משנה ערכין א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ערכין פרק א: משנה תוספתא ירושלמי בבלי


<< · משנה · סדר קדשים · מסכת ערכין · פרק ראשון ("הכל מעריכין") · >>

פרקי מסכת ערכין: א ב ג ד ה ו ז ח ט

משנה א · משנה ב · משנה ג · משנה ד ·

נוסח הרמב"ם · מנוקד · מפרשים
פרק זה במהדורה המבוארת | במהדורה המנוקדת

לצפייה בכתבי יד סרוקים של המשנה ב"אוצר כתבי יד תלמודיים" של הספרייה הלאומית לחצו כאן


משנה א[עריכה]

הכל מעריכין, ונערכין, נודרים, ונידרים; כהנים ולוים וישראלים, נשים ועבדים.

טומטום ואנדרוגינוס, נודרים ונידרים ומעריכין, אבל לא נערכין, שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית.

חרש שוטה וקטן, נידרין ונערכין, אבל לא נודרין ולא מעריכין, מפני שאין בהם דעת.

פחות מבן חדש, נידר אבל לא נערך.

משנה ב[עריכה]

הנכרי, רבי מאיר אומר נערך אבל לא מעריך.

רבי יהודה אומר, מעריך אבל לא נערך.

זה וזה מודים, שנודרין ונידרין.

משנה ג[עריכה]

הגוסס, והיוצא ליהרג, לא נידר ולא נערך.

רבי חנינא בן עקביא אומר, נערך, מפני שדמיו קצובין [ אבל אינו נידר, מפני שאין דמיו קצובין ].

רבי יוסי אומר, נודר ומעריך ומקדיש.

ואם הזיק, חייב בתשלומין.

משנה ד[עריכה]

האשה שהיא יוצאה ליהרג, אין ממתינין לה עד שתלד.

ישבה על המשבר, ממתינין לה עד שתלד.

האשה שנהרגה, נהנין בשערה.

בהמה שנהרגה, אסורה בהנייה.

משנה מנוקדת[עריכה]

משנה ערכין א ניקוד

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הכל מעריכין ונערכין נודרין ונידרין כהנים ולויים וישראל נשים ועבדים וטומטום ואנדרוגינוס נודרין ונידרין ומעריכין אבל לא נערכין שאינו נערך אלא זכר ודאי ונקבה ודאית חירש שוטה וקטן נידרין ונערכין אבל לא נודרין ולא מעריכין מפני שאין בהן דעת פחות מבן חודש נידר אבל לא נערך.

(ב) הנוכרי רבי מאיר אומר נערך אבל לא מעריך רבי יהודה אומר מעריך אבל לא נערך וזה וזה מודים שהן נודרין ונידרין.

(ג) הגוסס והיוצא ליהרג לא נידר ולא נערך רבי חנניה בן עקביה אומר נערך מפני שדמיו קצובין אבל אינו נידר מפני שאין דמיו קצובין רבי יוסי אומר נודר ומעריך ומקדש ואם הזיק חייב בתשלומין.

(ד) האישה שהיא יוצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד ישבה על המשבר ממתינין לה עד שתלד האישה שנהרגה נהנין בשערה בהמה שנהרגה אסורה בהניה.

פירושים[עריכה]