מעשה רב הלכות מאכלות אסורות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מעשה רב

פח[עריכה]

חדש נוהג בזמן הזה בח"ל ובמינו אסורו במשהו (עיין באוריו לש"ע י"ד סי' רצ"ג ס"ק ג') ואין חילוק בין אכילה ושתיה ולרפואה צ"ל פחות פחות מכשעור ושמרים אסור שהוא מעמיד. ואסור לומר לישראל הא לך איסר קנה לך חדש אפילו אינו אומר בפירוש רק שידוע שבכאן אין שכר ויי"ש וכיוצא בזה כ"א חדש אין לומר לו קנה לך ועובר על לפני עור לא תתן כו':

פט[עריכה]

ולענין נאמנות על חדש אם הוא יודע שאסור ואוכל חדש אינו נאמן עליו. ואם אינו יודע שהוא אסור וסובר שאינו אלא מדת חסידות נאמן:

צ[עריכה]

מוטב לאכול חלב בשבת מלאכול מבהמה שנשחטה בלי עומד ע"ג:

צא[עריכה]

שלא לאכול מבהמה שהורה בה חכם ומסירכא:

צב[עריכה]

יש למנוע לשתות יין הבא ממרחקים ופשיטא שלא לקדש עליו ולברך עליו כשהוא מוהל וליתן לאחר לשתות:

צג[עריכה]

בימי הקיץ לזהר לסנן המים קודם בשול. בחלב נקרש להסיר הקרום שנמצאים שם תולעים:

צד[עריכה]

להזהר לראות בבל דבר מאכל אם יש בו נמלים. בקיץ דבר טחון עד שלשה ימים ולא יותר. כבסות כלים או מה שנוהגין לשרוף צריך בכל ג' יום:

צה[עריכה]

גלוי אסור אף שאין נחשים מצוים בינינו. והוא ז"ל היה נזהר מאד מאד בדבר: