רש"י על ירמיהו נא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · נא · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לב קמי" - כשדים בגימ' דא"ת ב"ש

"רוח משחית" - את רוח מלך פרס ומדי שהוא משחית

"רוח" - טלנ"ט בלע"ז

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וזרוה" - ונפצוה

"ויבוקקו" - וירוקנו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ידרוך הדורך" - הרי זה מקרא קצר אל אשר אני אומר שם ידרוך הדורך קשתו

"ואל יתעל בסריונו" - אל ירפא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי לא אלמן" - לא שכחו מלנקום נקמתו

"כי ארצם" - של כשדים

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נוסו" - ישראל מתוך בבל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כוס זהב" - היתה בבל עד הנה ביד ה' לשכר בה את כל הארץ יין החימה

"על כן יתהללו גוים" - נשתכרו ונשתטו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נגע אל השמים משפטה" - גבה פורענותה עד אל השמים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוציא ה' את צדקותינו" - נזכרנו לפניו לזכות ובאו צדקות אבותינו לפניו

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הברו" - ל' נקיון

"השלטים" - אשפות שהחצים נתונים בהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם זמם ה'" - זה ימים רבים

"גם עשה" - את מזימתו דרך המקרא לדבר שני גמין זה אחר זה ועל ידי האחרון בא הראשון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בא קצך" - קץ שלך

"אמת בצעך" - מדת חמסך ל"א אמת בצעך מדת סופך כמו כי יבצע

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בנפשו" - אינשימישימו"ש בלע"ז

"כי אם" - לשון באמת

"מלאתיך אדם" - אמלינך משריית עממין דסגיאין כזחלא

"וענו עליך הידד" - וירימון עלך בקלהון

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבער כל אדם" - העושה פסל לאלוה

"נסכו" - לשון מסכה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעת פקודתם" - כשיפקוד הקב"ה עליהם ועל עובדיהם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושבט נחלתו" - יעקב הנזכר למעלה בראש המקרא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מפץ אתה לי" - עד הנה העמדתיך לי למשחית ולמפץ את האומות שגזרתי עליהם גולה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושלמתי לבבל" - אחרי כל זאת שאגמור נקמתי על ידו בעובדי כוכבים

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קדשו" - זמנו

"טפסר" - לשון חיל (או ל' אדון)

"סמר" - הריצייר בלע"ז כמו תסמר שערי בשרי (איוב ד)

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותחול" - לשון חלחלה (ל)

"נשתה" - קפצה כמו גיד הנשה (בראשית לג) שנשה ממקומו

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כגורן עת הדריכה" - הרי היא עתה מלאה כגורן בעת שדשו תבואתה שהיא מלאה חטין

"עוד מעט" - ותתרוקן ותדמה לגורן בעת תחלת הקציר שהיא ריקנית

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חמסי שארי" - צעקת חמסי ומזונתי אשר אכלו שארי

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נערו" - ל' חמור נוער

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחומם אשית את משתיהם" - אכוין שיהו משתיהן בעת החום כדי שישתכרו

"למען יעלוזו וישנו" - וירדמו

"שנת עולם" - שנת עולמית וכן עלתה שם מתוך משתה ושכרות נחרבו ונהרגו ונלכדה העיר כמו שנ' (בדנייאל ה) בלשאצר אמר בטעם חמרא וגו' (שם) אשתי חמרא וגו' (שם) ביה בליליא קטיל בלשאצר מלכא וג' (שם) ודריוש מדאה קביל מלכותא

פסוק מ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ככרים" - כבשים (וי"ת) כתורין

פסוק מא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ששך" - בבל בגי' דא"ת ב"ש

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עלה על בבל הים" - חיל גדול כמו הים

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על בל" - על עבודת כוכבים של בבל

"את בלעו" - שהושפלו כל יושב הארץ תחתיו

"ולא ינהרו" - ולא יאספו וכן ונהרו אליו כל הגוים (ישעיהו ב) כמימי נהרות כולם ההולכים אל הים

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשמועה הנשמעת בארץ" - השמועה הזאת של בלשצר שנהרג

"ובא בשנה השמועה" - באותה שנה עצמה תבוא השמועה שחרבה בבל מאליה מן השמים שנאמר (שם יג) והיתה בבל צבי ממלכות תפאר' גאון כשדים כמהפכת אלהים את סדום ואת עמורה

"ואחריו בשנה" - השניה

"השמועה" - הטובה לכם כה אמר כורש מלך פרס (עזרא א) מי בכם מכל עמו

"ומושל על מושל" - דריוש המדי מלך שנה אחת ובשנה השנייה כורש הפרסי

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם בבל" - היתה לנפול בה חללי ישראל

"גם לבבל" - יפלו חללי כל ארצה

פסוק נ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פליטים מחרב" - ישראל שגלו לתוכה שפלטו מחרב נבוזראדן

פסוק נא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי שמענו חרפה" - שהיו כשדים אומרים ומחרפים אותנו לאמר יד אלהינו רמה שהחרבנו את ביתו

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יאנק חלל" - יצעק חלל כשהורגים את האדם בחץ או ברומח והוא גונח כשמוציא הרומח הוא האנקה

פסוק נג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכי תבצר" - לשון מבצר חוזק

"מאתי יבואו שודדים לה" - מאתי מן השמים הגבוהים ממנה יבואו לה השודדים

פסוק נה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתן שאון קולם" - נשמע קול צעקתם

פסוק נח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתערער" - לשון חפירה ל' ערו ערו עד היסוד (תהלים קלז)

"בדי ריק" - בהרבה ריק שיבא עליהם

פסוק נט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שר מנוחה" - רב תקרובתא על ידו היו רואים את פני המלך המביאים לו תשורה