רש"י על ירמיהו נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · נ · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושאו נס" - פורק"א בלע"ז סי' אסיפה הוא

"בל ומרודך" - שמות עבודת כוכבים של בבל

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גוי מצפון" - מדי ופרס

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך הנה" - דרך המקום הזה ירושלים יסבו פניהם כשתחרב בבל ויצאו מתוכה ברשיון כורש מלך פרס

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רועיהם התעום" - גדוליהם התעום מעלי

"הרים שובבים" - אל ההרים אל עבודת כוכבים שבהרים שובבום אנווייזאנ"ץ בלע"ז שובבום מלכיהם וי"ת הרים שובבום שלטוניא בזונון

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומקוה אבותיהם" - וסבור אבהתהון

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נודו מתוך בבל" - מעתה צאו משם

"כעתודים לפני צאן" - דרך העתודים ללכת לפני העדר בראש העזים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וערכו לה" - ויסדרון עלה קרב

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוסי נחלתי" - בוזזי נחלתי

"כי תפושו" - ל' שומן

"כעגלה דשה" - הדשה בתבואה ואוכלת תמיד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמכם" - כניסתכם

"אחרית גוים" - אתם הכשדים אם ראשיתכם גדול אחריתכם יהיו מדבר

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ידו אליה" - זרקו לה אבנים כמו וידו אבן בי (איכה ג)

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונתנה ידה" - כאדם שאין בו כח ומושיט יד לכל מי שרואה לבקש רחמים ועזרה וכן מצרים נתנו יד (שם ה) הושטנו יד למצרים לבקש מהם עזרה

"אשיותיה" - חוזק יסודותיה וכן ואשיא יחיטו (עזרא ד) ובלשון משנה כגון אלו התופרים לאושין וכן והתאוששו והתחזקו

"כאשר עשתה" - לעיר ה'

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כרתו זורע" - שיצו מלכא מבבל ואחידו חרבא בעידן קטול

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הראשון אכלו" - שהגלה י' השבטים

"עצמו" - גרמו גירם עצמותיו שגמר השיריים יהודה ובנימן עצמו דישושא"ר בלע"ז

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ורעה הכרמל" - ל' מרעה

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרתים" - שהמרתני והרגזתני

"פקוד" - שם מדינה וכן פקוד ושוע וקוע (יחזקאל כג) ת"י שם מדינות

"ועשה ככל אשר צויתיך" - אתה כורש ביד ישעיהו הנביא (מ"ה)

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פטיש כל הארץ" - שהיה מפוצץ ומכתת את הכל

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יקשתי לך" - לשון מוקש

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באו לה מקץ" - מסוף העיר התחילו בה שלא תדע ותתפש פתאום

"פתחו מאבוסיה" - ת"י אבולהא שעריה ואין לו דמיון ומנחם חברו לשון אבוס

"סלוה" - דושו אותה

"כמו ערמים" - גרנות

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל פריה" - שריה כן דרך הנביאים להמשיל השרים לפרים אבירים ולעתודים

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"השמיעו אל בבל רבים" - ל' וישמע שאול את העם (שמואל טז) הזעיקו להאסף אל בבל מורים בחצים כמו יסובו עלי רביו (איוב טז)

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכן" - ל' שבועה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הרגיע את הארץ" - כשתפול בבל יהי מרגוע והנחה לכל

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל הבדים" - אל הקוסמים שלה

"ונואלו" - בקסמיהם ודומה לו מפר אותות בדים (ישעיהו מד) וכן ת"י על שם שבודים ואומרים דברי כזב

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הערב" - סומכוותא גרנטיא"ה בלע"ז

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאימים יתהללו" - ישתטו ל"א פורוונטרונט בלע"ז וכת"י משתבחין באלהי הענקים שהיו להם

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ציים את איים" - יערעון תמון בחתולין מיני חיות המצויין בחורבה

פסוק מד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנה כאריה" - אשר יעלה מגאון הירדן כן יבא השודד אל נוה איתן כך תירגם יונתן הא מלך במשרייתיה ייסק עליהון כאריה דסלק מרום ירדנא למדנו שגאון הירדן מקום אריות הוא ואף כך תרגמו יונתן ואיך תעשה בגאון הירדן לקבל חיות ברא ברום ירדנא

"כי ארגיעה" - כשאביא השעה

"מעליה" - ממעל לה

"ומי יועידני" - למלחמה

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צעירי הצאן" - פרס צעיר לבני יפת