רש"י על ירמיהו נ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · נ · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושאו נס" - פורק"א בלע"ז סי' אסיפה הוא "בל ומרודך" - שמות עבודת כוכבים של בבל

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גוי מצפון" - מדי ופרס

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דרך הנה" - דרך המקום הזה ירושלים יסבו פניהם כשתחרב בבל ויצאו מתוכה ברשיון כורש מלך פרס

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רועיהם התעום" - גדוליהם התעום מעלי "הרים שובבים" - אל ההרים אל עבודת כוכבים שבהרים שובבום אנווייזאנ"ץ בלע"ז שובבום מלכיהם וי"ת הרים שובבום שלטוניא בזונון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומקוה אבותיהם" - וסבור אבהתהון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודו מתוך בבל" - מעתה צאו משם "כעתודים לפני צאן" - דרך העתודים ללכת לפני העדר בראש העזים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וערכו לה" - ויסדרון עלה קרב

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוסי נחלתי" - בוזזי נחלתי

"כי תפושו" - ל' שומן

"כעגלה דשה" - הדשה בתבואה ואוכלת תמיד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמכם" - כניסתכם "אחרית גוים" - אתם הכשדים אם ראשיתכם גדול אחריתכם יהיו מדבר

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידו אליה" - זרקו לה אבנים כמו וידו אבן בי (איכה ג)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתנה ידה" - כאדם שאין בו כח ומושיט יד לכל מי שרואה לבקש רחמים ועזרה וכן מצרים נתנו יד (שם ה) הושטנו יד למצרים לבקש מהם עזרה

"אשיותיה" - חוזק יסודותיה וכן ואשיא יחיטו (עזרא ד) ובלשון משנה כגון אלו התופרים לאושין וכן והתאוששו והתחזקו

"כאשר עשתה" - לעיר ה'

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כרתו זורע" - שיצו מלכא מבבל ואחידו חרבא בעידן קטול

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הראשון אכלו" - שהגלה י' השבטים "עצמו" - גרמו גירם עצמותיו שגמר השיריים יהודה ובנימן עצמו דישושא"ר בלע"ז

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ורעה הכרמל" - ל' מרעה

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מרתים" - שהמרתני והרגזתני

"פקוד" - שם מדינה וכן פקוד ושוע וקוע (יחזקאל כג) ת"י שם מדינות

"ועשה ככל אשר צויתיך" - אתה כורש ביד ישעיהו הנביא (מ"ה)

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פטיש כל הארץ" - שהיה מפוצץ ומכתת את הכל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יקשתי לך" - לשון מוקש

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באו לה מקץ" - מסוף העיר התחילו בה שלא תדע ותתפש פתאום

"פתחו מאבוסיה" - ת"י אבולהא שעריה ואין לו דמיון ומנחם חברו לשון אבוס

"סלוה" - דושו אותה

"כמו ערמים" - גרנות

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל פריה" - שריה כן דרך הנביאים להמשיל השרים לפרים אבירים ולעתודים

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"השמיעו אל בבל רבים" - ל' וישמע שאול את העם (שמואל טז) הזעיקו להאסף אל בבל מורים בחצים כמו יסובו עלי רביו (איוב טז)

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכן" - ל' שבועה

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הרגיע את הארץ" - כשתפול בבל יהי מרגוע והנחה לכל

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל הבדים" - אל הקוסמים שלה "ונואלו" - בקסמיהם ודומה לו מפר אותות בדים (ישעיהו מד) וכן ת"י על שם שבודים ואומרים דברי כזב

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הערב" - סומכוותא גרנטיא"ה בלע"ז

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובאימים יתהללו" - ישתטו ל"א פורוונטרונט בלע"ז וכת"י משתבחין באלהי הענקים שהיו להם

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ציים את איים" - יערעון תמון בחתולין מיני חיות המצויין בחורבה

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה כאריה" - אשר יעלה מגאון הירדן כן יבא השודד אל נוה איתן כך תירגם יונתן הא מלך במשרייתיה ייסק עליהון כאריה דסלק מרום ירדנא למדנו שגאון הירדן מקום אריות הוא ואף כך תרגמו יונתן ואיך תעשה בגאון הירדן לקבל חיות ברא ברום ירדנא

"כי ארגיעה" - כשאביא השעה

"מעליה" - ממעל לה

"ומי יועידני" - למלחמה

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צעירי הצאן" - פרס צעיר לבני יפת