מעשה רב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
כריכת הספר מעשה רב בדפוס וילנא

חיבור שנכתב בידי רבי סעדיה, תלמידו של הגאון מווילנא, ונערך על ידי רבי יששכר בער, מגדולי המוצי"ם בווילנה, ובו הוא מספר את מנהגיו ההלכתיים של הגר"א כפי שנהג בינו לבין עצמו ולא כפי שיצאו מפיו כהוראות הלכתיות כלליות. ספר זה נחשב, לצד הביאור על השולחן ערוך, כעדות האותנטית ביותר על דעתו ההלכתית של הגר"א, ופסקיו מצוטטים במשנה ברורה כדעת הגר"א הלכה למעשה. תלמידו המובהק של הגר"א ר' חיים מוולוז'ין מעיד בהסכמה לספר זה כי הרבה מן הנאמר בו הוא לא ראה, אולם מה שראה הוא מכוון (לבד שני דברים אשר ייתכן כי הגר"א שינה את דעתו).

מוקלד לפי דפוס וילנא תרמ"ט[עריכה]

הורדה כספר
הורדה כספר

שער דפוס ווילנא תרמ"ט[עריכה]

בו מדובר נכבדות, מעשה ידי צדיק וכל מצעדות, איש אשר רוח אלהים בו הלוחות והעדות, גאון ישראל ופלאו, שמו הגדול מקודש ומהולל ממזרח שמש עד מבואו, רבינו הגדול מרנא ורבנא אליהו חסידא קדישא זללה"ה מק"ק ווילנא יע"א.


עם הוספות יקרות. חדשות ונצורות. מגדולי המאורות הלא המה:

פעולת שכיר מהג"מ ישכר בער ז"ל זקן ההוראה בווילנא.

הגהות הרש"ש מהג"מ שמואל ז"ל שטראשון מוויחנא.

סדר כהלכתו מהג"מ יחיאל העליר ז"ל אבד"ק סוואלק.

תפארת צבי מהג"מ צבי הירש ז"ל בהגאון, מהוראדנא.

מראה יהושע מהג"מ יהושע העשיל הלוי ז"ל לעווין מוולאזין.

דברי שלמה מהג"מ שלמה הכהן שליט"א מו"ץ בווילנא.

גרגרים מהרמ"ז מהג"מ משה ז"ל ולאטאווער.

חדושי מהר"ץ מהג"מ צבי הירש שליט"א אבד"ק סטאלאוויטש.

אמרי שמואל, אשר אמרתי להעיר, באמרות אור המאיר, בהליכותיו עינים האיר, העירותי אגבי הצעיר שמואל בן איש חי רב פעלים הג"מ אברהם יונה ז"ל יעוונין מהוראדנא.

ווילנא בדפוס האלמנה והאחים ראם

שנת תרמ"ט לפ"ק