משתמש:ציון הלוי/טיוטהק

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הח

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(ירמיהו לב, לז)

(תהלים קד, ג)

(איוב יב, יד)

הט

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(שמואל ב כג, י)

(מלכים א טז, ג)

(ישעיהו מ, כ)

הי

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית ד, יד)

(בראשית יט, ח)

(בראשית יט, יט)

הכ

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית כד, מג)

(שמות לד, יב)

(דברים ב, כה)

הל

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(שמות יז, ו)

(שופטים ה, ה)

(שופטים ה, ל)

המ

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית ו, ד)

(בראשית יז, יג)

(בראשית כד, יג)

הן

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית יח, יד)

(שמות ו, כז)

(דברים ד, כו)

הס

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(עמוס ו, ג)

(תהלים עד, כ)

(איוב ה, יז)

הע

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(במדבר טז, כא)

(שמואל א יד, ה)

(ישעיהו לג, טו)

הפ

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית ז, יד)

(ישעיהו ג, כא)

(ישעיהו מ, יט)

הצ

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית מח, טז)

(שמות א, י)

(דברים לא, כח)

הק

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(ישעיהו מג, כו)

(ישעיהו נז, א)

(ירמיהו כג, כג)

הר

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(שמות יד, יב)

(במדבר טז, יג)

(במדבר יט, יב)

הש

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(דברים ח, טו)

(דברים כו, טו)

(שופטים יא, כד)

הת

{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית כ, ה)

(דברים כד, ח)

(דברים כט, כח)

יא


{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(ישעיהו מא, ג)

(תהלים כ, ה)

(תהלים כח, ח)

יב


{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(שמות טו, ו)

(דברים א, י)

(דברים ה, ב) יג


{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(תהלים קז, כו)

יד


{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(שמות טו, יח)

(ישעיהו מה, יז)

(תהלים ז, יז) י ,ה


{{{1}}} [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{1}}}|<<]] חזרה [[פסוק המתחיל ומסתיים באות {{{2}}}|>>]] {{{2}}}

(בראשית לג, יד)

(ויקרא ז, ל)

([[|,]])