הבושם יג, ו - 375 שמלה חדשה יו"ד יג, יח - 375 כף החיים יו"ד עט, ד - 26 שם ה - 274 שם פ, ה - 109 שם פב, יג - 514 שם כו - כז - 139 שם פג, ג - 462 חזון איש יו"ד יא, א - 380 שם ג - 395 שם ד - 109 שם יג, יא - 100, 398-246 שם יד (א), יב - 95, 155, 398-246 שם מא, ד - 548 שם זבחים ט, א - 574 אבן העזר, אישות, לב, א - 475 יבין דעת יו"ד פ, א - 109 בית יצחק יו"ד פ, עקרת הבית - 109 ילקוט יוסף איסור והיתר פג, ד - 549

ים של שלמה חולין ג, קיב - 450 שם קיג - 534 שם קיד - 41, 279 שם קטו - 95, 361, 511 שם קכא - 526

מגדל עוז [יעב"ץ] מצות עשה שבבעלי חיים א, יד - טו - 377 שם ו, ח - ט - 150, 212, 241, 343 שם י, ח - 147 מצות עשה להבדיל בין בהמה לחיה, א - ד - 418, 555 דיני סימני דגים יב - 516

חכמת אדם לו, א - 109 לו, ב - 41

שו"ת ראב"ד ('תשובות ופסקים') יד - 341 מהר"ם מרוטנברג (פראג) תריד - 532 ריב"ש קצא - 290, 357, 509 רדב"ז ח"ו, ב' צט - 605 מהרי"ט ח"א נא - 83, 157, 506 מהרי"ל צה - 514 איתן האזרחי לט - 550 נודע ביהודה קמא אה"ע נא - 474 שם תנינא יו"ד כח - 60 שם ל - 418 שם אה"ע ס - 480 חתם סופר יו"ד עד - 103, 597 רע"א - 473 צמח צדק (קדמון) סט - 153 בית יעקב מא - 445, 457 מנחת יעקב, סולת המנחה סו - 507, 509, 517 הלכות קטנות ח"א רנה - 147, 209, 409 שם ח"ב ה - 147 דברי יוסף תרכב, א - ב - 548 מהר"ם שיק יו"ד צח - 548 דברי חיים יו"ד ב, מה - 293, 351 חידושי הרי"ם יו"ד ח - 511 משיב דבר ח"ב כב - 300 אבני נזר יו"ד עד - 523 יגל יעקב יו"ד כ - 523 יד אליהו ב - 157 אגרות ראיה א, קג - 214 צפנת פענח ח"א, ד - 524 ישא איש יו"ד א - 338 אחיעזר ח"א, אה"ע א - 265 דברי יציב אה"ע קטו, ח - 83 מהרש"א או"ח יג - 553 אגרות משה יו"ד א, מז - 548 מנחת יצחק א, קלח, ג - 548 חלקת יעקב יו"ד לד - 548 שם לא, ט - 549 הר צבי יו"ד עה - 520 שרידי אש ח"ב טו - יז - 274 גן נעול ב, י, א - 551 ציץ אליעזר ט, מ, ב - 545 מנחת שלמה תנינא (ב - ג) ק - 83, 155 עמק התשובה ח"ד נד - 94 שם נה, א - ב - 399 שם נד - 551, 557 שם נה, ט - 550 בנין אב ב, מב - 83, 213, 338

מאמרים המאסף שנה יח, א - ב - 414 סיני קכה (תש"ס) - 437 המעין תמוז תשסח - 87, 95, 199 תחומין ז - 87, 213 תחומין כה - 26, 108, 274, 437, 446 אור ישראל 17 שנה ה, א - 86, 166, 278, 313

ספרי אמונה מחשבה וקבלה ראשונים חובות הלבבות, שער יחוד המעשה, ד"ה ויש בזה הערה על מלחמת התאוות - 801 כוזרי ב, ס - 793 מורה נבוכים ח"ג יג - 694 שם כה - 695 שם לד - 630 שם מח - 224, 645 שם מט - 630 מלות ההגיון י - 253 אגרת תימן (הוצ' מעליות - קמ) - 817 יסוד מורא וסוד תורה - ב, ט - 185 שערי תשובה ג - 605 שולחן של ארבע א - 632 העיקרים ג, א - 747 שם ג, טו - 649 דרשות ר"י אבן שועיב, משפטים - 651

ראשוני האחרונים מהר"ל, תפארת ישראל, ה - 215 שם ח - 786 שם ט - 215 שם כג - 771-774 מהר"ל נצח ישראל, מב - 665 מהר"ל, חידושי אגדות, קידושין לא, א - 706 שם הוריות יב, א - 651 שם, חולין מב, א - 225, 231 שם סג, א - 752 עקדת יצחק נ - 645, 649, 650 יאיר אור (למלבי"ם) - ד, ד - 736 בן יהוידע חולין סג, ב - 758 שם סה, א - 737

פנימיות התורה זוהר בראשית כ, ב - 650, 675, 686 שם ויקרא ה, ב - 581 שם שמיני מא, א - 650, 674, 710, 727 שם מא, ב - 645, 676 שם מב, א - 677, 729 שם רות מו, א - ב - 729 שם תיקוני זוהר תיקון כ - כא, נט, ב - 756 שם סג, ב - 675 שם כד, מה, ב - 671 שם כט, עג, א - 813 זוהר חדש ב, ע, ב - 671 ספר הפליאה, ד"ה ועתה הבן שתרי"ג מצות - 645, 653, 680, 682, 728 שם ד"ה וראה והבן שדג טהור - 653, 721 ספר הקנה, "סוד בהמות טהורות וטמאות" -655, 682 שם, "דיני וסוד חגבים ודגים" - 679 ספר ציוני שמיני -224, 649, 656 עשרה מאמרות (רמ"ע מפאנו), מאה קשיטה, טל - 242, 668-672, 721-727 פרדס רימונים כג, יב - 683 טעמי מצות (לאר"י), שמיני - 683 עץ חיים מח, א - 816 מצודת דוד קפה - 650, 673, 676, 680, 683 מגיד מישרים משפטים - 818 ראשית חכמה, שער הקדושה טו - 650 של"ה, עשרה מאמרות, מאמר ראשון, כג - 684 שם, אותיות, טהרה, ב - י - 786, 791 שם, קדושת האכילה, א - 786 שם תורה שבכתב שמיני - 767 שם תורה שבכתב, שמיני - 650 שם, הגאות, שמיני - 721 הגר"א, באורי אגדות, ברכות נג, ב - 671 עבודת הקודש ויקרא יא - 654, 655, 673, 680, 720, 732, 798 ילקוט הראובני שמיני ד"ה איל הוא - 676 נפש החיים א, ה - 749 חסד לאברהם מעין ג, נהר כז - 656 הסולם, בראשית כ, ב - 675 שם שמיני מא, ב - 649

חסידות כתר שם טוב, הוספות, קו - 634 תולדות יעקב יוסף נח, ג - 634 שם משפטים, ו - 697 תניא, ליקוטי אמרים ו - ח - 650 נועם אלימלך שמות ד"ה ובני ישראל - 777 שם ויקרא ד"ה או בנבלת - 672 קדושת לוי, בראשית - 813 שם, בלק - 657 שם, עקב - 696 עבודת ישראל שבועות - 632, 635 שם סוף שמיני - 650 אוהב ישראל סוף שמיני - 650 מאור ושמש שמיני ד"ה וידבר - 656, 672 ליקוטי מוהר"ן א, סד - 810-811 ליקוטי הלכות פורים א, א - 786 שם סימני בהמה וחיה טהורה (מקומות רבים) - 656, 733, 755, 781 שם סימני דגים (כנ"ל) - 677, 780 מי השילוח, שמיני - 681, 685 שפת אמת, שמיני, תרלד - 731 שם תרמא - 819 שם תרמה - 732 שם תרנב - 797 שם תרנג - 685 פרי צדיק קרח ד - 816 ליקוטי מאמרים (ר' צדוק), קיג - 777 תורת מנחם יג, תשטו, ח"א, 244 - 215 בית גנזי ויקרא שלח - 564 שם שמ - שמא - 225, 779 שם שמב - 685 שם שמד-ה - 730 שם שמח-ט - 674

אחרונים דברי יהושע - בית תפילה - 658-668 המצות כסמלים עמ' 6, 13 - 688 שם 45 - 736 עמק יהושע, הקדמה - 640 אורות, ישראל ותחיתו, ב - 691-705, 809 שם אורות התחיה, נה - 639, 641 שם, זרעונים, ב - 690 שם ד - 630 שם אורות ישראל א, ו - 801 אורות התורה ג, א - 637 שם ד, ד - 637 אורות התשובה יא, ד - 668, 764 שם ה - 688 אורות הקודש, חכמת הקודש (ח"א), יא - 746 שם יז - 690 שם יח - 638, 746 שם יט - 634 שם כה - 638 שם לו - 634 שם הגיון הקודש שם לג - 802 שם לד - 809 שם לה - לט - 805-807 שם, החיות העולמית (ח"ב), כד - 749 שם, כה - 749 שם, הטוב הכללי, ב - 724 שם, מוסר הקודש, ג - 651 שם יא - 651 שם יז - 651 שם מה - 688 מוסר אביך א, ד - 786 בשמן רענן ח"א, שכ - 807 שם, שכד - 631 מדבר שור עמ' צה - 704 שם עמ' קי-קיא - 700 שם עמ' רסט - 719 אגרות הראיה א, מד - 806 שם צו - 637 מאמרי הראיה עמ' 26-7 - 670 עין איה שבת פ"ב, כג - 698 שם כה - 699 שם פא - 719 שם פ"ה, ט - 703 שמועות ראיה בראשית קז - 697 אורי וישעי פה - ו - 800 על התשובה עמ' 74, 85, 103 - 642 דברי הגות והערכה עמ' 74 - 641 ימי זיכרון עמ' 98-102 - 642 אור לנתיבתי יז - 640 שם עד - 706 שם רמג - רמח - 780 לנתיבות ישראל ב, "ליחס הנגלה והנסתר ביהדות" - 640 שיחות הרצי"ה, במדבר, עמ' 242 - 785 שם, כללי, ח"ב, 146 - 688 שם, פורים, א, 4 - 665 פחד יצחק שבועות טו, א, ה - 734 שם פורים, עניין ו - 744 ברכת חיים ויקרא סא - 646 שיחות הרב נבנצל, ויקרא, עמ' קלג - 785-785