עין משפט ונר מצוה/מועד קטן/פרק א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף ב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ב , ומיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ח , סמג לאוין עה ועשין דרבנן ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף א:

ב ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ב:

ג ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ה:

ד ד מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ט:

ה ה מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ו:

ו ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקמד סעיף ב:

ז ז מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תקמד סעיף א:

ח ח מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה יא:

ט ט י מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף א וסעיף ב:

י כ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף א:

דף ב עמוד ב[עריכה]

יא א מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ב:

יב ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ד:

יג ג מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ב , סמג לאוין רעט , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף א:

יד ד מיי' פ"ט מהל' שמיטה הלכה ב , סמג לאוין ער , וסמג עשין קמט:

דף ג עמוד א[עריכה]

טו א מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ב והלכה ג:

טז ב ג ד מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ד והלכה ה:

יז ה מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ז:

יח ו ז מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ט:

יט ח מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ג:

כ ט י מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ז:

כא כ מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ד:

דף ג עמוד ב[עריכה]

כב א ב ג מיי' פ"ג מהל' שמיטה הלכה א , סמג לאוין רסז:

כג ד מיי' פ"ב מהל' ממרים הלכה ב:

כד ה מיי' פ"ג מהל' שמיטה הלכה ה:

כה ו מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה כ:

כו ז מיי' פ"י מהל' תמידין הלכה ו:

דף ד עמוד א[עריכה]

כז א מיי' פ"ז מהל' תמידין הלכה ו , סמג עשין קצט:

כח ב ג ד ה ו ז ח מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ג:

כט ט מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ב:

ל י מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ד:

דף ד עמוד ב[עריכה]

לא א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ה:

לב ב מיי' פ"ב מהל' שמיטה הלכה ב:

לג ג ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ו:

לד ה ו מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמד סעיף ב:

דף ה עמוד א[עריכה]

לה א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמד סעיף ב:

לו ב ג מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י , סמג לאוין שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקמד סעיף ב:

לז ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ד , סמג וטוש"ע שם:

לח ה מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה י , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמד סעיף א:

לט ו מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ט , סמג עשין רלח:

מ ז מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

דף ה עמוד ב[עריכה]

מא א ב ג ד ה מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ט , סמג עשין רלח:

מב ו מיי' פ"י מהל' טומאת מת הלכה א , סמג עשין רלא:

מג ז ח מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:

מד ט מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה א , סמג עשין לא:

מה י מיי' פ"י מהל' טומאת מת הלכה א , סמג עשין לא:

מו כ מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה ד:

מז ל מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה י , ומיי' פ"י מהל' טומאת מת הלכה י:

מח מ מיי' פ"י מהל' טומאת מת הלכה י:

דף ו עמוד א[עריכה]

מט א ב ג מיי' פ"ח מהל' טומאת מת הלכה יא:

נ ד מיי' פ"א מהל' שקלים הלכה ט , סמג עשין מה:

נא ה מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה טו:

נב ו מיי' פ"א מהל' מגילה הלכה ד , סמג עשין דרבנן ד , טור ושו"ע או"ח סי' תרפח סעיף א:

נג ז ח מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה טו והלכה יז:

נד ט מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה טז:

דף ו עמוד ב[עריכה]

נה א מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה א , טור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף ה:

נו ב מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה טז:

נז ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ז:

נח ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ד:

נט ה מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ז:

ס ו מיי' פ"א מהל' שמיטה הלכה ט , ומיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ג:

סא ז מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף יג:

סב ח מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף א:

סג ט מיי' פ"ב מהל' שמיטה הלכה יד:

דף ז עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף יג:

סה ב מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף יג:

סו ג ד ה ו מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ו , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף א:

סז ז מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה טז:

דף ז עמוד ב[עריכה]

סח א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלה:

סט ב מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ח:

דף ח עמוד א[עריכה]

ע א מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ו , סמג עשין רלד:

עא ב מיי' פ"ט מהל' טומאת צרעת הלכה ה:

עב ג מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ג , סמג לאוין עה ועשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' תג סעיף ד:

עג ד מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' יו"ט הלכה כד , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שמז סעיף א:

עד ה ו מיי' פ"ו מהל' אבל הלכה ח , טור ושו"ע יו"ד סי' תג סעיף א:

דף ח עמוד ב[עריכה]

עה א מיי' פ"יא מהל' אבל הלכה ו:

עו ב ג מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ח , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף יא:

עז ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ד:

עח ה מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף יא:

עט ו מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה טו , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמז סעיף י:

פ ז מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה טו , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה יד , סמג לאוין שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקמו סעיף א וסעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' סד סעיף ו:

פא ח מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ , טור ושו"ע או"ח סי' תקמו סעיף ה:

פב ט י מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמא סעיף א:

פג כ מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמא סעיף ב:

פד ל מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה טז , ומיי' פ"י מהל' אישות הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' סב סעיף ב:

דף ט עמוד א[עריכה]

פה א טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף טז בהגה"ה:

דף ט עמוד ב[עריכה]

פו א ב מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כ , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמו סעיף ה:

פז ג מיי' פ"ט מהל' עבודה זרה הלכה א , סמג לאוין מה , טור ושו"ע יו"ד סי' קמח סעיף א:

דף י עמוד א[עריכה]

פח א טור ושו"ע או"ח סי' תקמא סעיף ב:

פט ב מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ז:

צ ג ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ח:

צא ה מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקלו סעיף א:

דף י עמוד ב[עריכה]

צב א מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טו , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ח:

צג ב מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקלו סעיף ב:

צד ג טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ה:

צה ד מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ו:

צו ה מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' תקלו סעיף ג:

צז ו מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תקמא סעיף ג:

צח ז מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יב , ופ"ב מהל' זכיה ומתנה מהל' ד עד הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ט , וטור ש"ע ח"מ סי' רעה סעיף יז יח יט כ:

צט ח טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף י:

ק ט טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף ח:

קא י טור ושו"ע או"ח סי' תקלז סעיף יא:

קב כ טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף ג:

קג ל מ נ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' תקלט סעיף א:

דף יא עמוד א[עריכה]

קד א מיי' פ"ט מהל' עבודה זרה הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' קמט סעיף ג:

קה ב ג טור ושו"ע או"ח סי' תקמא סעיף א:

קו ד ה מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ז:

קז ו מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף א:

קח ז מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ג:

קט ח מיי' פ"ח מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקמ סעיף ד:

קי ט מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקלח סעיף ו:

קיא י מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג:

קיב כ מיי' פ"ז מהל' יו"ט הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקלג סעיף ד: