מעשה רב הלכות ציצית ותפילין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מעשה רב

יג[עריכה]

ציצית י"ב אגודלין, וגדיל שליש. היינו כל פרשה רוחב אצבע אגודל:

יד[עריכה]

ברכת ציצית: בכל פעם שמתעטף מברך אפילו כמה פעמים ביום (עי' בשו"ע שלו סי' ח ס"ק כח) (פעולת שכיר:...#):

טו[עריכה]

מברך ולובש ומכסה ראשו בטלית וא"צ להתעטף כעטיפת ישמאלים (עי' בשו"ע שלו סי' ח ס"ק ד):

טז[עריכה]

גם על טלית קטן נוסח הברכה להתעטף בציצית (עיי"ש ס"ק יד):

יז[עריכה]

בגד פשתים אל יטיל בהם שום ציצית (עי' שו"ע שלו סי' ט ס"ק ח). אך יעשה טלית קטן של צמר וציצית של צמר, ואם לאו של שאר מינים, וציצית של פשתן. וכן לובש מתחת לבגדיו כעין טלית גדול של צמר גפן (פעולת שכיר: ומה שלא לבש ט"ק של צמר שמענו טעם בדבר):

יח[עריכה]

זמן הנחת תפילין כאחרים (ברכות דך ט). ולילך בהם כל היום אפילו משא ומתן מותר, ואכילת עראי גם כן מותר. רק דברים בטלים אסור. ואם חושש ליהורא בפני הבריות מותר בשל יד לבד. ומ"מ טוב לעשות של ראש קטן והרצועות יהיה גם כן מכוסות של ראש מלילך בשל יד לבד:

יט[עריכה]

התפילין של ראש הבתים צריכין להיות פתוחות ולא מדובקים בדבק:

כ[עריכה]

תפילין כל מה שהם בגובה הראש משובח. והקשר צ"ל תחת שפוע הקדקוד:

כא[עריכה]

מקום תפילה של יד פלג זרוע פי' פלג האמצעי לאפוקי רובע זרוע למעלה ורובע זרוע למטה (עיין ש"ע שלו סי' כ"ז ס"ק ה' וס"ק י"ט):

כב[עריכה]

סח מברך שתים לא סח מברך אחת כפי' רש"י ז"ל דאם לא סח יברך על של יד ועל של ראש אחת להניח ואם סח יברך על ש"ר על מצות תפלין:

כג[עריכה]

צריך לברך בכל פעם שמניח אפי' כמה פעמים ביום:

כד[עריכה]

מותר להשתין בתפלין כשהם בראשו בבהכ"ס עראי כמבואר בשו"ע: