עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף סא עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף א:

ב ב ג מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ב:

ג ד ה מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף א:

דף סא עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ב:

ה ב ג ד מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ז:

ו ה ו מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יז , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כב:

ז ז מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ב:

ח ח ט מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה כ , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כג:

ט י כ ל מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יח , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כד:

דף סב עמוד א[עריכה]

י א מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יח , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כד:

יא ב ג מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריט סעיף ג:

יב ד ה מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' ריט סעיף ה:

יג ו מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה טז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריט סעיף ד:

דף סב עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריט סעיף ד [ושודא דדיינא]:

טו ב ג ד ה ו מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה טו , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריט סעיף ב:

טז ז מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה כג , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריח סעיף כא:

דף סג עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה כג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריט סעיף ו:

יח ב ג מיי' פ"יא מהל' זכייה ומתנה הלכה ז ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כד:

יט ד מיי' פ"יא מהל' זכייה ומתנה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף כה:

כ ה מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה יט:

כא ו מיי' פ"כב מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רט סעיף ד:

כב ו מיי' פ"ו מהל' מעשר הלכה יט:

כג ח מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ח:

דף סג עמוד ב[עריכה]

כד א ב מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריב סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ח:

כה ג מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה טו , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ג:

דף סד עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה טז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ח:

כז ב מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה טו , ומיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ב , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ב וסעיף ג:

כח ג ד ה מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ב:

דף סד עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ד:

דף סה עמוד א[עריכה]

ל א ב ג מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף ט:

לא ד ה מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ה , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף יא:

דף סה עמוד ב[עריכה]

לב א ב מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף יא:

לג ג מיי' פ"ו מהל' מקוואות הלכה ו , סמג עשין רמח , טור ושו"ע יו"ד סי' רא סעיף לד וסעיף לו , [ וברב אלפס עוד בשבועות פ"ב דף רצא ]:

דף סו עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ו , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יג:

לה ב מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה כד:

דף סו עמוד ב[עריכה]

לו א מיי' פ"ד מהל' מקוואות הלכה א , סמג עשין רמח:

לז ב מיי' פ"יא מהל' כלים הלכה כד:

דף סז עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פ"כ מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיג סעיף ב:

לט ב ג ד ה ו ז מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף א:

דף סז עמוד ב[עריכה]

מ א מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף יב:

מא ב ג ד ה ו מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ז , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ב:

מב ז ח ט מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ט , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ג:

דף סח עמוד א[עריכה]

מג א מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ג:

מד ב מיי' פ"כה מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ב:

מה ג מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ד:

דף סח עמוד ב[עריכה]

מו א ב ג ד מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה א , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ד:

מז ה מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ה:

דף סט עמוד א[עריכה]

מח א ב ג ד ה מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ה:

דף סט עמוד ב[עריכה]

מט א מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף א:

נ ב ג ד מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יג ועיין בהשגות ובמגיד משנה , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ה:

נא ה מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ג:

נב ו ז מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ד:

דף ע עמוד א[עריכה]

נג א ב מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ד:

נד ג טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ד בהג"ה:

נה ד טור שם ועי' בב"י:

נו ה מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה יב , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף ב:

דף ע עמוד ב[עריכה]

נז א מיי' פ"ב מהל' שכירות הלכה יב , סמג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' רצו סעיף ב , [ וברב אלפס ב"מ פ"ג דף פז. , ובכתובות פ"ט דף קיב. ]:

נח ב מיי' פ"ז מהל' שלוחין ושותפין הלכה א ועי' בהשגות ובמגיד משנה , סמג עשין סט , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ד , [ וברב אלפס ב"מ פ"ט דף קכח. ]:

נט ג מיי' שם וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קח סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' קעז סעיף ב:

דף עא עמוד א[עריכה]

ס א ב ג מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ג והלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ה:

סא ד מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ו:

סב ה ו ז מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ז:

סג ח מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ו:

סד ט י מיי' פ"יא מהל' זכייה ומתנה הלכה כב , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רנג סעיף יד:

סה כ מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף ט:

סו ל מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רטז סעיף יא:

דף עב עמוד א[עריכה]

סז א ב מיי' פ"ד מהל' ערכין וחרמין הלכה יז , סמג עשין קלא וע"ש בכסף משנה:

סח ג מיי' פ"ד מהל' ערכין וחרמין הלכה יח:

סט ד מיי' פ"ד מהל' ערכין וחרמין הלכה טו:

דף עב עמוד ב[עריכה]

ע א ב מיי' פ"ד מהל' ערכין וחרמין הלכה כח , סמג עשין קלא:

עא ג מיי' פ"ד מהל' ערכין וחרמין הלכה יז:

עב ד מיי' פ"כו מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רטו סעיף ה:

עג ה מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה יד:

עד ו מיי' פ"ה מהל' מתנות עניים הלכה יח: