משנה בבא בתרא ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


בבא בתרא פרק ז', ב: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר נזיקין · מסכת בבא בתרא · פרק שביעי ("האומר לחברו") · >>

פרקי מסכת בבא בתרא: א ב ג ד ה ו ז ח ט י

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א

האומר לחבירו: בית כור עפר אני מוכר לך, היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים, אינן נמדדין עמה.

פחות מכאן, נמדדין עמה.

ואם אמר לו: כבית כור עפר, אפלו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים או סלעים גבוהין יותר מעשרה טפחים, הרי אלו נמדדין עמה.

משנה ב

בית כור עפר אני מוכר לך מידה בחבל, פיחת כל שהוא, ינכה.

הותיר כל שהוא, יחזיר.

אם אמר: הן חסר הן יתר, אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה, הגיעו.

יותר מכאן, יעשה חשבון.

מה הוא מחזיר לו? מעות.

ואם רצה, מחזיר לו קרקע.

ולמה אמרו מחזיר לו מעות? ליפות כוחו של מוכר, שאם שייר בשדה בית תשעה קבין, ובגינה בית חצי קב, וכדברי רבי עקיבא בית רובע, מחזיר לו את הקרקע.

ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר, אלא את כל המותר.

משנה ג

מידה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר, ביטל הן חסר הן יתר מידה בחבל.

הן חסר הן יתר מידה בחבל, בטל מידה בחבל הן חסר הן יתר, דברי בן ננס.

בסימניו ובמצריו, פחות משתות, הגיעו.

עד שתות, ינכה.

משנה ד

האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך, משמנין ביניהן ונוטל חצי שדהו.

חציה בדרום אני מוכר לך, משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום. והוא מקבל עליו מקום הגדר, חריץ ובן חריץ.

וכמה הוא חריץ, ששה טפחים.

ובן חריץ, שלשה.

משנה מנוקדת

(א)

הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ: בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לְךָ,

הָיוּ שָׁם נְקָעִים עֲמֻקִּים עֲשָׂרָה טְפָחִים,
אוֹ סְלָעִים גְּבוֹהִים עֲשָׂרָה טְפָחִים,
אֵינָן נִמְדָּדִין עִמָּהּ;
פָּחוֹת מִכָּאן,
נִמְדָּדִין עִמָּהּ.
וְאִם אָמַר לוֹ: כְּבֵית כּוֹר עָפָר,
אֲפִלּוּ הָיוּ שָׁם נְקָעִים עֲמֻקִּים יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים,
אוֹ סְלָעִים גְּבוֹהִין יוֹתֵר מֵעֲשָׂרָה טְפָחִים,
הֲרֵי אֵלּוּ נִמְדָּדִין עִמָּהּ:
(ב)

בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לְךָ מִדָּה בְּחֶבֶל,

פִּחֵת כָּל שֶׁהוּא, יְנַכֶּה;
הוֹתִיר כָּל שֶׁהוּא, יַחֲזִיר.
אִם אָמַר: הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר,
אֲפִלּוּ פִּחֵת רֹבַע לִסְאָה אוֹ הוֹתִיר רֹבַע לִסְאָה, הִגִּיעוֹ;
יוֹתֵר מִכָּאן, יַעֲשֶׂה חֶשְׁבּוֹן.
מַה הוּא מַחֲזִיר לוֹ?
מָעוֹת;
וְאִם רָצָה, מַחֲזִיר לוֹ קַרְקַע.
וְלָמָּה אָמְרוּ: מַחֲזִיר לוֹ מָעוֹת?
לְיַפּוֹת כֹּחוֹ שֶׁל מוֹכֵר;
שֶׁאִם שִׁיֵּר בַּשָּׂדֶה בֵּית תִּשְׁעָה קַבִּין
וּבַגִּנָּה בֵּית חֲצִי קַב,
וּכְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא: בֵּית רֹבַע,
מַחֲזִיר לוֹ אֶת הַקַּרְקַע.
וְלֹא אֶת הָרֹבַע בִּלְבַד הוּא מַחֲזִיר,
אֶלָּא אֶת כָּל הַמּוֹתָר:
(ג)

"מִדָּה בְּחֶבֶל אֲנִי מוֹכֵר לְךָ הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר",

בִּטֵּל "הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר" [אֶת] "מִדָּה בְּחֶבֶל";
"הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר מִדָּה בְּחֶבֶל",
בִּטֵּל "מִדָּה בְּחֶבֶל" "הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר",
דִּבְרֵי בֶּן נַנָּס.
בְּסִימָנָיו וּבִמְצָרָיו,
פָּחוֹת מִשְּׁתוּת,
הִגִּיעוֹ;
עַד שְׁתוּת,
יְנַכֶּה:
(ד)

הָאוֹמֵר לַחֲבֵרוֹ:

"חֲצִי שָׂדֶה אֲנִי מוֹכֵר לְךָ",
מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן,
וְנוֹטֵל חֲצִי שָׂדֵהוּ.
"חֶצְיָהּ בַּדָּרוֹם אֲנִי מוֹכֵר לְךָ",
מְשַׁמְּנִין בֵּינֵיהֶן,
וְנוֹטֵל חֶצְיָהּ בַּדָּרוֹם;
וְהוּא מְקַבֵּל עָלָיו מְקוֹם הַגָּדֵר, חֲרִיץ וּבֶן חֲרִיץ.
וְכַמָּה הוּא חֲרִיץ?
שִׁשָּׁה טְפָחִים;
וּבֶן חֲרִיץ,
שְׁלֹשָׁה:


נוסח הרמב"ם

(א) האומר לחברו: בית כור עפר אני מוכר לך -

היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים,
או סלעים גבוהים עשרה טפחים - אינן נמדדין עימה,
פחות מכן - נמדדין עימה.
אם אמר לו: כבית כור -
אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים,
או סלעים גבוהין יותר מעשרה טפחים - הרי אלו נמדדין עימה.


(ב) בית כור עפר אני מוכר לך, מידה בחבל -

פחת כל שהוא - ינכה,
הותיר כל שהוא - יחזיר.
ואם אמר לו: אם חסר אם יתר -
אפילו פחת רובע לסאה,
או הותיר רובע לסאה - הגיעו,
יתר מכן - יעשה חשבון.
מה הוא מחזיר לו? - מעות,
ואם רצה - מחזיר לו קרקע.
ולמה אמרו מחזיר לו מעות?
כדי לייפות כוחו של מוכר,
שאם שייר בשדה - בית תשעת קבין,
ובגינה - בית חצי קב,
וכדברי רבי עקיבה - בית רובע,
מחזיר לו - את הקרקע.
ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר - אלא את כל המותר.


(ג) מידה בחבל, אם חסר אם יתר -

ביטל אם חסר אם יתר - את מידה בחבל,
אם חסר אם יתר, מידה בחבל -
ביטל מידה בחבל - את אם חסר אם יתר,
דברי בן ננס.
בסימניו ובמצריו -
פחות שתות - הגיעו,
עד שתות - ינכה.


(ד) האומר לחברו: חצי שדי אני מוכר לך -

משמין ביניהם - ונוטל חצי שדהו.
חציה בדרום אני מוכר לך -
משמין ביניהם - ונוטל חציה בדרום.
ומקבל עליו - מקום גדר, וחריץ, ובן חריץ.
וכמה הוא חריץ? - שישה טפחים.
ובן חריץ - שלשה.


פירושים

משנה בבא בתרא, פרק ז':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב