מעשה רב הלכות ראש חודש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מעשה רב

קנא[עריכה]

בעת תפלת ערבית דר"ח מרבים קצת בנרות. והוא לובש כובע שבת לכבוד ר"ח שהוא דאורייתא:

קנב[עריכה]

בהלל פסוק יאמר נא כו' ויאמרו נא הש"ץ לבד אומר והצבור שומעין ועונין הודו. ודוקא ביום שמדלגין אבל ביום שגומרים נם הצבור אומרים כל הפסוק עד חסדו:

קנג[עריכה]

ביהללוך הנוסח יהללוך ה' אלהינו כל מעשיך:

קנד[עריכה]

בר"ח הוא עצמו עולה לרביעי:

קנה[עריכה]

הקריאה בפ' התמיד. הראשון קורא וידבר. צו. ואמרת. והשני קורא את הכבש אחד. ועשירית. עולת. ונסכו. ואת הכבש. והשלישי חוזר למעלה וקורא עולת תמיד. ונסכו. ואת הכבש. וביום השבת. עולת שבת. והרביעי מתחיל ובראשי חדשיכם עד יעשה ונסכו (וכ"ה בש"ע שלו סי' תכ"ג ס"ק ג'):

קנו[עריכה]

בתפלת מוסף הנוסח זכרון לכולם היו תשועת כו' כי עד מזבח חדש הכל לשון עבר וממזבח מתחיל בקשה על העתיד:

קנז[עריכה]

אין אומרים שיר של יום של יומו ואומרים במקומו בב' ימים דר"ח ברכי נפשי (מזמור ק"ד) שהוא שיר של ר"ח ודוחה אפי' של שבת ופשיטא של חנוכה (ע' סוכה ד' נ"ד ע"ב. ובתשו' רמ"ע מפאנו סי' כ"ה):

קנח[עריכה]

בענין שיר של יום כלל זה נקוט בידך. א"א שני מזמורים ביום אחד. ושל ר"ח דוחה את כלם אפילו של שבת ושיר של שבת דוחה של יו"ט וחוה"מ וחנוכה:

קנט[עריכה]

קדוש לבנה אין מחמיצין המצוה עד שבעה אחד המולד או עד מוצאי שבת רק תיכף אחר שלשה ימים מהמולד מקדשין וכן מקדשין קודם ט"ב וקודם יה"כ:

קס[עריכה]

נוסח קדוש לבנה ששמעתי משם הרב ר' בנימין משקלאב משם רבינו זצ"ל אפס לא אשתמיט שום אדם מהעומדים לפניו לומר שנהג כן. פועלי אמת שפעולתן אמת וללבנה אמר שתתחדש באור יקר ועטרת תפארת כו' בא"י מקדש חדשים (פעולת שכיר א). כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נונע ביך כך אם ירקדו אחרים כנגדי לא יגעו בי. ע"כ שמעתי וכ"ה במס' סופרים עם הגהת רבינו ז"ל:

קסא[עריכה]

אין אומרים שום פסוקים לא לפני הקדוש ולא לאחריו רק מתחיל בא"י כו' ומסיים סמן טוב כו' והולך לו: