לדלג לתוכן

ירמיהו לא/כתיב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
<< | ספר ירמיהופרק ל"א • מהדורת הכתיב | >>


מפרשי ירמיהו לא

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב

    א כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שרידי חרב הלוך להרגיעו ישראל ב מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד ג עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משחקים ד עוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו ה כי יש יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל יהוה אלהינו

ו כי כה אמר יהוה רנו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגוים השמיעו הללו ואמרו הושע יהוה את עמך את שארית ישראל ז הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישובו הנה ח בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכרי הוא     ט שמעו דבר יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישראל יקבצנו ושמרו כרעה עדרו י כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו יא ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב יהוה על דגן ועל תירש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא יוסיפו לדאבה עוד יב אז תשמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם יג ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי ישבעו נאם יהוה     יד כה אמר יהוה קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו     טו כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעלתך נאם יהוה ושבו מארץ אויב טז ויש תקוה לאחריתך נאם יהוה ושבו בנים לגבולם     יז שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השיבני ואשובה כי אתה יהוה אלהי יח כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי יט הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשעים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם א‍רחמנו נאם יהוה     כ הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך למסלה דרך הלכתי [הלכת] שובי בתולת ישראל שבי אל עריך אלה כא עד מתי תתחמקין הבת השובבה כי ברא יהוה חדשה בארץ נקבה תסובב גבר     כב כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשובי את שבותם יברכך יהוה נוה צדק הר הקדש כג וישבו בה יהודה וכל עריו יחדו אכרים ונסעו בעדר כד כי הרויתי נפש עיפה וכל נפש דאבה מלאתי כה על זאת הקיצתי ואראה ושנתי ערבה לי     כו הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה כז והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם יהוה כח בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה כט כי אם איש בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שניו     ל הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה לא לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה לב כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם לג ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד     לד כה אמר יהוה נתן שמש לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שמו לה אם ימשו החקים האלה מלפני נאם יהוה גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפני כל הימים     לו כה אמר יהוה אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם יהוה     לז הנה ימים [באים] נאם יהוה ונבנתה העיר ליהוה ממגדל חננאל שער הפנה לח ויצא עוד קוה [קו] המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה לט וכל העמק הפגרים והדשן וכל השרמות [השדמות] עד נחל קדרון עד פנת שער הסוסים מזרחה קדש ליהוה לא ינתש ולא יהרס עוד לעולם