ביאור:דברים לב מז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כי הוא חייכם[עריכה]

(דברים לב מו): "וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: שִׂימוּ לְבַבְכֶם לְכָל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר אָנֹכִי מֵעִיד בָּכֶם הַיּוֹם, אֲשֶׁר תְּצַוֻּם אֶת בְּנֵיכֶם לִשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת".

(דברים לב מז): "כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם, כִּי הוּא חַיֵּיכֶם , וּבַדָּבָר הַזֶּה תַּאֲרִיכוּ יָמִים עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן שָׁמָּה לְרִשְׁתָּהּ".

כי הוא חייכם -[עריכה]

1. ע"פ הפשט, קיום התורה הוא המפתח לחיים ולקיום של עם ישראל בארץ ישראל, כמו שכתוב בהמשך, "ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה".

2. וה"חפץ חיים" פירש: "שלא יחשוב האדם בנפשו על איזה מן המצוות, שאינם אלא ליופי... לזה אמר כי הוא חייכם, שכמו בענייני הגוף, יש בכל איבר ואיבר חיות, וכולם דרושים לו בהכרח, כן בכל מצוה ומצוה יש בה חיות לנפש האדם, וכולם דרושים לו. וזהו מה שאמור בקהלת", (קהלת יב יג): "סוף דבר הכל נשמע, את האלהים ירא ואת מצותיו שמור, כי זה כל האדם", "היינו, שעל-ידי יראת האלהים מלעבור על שום לא-תעשה, ולקיים כל מצוותיו שציווה בקום עשה, זהו כל האדם, והיינו שאז נקרא אדם השלם; מה שאין כן אם יקטן בעיניו, חס ושלום, איזה מן המצוות, אז הוא חסר בנפשו" (שמירת הלשון) .

מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

""שימו לבבכם" - צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוונים לד"ת וכה"א בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך וגו' והרי דברים ק"ו ומה תבנית הבית שהוא נראה לעינים ונמדד בקנה צריך אדם שיהיו עיניו ואזניו ולבו מכוון להבין ד"ת שהן כהררין התלוין בשערה עאכ"ו" ( רש"י )

 

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • [לב מו – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource] : 24 יוני 2009 ... ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב  ... ( cache )
 • מדינת ישראל - משרד המשפטים : ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצַוֻם את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר רֵק הוא מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו  ... ( cache )
 • "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת": על פלורליזם בעולמה של הלכה - עמוד הבית : ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצַוֻם את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר רֵק הוא מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו  ... ( cache )
 • דברים לב – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 4 אוקטובר 2011 ... מד ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון מה ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל מו ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל  ... ( cache )
 • לב - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה : לב,מו ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת. לב,מז כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- דברים פרק לב : ... דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון: (מה) ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל: (מו) ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום   ... ( cache )
 • "וילך משה" : סיומה של התורה וסגירת מעגל - מקראנט - מטח : ויאמר אלהם שימו לבבכם ... לעשות את כל דברי התורה הזאת (ל"ב, מד-מו). והשווה את התרגום המיוחס ליונתן: "וילך משה – ואזל משה למשכן בית אולפנא"; המשכן שבו יהיה מונח ספר  ... ( cache )
 • The TorahJournal Blog : Nov 11, 2012 ... ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת: כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם  ... ( cache )
 • פרשת נצבים-וילך - מצות התשובה בראשית שלבי גאולתינו : ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" (דברים, ל"א, א'), ובפרשת האזינו נאמר: ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום" (דברים, ל"ב, מ"ו). ובפרשת וזאת  ... ( cache )
 • מדינת ישראל - משרד המשפטים : ובפרשת האזינו נאמר: " ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצוֻם את בניכם לשמֹר לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים לב, מו). אולי אין ראוי יותר  ... ( cache )
 • more "ויאמר אלהם שימו לבבכם " :
 • פרשת האזינו - "כל דברי השירה" - גיליונות נחמה ליבוביץ : וזה הענין בעצמו ביארו בסוף דבריו וחתימתם עד שאמר משה רבנו ע"ה: "ועתה שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצוום וכו'" (דברים ל"ב). ירצה: השמרו להם פן יפתה  ... ( cache )
 • העמק דבר קדמת העמק – ויקיטקסט : כל זה לא דיברנו אלא בלי דיוק באותיות ושנויין, וכמו בהעתקה אחרת המותרת אפילו לעובד כוכבים, אבל עוד הזהירה התורה בספר דברים ל"ב (מה-מו): "שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי   ... ( cache )
 • פרשת האזינו - שירת התורה התשובה והגאולה : שנאמר: "זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור" (דברים, ל"ב, ז'), ונאמר: "ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם..." (דברים, ל"ב, מ"ו). בנוסף לכך  ... ( cache )
 • עשרת הדיברות - ייחודם ומקומם במסורת ישראל : חידוש ההתחייבות - עה"ד בפולחן : ... שהינם בבחינת תוכחה, והשווה לעניין זה דברי משה בדב' לב, מו: 'שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת'. ( cache )
 • פרשת תצוה (1) : משה מצוה לדורות: "ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל (!) הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים לב, מו). וכבר ראינו ברש"י  ... ( [http://www.google.com/search?q=cache:XKTtel2KMX8J:www.tora.co.il cache )
 • Yeshiva.org.il- שירת האומה הישראלית - לפרשת האזינו : ומצווה אותם לזוכרה ולהבינה "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור", וכן בסופה נאמר: "ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום..." (דברים, לב, מו). ועוד הוסיף וצווה   ... ( cache )
 • פרשת האזינו : "ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ר ( cache )
 • משה רבינו – ויקישיבה - השער לעולם התורה : לפני 3 ימים ... וכבר העיד הוא עליו השלום זה על עצמו, באמרו (דברים לב, מו-מז): "שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום... כי לא דבר רק הוא מכם". רוצה לומר, שלא  ... ( cache )
 • מצוה מעשה - Aspaklaria : ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצום את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו  ...
 • החינוך: חכמה עמוקה - הידברות : וכן בפרשת האזינו, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם ... ובדבר הזה תאריכון ימים. עכ) ועוד יש רבות בנך ובגמרא, ואין צורך להאריך. האם כל אלו  ... ( cache )
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים - דעת : וכן יש עוד להביא ראיה ממה שהזכיר משה בסוף פרשת האזינו, כשרצה לחתום התורה, אמר: שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום וגו', כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם  ... ( cache )
 • האזינו תש"י - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן יש עוד להביא ראיה (על היות חיי הנפש נרמזים בתורה) ממה שהזכיר משה בסוף פרשת האזינו כשרצה לחתום התורה, אמר: "שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום כי לא דבר  ... ( cache )
 • more "לכל הדברים אשר אנכי " :
 • כתיבת התורה והשירה : ויאמר אליהם: שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום: אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם - כי הוא חייכם; ובדבר הזה  ... ( cache )
 • התורה, השירה, השמיים והארץ - בית המדרש הוירטואלי : "ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל: ויאמר אלֵהם - שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנֹכי מעיד בכם היום, אשר תצוֻם את בניכם לשמֹר לעשות את כל דברי התורה הזאת: כי  ... ( cache )
 • בית אורות - פרשת האזינו - תשס"ה : אחרי שמשה ויהושע מדברים את דברי השירה באזני העם הם מוסיפים "ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תציב את בניכם לשמור לעשות את כל דברי  ... ( cache )
 • בס"ד, י"א תשרי ה'תשס"ה : אשר אנכי מעיד בכם היום אשר תצום את בניכם. לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת: כי לא דבר רֵק הוא מכם כי הוא חייכם. ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה. אשר אתם עוברים את  ... ( cache )
 • פרקי אבות » ארכיון » פרק ד - משנה כ - תורה : 20 פברואר 2009 ... וכן משה רעיה מהימנה לפני מותו מצווה (בראשית יחץ יט): "שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום אשר תצוום את בנכם לשמור לעשות את כל דברי התורה  ... ( cache )
 • more "מעיד בכם היום אשר " :
 • more "תצום את בניכם לשמר " :
 • [- תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים – ויקיטקסט] : 1 אוגוסט 2008 ... דברים לא יב : " "הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ו למען ילמדו ויראו את ידוד אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" ". ב. ( cache )
 • פרק נא - תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג : ואינו דומה למה שנאמר: (דברים כ"ט) הנסתרות לה' אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת, דשם נאמר כל דברי התורה, ובוודאי על הכל נאמר, אף על הלאווין. וכאן לא  ... ( cache )
 • חכם עדיף מנביא – ויקיפדיה : וכן פסק הרמב"ם: "ונאמר 'והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת', הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם, וכן הוא אומר 'חוקת עולם לדורותיכם', ונאמר  ... ( cache )
 • קטגוריה:דברים כט כח – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 24 יוני 2009 ... הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * הַנִּסְתָּרֹת לַיהוָה  ... ( cache )
 • HebrewBooks.org - רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה א : ונאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם. ונאמר לא בשמים היא. ( cache )
 • הנסתרות והנגלות - אוניברסיטת בר אילן : לדעת אלבילדה, כנגד תחושות אלו בא הפסוק הזה שמסקנתו הכללית היא שתפקידו של עם ישראל הוא לעשות את כל דברי התורה כדי לזרז את הגאולה (עולת תמיד). ר' שבתי הכהן נוקט דרך  ... ( cache )
 • פסוקים מהתורה מפריכים את כל האמונה הנוצרית! - הייד פארק : (דברים כט): "והנגלות לנו ולבנינו עד עולם - לעשות את כל דברי התורה הזאת"! (דברים לא): " וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר   ... ( cache )
 • תרבות וזהות יהודית פותחים שבוע – חברה וצדק חברתי צו כהונה ומה שמעבר ... : עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם ונאמר לא בשמים היא. הא למדת: שאין נביא רשאי לחדש  ... ( cache )
 • מצוה ט"ז - הקהל - ישיבת מעלות : והוא אמרו "הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". וזו היא שקראו אותה חכמים בשם  ... ( cache )
 • פרשת נצבים - וילך - "הנסתרות לה' א-לוהינו" - גיליונות נחמה ליבוביץ : יאמר: הנסתרות לה' לבדו הם, אין לנו בהם עון אשר חטא, אבל הנגלות, שהם הזדונות, לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת חוקת עולם, שכך קיבלנו על אשר ישנו פה ועל אשר  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- לימוד תורה לנשים : "הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ילמדו למען ישמעו ויראו את ה' אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים לא, יב). נצטוינו כאן על מצות  ... ( cache )
 • עוד יוסף חי - על קידוש השם : אבל עלינו לדעת שבמהות, התורה היא תורה שלמה, "לשמור לעשות את כל דברי התורה"; העם הוא עם שלם, כל אשר "בשם ישראל יכנה"; וארץ ישראל היא ארץ ישראל השלמה, "ארץ חמדה  ... ( cache )
 • הקהל / מקורות ופרקי הדרכה למורה : הקהל את-העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את-ה' אלהיכם ושמרו לעשות את-כל-דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא-ידעו ישמעו ולמדו ליראה  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- אחדות ישראל : הקהל את העם האנשים הנשים והטף למען ישמעו ולמען ילמדו ליראה את ה' ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת (ל, יב). חג הסוכות במוצאי שביעית, הוא הזמן בו נקהלים כל ישראל אל  ... ( cache )
 • דברי יוסף-לקוטי הפרדס- חלק הדרוש והרמז - דברים : לכן השיב והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. אמת ראוי הוא שיאכל כל תענוגי עולם וישב בשלוה השקט ובטח. ומה שלא יגיע לו כן. הטעם עבורנו ועבור בנינו שיראו  ... ( cache )
 • בס"ד גליון מס' 5 : ... אמתת חיוב הגעתו אליו, ר"ל יראתו יתברך ולפחד מדברו, אמר: 'אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלהיך'. ( cache )
 • Yeshiva.org.il- הקהל : הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה'   ... ( cache )
 • פרשת הנביא - לקט מקורות - דעת : "את כל הדבר אשר אנוכי מצוה אתכם, אותו תשמרון לעשות - לא תוסף עליו, ולא תגרע ממנו" ( דברים יג, א); ונאמר "והנגלות לנו ולבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים כט,   ... ( cache )
 • קריאת התורה : ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"; כלומר - מצוה מן התורה לקרוא בתורה ברבים. לפי התלמוד תיקן משה לישראל, "שיהיו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים, בראשי חודשים ובחולו  ... ( cache )
 • בן איש חי הלכות - א - וילך - Shechem.org : הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, הלא זאת מודעעת כי קיום מצות התורה וכל  ... ( cache )
 • הקהל / מקורות ופרקי הדרכה למורה - דעת : ושמרו לעשות את-כל-דברי התורה הזאת". כל זאת כדי להבטיח את קיומו של העם "על האדמה אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה". מ' מפנה את התלמידים אל פירושו של רש"י לפסוק  ... ( cache )
 • למוד - Aspaklaria : הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה'   ...
 • תינוקות של בית רבן - חברים מקשיבים : והמטרה: "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה´ א-לוהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". ושאלו חז"ל לשם מה באים הילדים, הרי הם עדיין לא במצב שהם באמת מפיקים יראת ה´   ... ( cache )
 • הקהל / מקורות ופרקי הדרכה למורה - דעת : ... את התורה הזאת נגד כל-ישראל באזניהם הקהל את-העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את-ה' אלהיכם ושמרו לעשות את-כל-דברי התורה הזאת. ( cache )
 • מצוות "הקהל" ומהותה / הרב ישראל מאיר לאו הרב הראשי לישראל : אלא מוסיף ומנמק מדוע עליהם להתאמץ עד כדי כך, ומה מטרת האסיפה: "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". זו המטרה. אחת לשבע שנים  ... ( cache )
 • למען ספות הרוה את הצמאה : הנסתרות לה' אלוהינו; והנגלות לנו ולבנינו, עד עולם - לעשות את כל דברי התורה הזאת. " הביטוי המרכזי בקטע הוא הביטוי " למען ספות הרווה את הצמאה ". יש פירושים שונים לביטוי הזה. ( cache )
 • [יז יח – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource] : 24 יוני 2009 ... תלמוד לומר לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת . אם כן למה נאמר " משנה תורה "? משום (סנהדרין כב) שעתידה להשתנות. אחרים אומרים (סוטה מא), אין קורין  ... ( cache )
 • קורבן (יהדות) – ויקיפדיה : ... גרעון ולא תוספת, שנאמר: 'את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרון לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו', ונאמר: 'והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת',  ... ( cache )
 • למען - תכלית קיום המצוות על-פי ספר דברים : 14 פברואר 2005 ... דברים לא יב : " הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ו למען ילמדו ויראו את ידוד אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ". ב. ( cache )
 • ביאור:וילך - שמירת ספר התורה שומרת על ישראל לדורותיו – ויקיטקסט : 13 ספטמבר 2012 ... טעם המצוה האמור בתורה: "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים, ל"א, י"ב), מעורר את השאלות הבאות: מדוע  ... ( cache )
 • מצות הקהל / יונה עמנואל : ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה. (דברים לא  ... ( cache )
 • [לא יב – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource] : 24 יוני 2009 ... הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת (ראה פסוק זה בהקשרו  ... ( cache )
 • הנסתרות לה' אלוקינו... : "הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" (כ"ט, כח) - רש"י מסביר שכוונת הפס' לומר שהקב"ה מעניש את הרבים על חטאיו הגלויים של היחיד, ואינו  ... ( cache )
 • more "לעשות את כל דברי " :
 • התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל - אוניברסיטת בר אילן : פרשה זו מלמדת בכפל-לשון שיש לכתוב את " כל דברי התורה הזאת " על אבנים, והשאלה המתעוררת מאליה היא כיצד נעשה הדבר. כיצד כתבו תורה כה גדולה (בת מאות אלפי סימני כתב ) על  ... ( cache )
 • קטגוריה:דברים יז יט – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 24 יוני 2009 ... לפי שמצינו ששוה הדיוט למלך בדברי תורה. יכול ישוה לו בדברים אחרים? ת"ל לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה [ לעשותם, לבלתי רום לבבו מאחיו ]. ( cache )
 • התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל : פרשה זו מלמדת בכפל-לשון כי יש לכתוב את ' כל דברי התורה הזאת ' על האבנים, והשאלה ... למעשה, עיקר הקושי נעוץ בהבנת החיוב לכתוב על האבנים 'את כל דברי התורה הזאת ', חיוב  ... ( cache )
 • הקבוע, הנטוע ומה שביניהם - ישיבת מעלות : והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם. לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען  ... ( cache )
 • לא - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה : לא,יב הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת . לא,יג ובניהם אשר לא ידעו ישמעו  ... ( cache )
 • כז - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה : כז,ג וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך. כז,ד והיה בעברכם את הירדן  ... ( cache )
 • דברים פרק כז - בשבילי התנ"ך : (ג): וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת - אמר ר"א בשם הגאון: שכתבו עליהם מנין המצות כמו הכתובות בהלכות גדולות כעין אזהרות, וטעם "באר היטב" (פסוק ח) הכתיבה. ורבותינו אמרו   ... ( cache )
 • "היום הזה נהיית לעם" - מרכז יעקב הרצוג : לכאורה אף ניתן לכך ביטוי מפורש בכתובים. בפרשת כי תבוא שבספר דברים אנו קוראים, שלקראת הכניסה לארץ כנען נצטוו ישראל לכתוב על האבנים "את כל דברי התורה הזאת ", ובהקשר  ... ( cache )
 • כט - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה : כט,כז ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה. כט,כח הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת . ( cache )
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary ... : 'וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת ... למען אשר תבא אל הארץ' - אמר רבי אברהם: כי השם יעזרך אם החלות לשמור מצותיו, כי זאת היא המצוה הראשונה לביאתם לארץ. ולפי דעתי  ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - נקודת פתיחה - אבנים גדולות ואבנים שלמות : וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת ..." (כז,ב-ג). לאחר מכן, מובא הציווי על בניית המערכת השנייה, המשמשת כמזבח - "ובנית שם מזבח לה' א-להיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. ( cache )
 • חומר למורים - Kollel Torah Mitzion : לעשות את- כל-דברי התורה הזאת : )יג( ובניהם אשר לא-ידעו ישמעו ולמדו ליראה את-ה' א– להיכם כל-. הימים אשר אתם חיים על-האדמה אשר אתם עברים את-הירדן שמה לרשתה:. ( cache )
 • מעמד הברכה והקללה - בית המדרש הוירטואלי : וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב". ... ניתן לראות, שהתורה חוזרת פעמיים על ציווי כתיבת האבנים: "וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת ", ואחר כך - "וכתבת על  ... ( cache )
 • דברים, פרשות נצבים-וילך, תשנ"ז, פרופ' יצחק זימר - אוניברסיטת בר אילן : על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב." גם ר' חפץ בן מצליח (חי כנראה בבבל במאה הי"א) בספר המצוות שלו מונה את המצווה כמצווה כללית בלבד.[10] כנראה בעקבותיהם הלך  ... ( cache )
 • פרשת משפטים - אוניברסיטת בר אילן : והיתה עִמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' א-לֹהיו לשמֹר את כל דברי התורה הזאת ואת החֻקים האלה לעשֹתם. לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סוּר מן המצוה ימין ושמֹאול   ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - נצחיות התורה ; : ... "את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו" ( דברים יג:א) ; ונאמר: "והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת " (שם כט:כח ). ( cache )
 • הברכה הראשונה : אבנים שלמות תבנה את מזבח ה' אלוהיך; והעלית עליו עולות לה' אלוהיך. וזבחת שלמים, ואכלת שם; ושמחת לפני ה' אלהיך. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת - באר היטב. ". ( cache )
 • more "כל דברי התורה הזאת " :
 • קטגוריה:דברים לב מז – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 24 יוני 2009 ... כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) ( cache )
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח - דעת : ואומרים תמיד ' כי לא דבר רק הוא 9, ואם רק הוא מכם' 10, כלומר: שאין הציווי הזה דבר רק שאין בו תכלית מועילה, ואם נראה לכם בדבר מן המצוות שהוא כך הרי החיסרון בהשגתכם. ( cache )
 • ירושלמי פאה דף ג א – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 20 נובמבר 2012 ... והסכימו על דעת הראשונים ללמדך שכל דבר שבית דין נותנין נפשן עליו הוא מתקיים כמה שנאמר למשה מסיני ואתייא כיי דאמר רבי מנא כי לא דבר רק הוא מכם ואם הוא  ... ( cache )
 • 1 - אוניברסיטת בר אילן : לימוד שירת התורה דורש מאמץ רב, וכבר אמר ר' ישמעאל לר' עקיבא בדרשו את הפסוק שבפרשתנו: "כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם כִּי הוּא חַיֵּיכֶם" (לב:מז): " כי לא דבר רק הוא מכם,  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- חינוך הבנים וקיום כל דברי התורה : כי לא דבר רק הוא מכם וממשיך ואומר להם משה (שם פסוק מז) "כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם כִּי הוּא חַיֵּיכֶם וּבַדָּבָר הַזֶּה תַּאֲרִיכוּ יָמִים עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר אַתֶּם   ... ( cache )
 • רמב"ם ורמב"ן : ויאמרו תמיד כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא מכם, רוצה לומר שאין נתינת אלו המצות דבר רק שאין. תכל. ית מועילה לו, ואם יראה בדבר מהמצות שענינו כן החסרון הוא מהשגתכם, וכבר  ...
 • בעניין מספר הפסוקים התיבות והאותיות בתורה - ישיבת עטרת חכמים : בחומש "כי לא דבר ריק הוא מכם" (דברים ל"ב מ"ז), מה שכתוב בתורה ונאמר בחז"ל (ירושלמי כתובות סוף פ"ח דף נא) כי לא דבר רק הוא מכם ואם רק הוא מכם למה שאין אתם יגעין בה. ( cache )
 • א-ח - ספר האגדה : ... אלא את ה', א"ל (דברים לב) כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא מכם, שאין אתם יודעים לדרוש, אלא את ה', לשעבר אדם נברא מאדמה, וחוה נבראת מאדם, מכאן ואילך בצלמנו כדמותנו,   ... ( cache )
 • תמנע - Aspaklaria : כי לא דבר רק הוא מכם, אין לך דבר ריקם בתורה שאם תדרשנו שאין בו מתן שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, תדע שכן שהרי אמרו למה נכתב ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פלגש  ... ( cache )
 • מקורות 1 : ויאמרו תמיד כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא מכם, רוצה לומר שאין נתינת אלו המצות דבר רק שאין תכלית מועילה לו, ואם יראה בדבר מהמצות שענינו כן החסרון הוא מהשגתכם, וכבר  ... ( cache )
 • יחידת פרשנות -הקדמה 2 תשעד - ללמוד וללמד - מטח : 5 יוני 2013 ... ' כי לא דבר רק הוא מכם' (דברים לב, מד) – אין לך בתורה אפילו אות, אפילו תיבה[מילה], ואין צריך לומר פיסוק, שאין בו כמה טעמים וכמה עניינים עמוקים, שנאמר ' כי לא   ... ( cache )
 • המבזבז אל יבזבז יותר מחומש - בית מורשה : ... סוף הוא מתקיים כמה שנאמר למשה מסיני ואתייא כיי דמר רבי מנא כי לא דבר רק הוא מכם ואם הוא רק מכם למה שאין אתם יגיעין בו כי הוא חייכם אימתי הוא חייכם בשעה שאתם יגיעין בו  ... ( cache )
 • לשון הקודש האומנם? - הידברות : נאמר בגמרא: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים למי ששונה פרקו מאה פעמים ואחת (חגיגה ט':), שנאמר (דברים לב, מז): כי לא דבר רק הוא מכם , ואם ריק הוא- מכם ריק הוא. אם אתה מרגיש  ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - יהושע - Tsel Harim : כך דברי תורה אין בהם פסולת שנאמר כי לא דבר רק הוא מכם. דבר אחר נוצר תאנה זה דוד שנתן נפשו לבנות הבית דכתיב זכור ה' לדוד את כל ענותו וגו'. יאכל פריה שנקרא על שמו דכתיב  ... ( cache )
 • אדם ועולמו: מבוא לספרות האגדה. שיעור 5 - מדרש מהו? - פשיטאוידיאו : 31 ינואר 2013 ... אמר ליה אילו נאמר ויהי אלהים הנער היה הדבר קשה אלא "את הנער", אמר ליה " כי לא דבר רק הוא מכם" (דברים לב מז) ואם רק הוא מכם שאין אתם יודעין לדרוש, אלא  ... ( cache )
 • נתיבות עולם תורה יא – ויקיטקסט : 28 מאי 2010 ... כי החכמים הם עצם התורה גם כן, וכמו שגזר השם יתברך ונתן התורה עאס התורה p לישראל כך גתן חחכמיס וד& גם כי לא דבר רק הוא דבריהם, ואץ כאן מקום להאדיר  ... ( cache )
 • פרק מופיע בפרויקט השו"ת המקוון – מאגר ספרות תורנית ושו"ת 14 | Responsa : נותנין את נפשם עליו סוף שהוא מתקיים בידם כמה שנאמר למשה מסיני ואתייא כמאן דמר רבי מנא [דברים לב מז] כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם ואם רק הוא מכם למה שאין אתם יגיעין   ... ( cache )
 • פרשת האזינו - Schechter Institute of Jewish Studies - Home page : במדרש תנאים (וראו בראשית רבה נ"ג, ירו' פאה א': א' ומקבילות) על הפסוק מסבירים לנו: " כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא מכם, לפי שלא התבוננתם בו ופלפלתם בטעמו כהוגן". ( cache )
 • "ג ב לחודש מרחשוון תשס כ" ו לעד " ני, נתן סליפקין ' אל כבוד ... - Zoo Torah : הדת והדעת. ,. ולהטיל ספקות באמתות תורתינו הקדושה . השכיל לערוך מערכה בנוי לתלפיות. ,. בהראותו את אושר דברי תורתנו הקדושה. ,. ואת. יקר תפארת גדולתו. ,. כי לא דבר רק הוא. ( cache )
 • ילקוט שמעוני על התורה ג – ויקיטקסט : 1 מרס 2013 ... אמר ליה: " כי לא דבר רק הוא", ואם רק הוא, מכם הוא רק, לפי שאין אתם יודעים לדרוש בשעה שאי אתם יגעים בו. אלא "את השמים", לרבות חמה ולבנה, כוכבים ומזלות;  ... ( cache )
 • טעמי מצוות - Morasha Syllabus : ... כאסור הערלה וכלאי הכרם, והם אשר תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו משפטים, ואלו שאין תועלתם מבוארת אצל ההמון יקראו חקים, ויאמרו תמיד כי לא דבר רק הוא מכם, ואם רק הוא  ... ( cache )
 • האמנם לא בא רש"י אלא לפשוטו של מקרא? : אי ספק שרש"י הפני את. מאמר חכמינו לפסוק " כי לא דבר רק הוא מכ (דברי לב מז): "י לא דבר ריק הוא' – וא ריק. ¥. הוא, 'מכ ' הוא. ולמה? מפני שאי את יגעי בתורה!" (ירוש' פאה פ"א ה"א,  ... ( cache )
 • מדרש רבה - בלק - Tsel Harim : ... עליה חימה והרגה לפיכך כל שאינו נוטל ידיו לאחר המזון כהורג נפש ולכך הזהיר הקב"ה את ישראל אפי' במצוה קלה שנאמר (דברים לב) כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם אפי' דבר מצוה   ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : כך דברי תורה אין בהם פסולת, שנאמר: כי לא דבר רק הוא מכם. דבר אחר: נוצר תאנה, זה דוד שנתן נפשו לבנות הבית, דכתיב: זכור ה' לדוד את כל ענותו וגו'. יאכל פריה, שנקרא על שמו,  ... ( cache )
 • דמיון והטעיה : והנמשל, הכרם היא תורתנו הקדושה אשר בה נטע ה' כל עץ נחמד למראה ופרי להשכיל ועצי כרמה חיים הם למחזיקים בם כדכתיב: " כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייך" וגו', ובעולם הזה  ... ( cache )
 • באורי אגדות נדרים - הלכה ברורה : כי לא דבר רק הוא מכם - כל קוץ ודיוק שבם אינו ריק מכוונה וענין, ודייק הכתוב מכם כבר דרשו בירו' ה"נ והוא דרך דרשו מוסרי. אבל לפי הפשט בא לאפוקי אוה"ע שאע"ג גם המה למדים מקרא   ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - פקודי - Tsel Harim : ... דין נפשם עליו סוף שהוא מתקיים כמו שנאמר למשה בסיני. ואתיא כי הא דרבי מנא כי לא דבר רק הוא ואם רק הוא מכם הוא רק למה שאין אתם יגעים בו כי הוא חייכם בשעה שאתם יגעים בו:  ... ( cache )
 • ספר גלגולי נשמות : ... דבר הבל הבלים, וכדי להראות להם כי יש מי שאומרים כי רצו לגנוז ספר קהלת על כי ראו דברים תמוהים, והוא רצה לרמוז להם כי לא דבר רק הוא, ואם רק הוא מכם [ירושלמי שבת פ"א ה" ד]:. ( cache )
 • באורי אגדות אבות - הלכה ברורה : ... אם ישראל קלקלו כו' שכיון שהגידו השמים צדקו ועולם שלימותו, הנה הידיעה השלימה היא בו יתעלה תחוייבה ועליה אנו סומכים על אמתת חפשיות הבחירה, כי לא דבר רק ובטל יוצא מתחת  ... ( cache )
 • מדרש תנחומא - בשבילי התנ"ך : כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם (דבר' לב מז). ולא תתורו אחרי לבבכם הלב והעיניים הן סרסורין לגוף, שהן מזנים את הגוף. לכך נאמר: למען  ... ( cache )
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת האזינו : ובדרך רמז ומליצה: מצות = קלות, ובסוף פרשתנו נאמר " כי לא דבר רק הוא מכם" ודרשו חז"ל " אם רק הוא מכם הוא", וידוע ש" כי לא דבר רק הוא מכם" = גימטריאות, ולעניננו היינו הגימטריא  ... ( cache )
 • חוברת פסח- העמקה בהגדה + מקורות - תנועת הצופים העבריים : ... המצווה, וחרף היותו מסופק בכמה עניינים, תולה הדבר בקוצר דעתו והשגחתו, וכמה שאמרו בירושלמי (פרק חלק), " כי לא דבר רק הוא מכם", אם רק הוא - מכם (וע"ע בב"י יו"ד סי' קפא). ( cache )
 • במדבר, פרשת במדבר וחג השבועות, תשנ"ט, הרב אהרון כץ - אוניברסיטת בר אילן : פסולת, תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם חרצנים, רמונים יש בהם קליפין, אבל תאנה כלה יפה לאכול - כך דברי תורה אין בהם פסולת, שנאמר ' כי לא דבר רק הוא מכם' (דב' לב מז). ( cache )
 • מדרש רבה - שלח לך - Tsel Harim : ... המראה מביא לידי זכרון זכרון מביא לידי מעשה שנא' (במדבר טו) למען תזכרו ועשיתם למה כי לא דבר רק הוא מכם משל לבעל הבית שהיה שוקל ארנוניות וכותב אפכיות אמר לו אביו בני הוי  ... ( cache )
 • [חלק יט – ויקיטקסט] : 27 מרס 2013 ... דכד תסתכל ותנדע בה, דלא תשכח לה תקיפא כפטישא דמתבר טינרין, ואי איהי חלשא, מינך הוא, כמה דאוקמוה, דכתיב (דברים לב מז) כי לא דבר רק הוא, ואם רק הוא,  ... ( cache )
 • אבות דרבי נתן - פרק ארבעה ועשרים : ... אותן טוב, ואם לאו אני נוטל נפשכם תחתיה, שנאמר: (דברים ד) "רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך". (שם לב) " כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם":  ... ( cache )
 • דברי יוסף -תשובות מירושלים - שאלה ט ' : כי אמרו כי לא דבר רק הוא. ובעו"ה תיכף ומיד למחרתו בא דבר ומגפה במחנה בני ישראל ר"ל. ונפל עם רב. ונמשכה עת הצרה ההיא עד סמוך לר"ח אלול: ובלתי ספק על מראות כאלה אמרו  ... ( cache )
 • more "כי לא דבר רק " :
 • על פלורליזם בעולמה של הלכה / מנחם אֵלון - דעת : ויאמר אלהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצַוֻם את בניכם לשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר רֵק הוא מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו  ... ( cache )
 • האזנו : סיומת דומה אנו מוצאים גם בשירת "האזינו": "כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה" [ל"ב; מ"ז]. ברור מדוע  ... ( cache )
 • תיקון התאוות בדורו של משיח - יהדות - ערוץ 7 : 28 יוני 2013 ... וזה שנאמר על התורה: "כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה" (דברים לב, מז). ( cache )
 • מה בפרשה: סיכום מתומצת של פרשת השבוע - ויקיוורט : לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת" ובפרט שלכל עבודתכם יש הרבה שכר: "כי לא דבר ריק (לחינם) הוא מכם, כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה". מות משה ( cache )
 • פרשת שלח : כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל (דברים לב): כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייך וגו': ו [ ייחודה של מצות ציצית]. ולא תתורו אחרי לבבכם הלב והעינים הם סרסורין לגוף, שהם מזנין את  ... ( cache )
 • מים אחרונים - Aspaklaria : ... והרגה, לפיכך כל שאינו נוטל ידיו אחר המזון כהורג את הנפש, ולכך הזהיר הקב"ה את ישראל אפילו במצוה קלה, שנאמר (דברים ל"ב) כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם... (במדבר כ כ)  ... ( cache )
 • הקדמה לתלמוד עשר הספירות | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם | ספריית כתבי ... : וכה"א, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם וגו' (דברים ל"ב מ"ז), וכיון שכן, הרי פירושה של תורה לשמה, אשר העסק בתורה ומצוות מביא לו חיים ואריכות ימים, כי אז, התורה היא כשמה. ( cache )
 • תבניות זרות / יוסף מגנהיים | מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות : 16 דצמבר 2012 ... המטרה שהיא מתאחדת עם החיים הכלליים לא תעשה את עסקה עראי, לא תשים את היחס הא־ לוהי לאיזה מקצוע מיוחד שבחקירה, "כי לא דבר ריק הוא מכם", "כי הוא   ... ( cache )
 • פרשת דברים -"אין חכם כבעל ניסיון" | הבמה שלכן | משפחה - הגאולה : 13 יולי 2010 ... כמו שנאמר: בחומש דברים: "כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים.." ( דברים ל"ב,מ"ז). מי ייתן ועם ישראל יקיים את התורה כהלכתה - מצוות בין  ... ( cache )
 • עקבי הצאן - דעת אלוהים – ויקיטקסט : 25 יולי 2012 ... "כי לא דבר ריק הוא מכם" , "כי הוא חייך" , ונחלת יעקב היא בלא מצרים . בעת החדשה בשורש שרשה פגשה כל המהומה האלילית, את חלק מנחשלי עמנו, עד שמצאה מקום  ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : וכן הוא אומר: כי לא דבק רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה דבר שאתה אומר רק הוא הוא חייכם. רבי שמעון בן יוחאי אומר: משל לשני אחין שהיו מסגלין [ממון] אחר  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- תחיית השפה העברית : "כי לא דבר ריק הוא מכם', 'כי הוא חייך', ונחלת יעקב היא בלא מצרים" (מאמר דעת אלוקים, עקבי הצאן עמ' קל"ג). תפקידו של עם ישראל בעולם להרחיב ולגלות את דרכי ה', בתוך העם קיים  ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - עקב - Tsel Harim : ... משל למלך שנטל צפור ונתנו ביד עבדו, א"ל הזהר בצפור זה אם אבדתו לא תהא סבור צפור באיסר אבדת אלא כאלו נפשך אבדת וכן הוא אומר כי לא דבק רק הוא מכם כי הוא חייכם ובדבר   ... ( cache )
 • ביאור:בבלי ברכות דף כד – ויקיטקסט : 28 פברואר 2008 ... אמר רבי אבהו: עליו הכתוב אומר (דברים לב מז) [כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם] ובדבר הזה תאריכו ימים [על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה]. ( cache )
 • אדם חייו - Aspaklaria : ... הבית שהיה שוקל ארנוניות וכותב אנפריות, אמר ליה אביו, בני, הוי זהיר באנפריות (ספר זכרונות), שחייך נתון בהם, כך אמר להם הקב"ה לישראל כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם.
 • שמונה קבצים קובץ ז – ויקיטקסט : 20 יוני 2013 ... סביבות יותר נהדרות. והכל חושק הומה ושואף, בסידור נאדר בקודש, ונאזר בתפארה. כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם, כי באור פניך נתת לנו ד' אלהינו תורת חיים. ( cache )
 • more "הוא מכם כי הוא " :
 • breslev.co.il - האזינו השמים והארץ - פרשת השבוע האזינו : כשם שתבנית הבית נראה לעיניים ונמדד בקנה, צריך אדם שיהיו עיניו אזניו וליבו מכוונים להבין דברי תורה. "כי לא דבר רק הוא...הוא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה" – לא לחינם  ... ( cache )
 • 2011 /9 - פורטל קהילות בלוגים ומורשת : 28 ספטמבר 2011 ... כי היא חייכם ובדבר הזה תאריכו ימים וכו'. מענאהה אלי התורה הייא חיאתנה אלי תכלינה דימה חיין ומוזודין ויטואלו הייאמנה ומה נתכלטושי מעה בקיית לגויים. ומן באעד  ... ( cache )
 • more "חייכם ובדבר הזה תאריכו " :
 • על שכר ועונש בתורה - אוניברסיטת בר אילן : באיומי הגלות מן הארץ נאמר: "לא תאריכֻן ימים עליה כי השמד תשמדון" (ד:כו); "לא תאריכֻן ימים על האדמה אשר אתה עֹבר את הירדן לבוא שמה לרשתה" (ל:יח). לאומה שתשמור את ברית   ... ( cache )
 • המקומות בהם מוזכרת ארץ ישראל בתורה : משה לישראל. לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה ... ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לב נב. ה' למשה. ( cache )
 • תאריך: : ושמרתם את כל המצווה אשר אנכי מצווך היום למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה: ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם  ... ( cache )
 • יא - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה : יא,ט ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש. יא,י כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר  ... ( cache )
 • פ"ש / מיכאל בריס (לפרשת יתרו) | מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות : 10 ינואר 2011 ... אריכות ימים "על האדמה אשר ה' א-לוהיך נותן לך" משמעה שלא יגלו ישראל מעל אדמתם. ואכן, הריקבון שפשה בחברה הישראלית לפני החורבן כלל גם עבירה זו: "אב ואם  ... ( cache )
 • האתר של הרב יואל בן נון : אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נֹתן לך כל הימים";[43] וכן בפרשה הידועה מקריאת שמע: "והיה אם שמֹע תשמעו אל מצוֹתַי אשר אנֹכי מצוה אתכם  ... ( cache )
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | פרשת השבוע | ראייה ציונית: מאדם בצלם ... : אבד תאבדון לא-תאריכון ימים על-האדמה אשר אתה עבר את-הירדן לבוא שמה לרשתה. " ( דברים ל: טו, יז, יח). אם כן, הבחירה קשורה לברית המשולשת -- אלוהים (תורת משה) - עם ישראל  ... ( cache )
 • ד - קניית אות בתורה - כתיבת ספר תורה : ד,מ ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים. ד,מא אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן   ... ( cache )
 • מ - קטגוריה:דברים ד מ – ויקיטקסט : 24 יוני 2009 ... ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים (ראה פסוק זה בהקשרו  ... ( cache )
 • שכר ברכה - Aspaklaria : ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך כל הימים. (דברים ד מ). כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך  ...
 • מחוון בנושא שמות כ' 1- 14 : המילים הן: "על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך" הכתוב אינו מדבר על אריכות ימים אלא על אריכות ימים על האדמה אשר ה' נותן לך, כלומר ארץ ישראל. המשמעות היא שעם ישראל לא יגלה   ... ( cache )
 • פרשת שופטים : ז"א רק חברה בה נושאים ונותנים, קונים ומוכרים, ביושר; בה מכבדים את ההורים; בה נמנעים ממעשי אכזריות – רק חברה כזו זוכה לאריכות ימים על האדמה אשר ה' א-להיו נתן לו. ( cache )
 • עם ישראל כעם נצחי - נס! - הידברות : ... בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה´ אלהיך נתן לך כל הימים". ( cache )
 • ישיבת פתח תקוה - קריאת שמע מורחבת : (יא, ט)"ולמען תאריכו ימים על האדמה, אשר נשבע ה' לאבֹתיכם לתת להם ולזרעם, ארץ זבת חלב ודבש". (ו, ו-ט) "והיו הדברים האלה, אשר אנכי מצוך היום, על לבבך. ושִנַּנתם לבניך  ... ( cache )
 • פרשת כי תבוא - נאום "היום הזה" - גיליונות נחמה ליבוביץ : ... וזה ונמשכו דברי הפתיחה הזאת עד שהשלים בהם בפסוק (פרק ד' מ') "ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה'  ... ( cache )
 • איך הוכיחה התורה שיש א-לוהים? - שיחה גורלית : ... בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים". ( cache )
 • פרשת דברים - "אלה הדברים" - גיליונות נחמה ליבוביץ : ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם בפסוק ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך כל  ... ( cache )
 • עולם הבא - הידברות : ... בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נתן לך כל הימים". ( cache )
 • ידבק ה' בך את הדבר - קללה וברכה - "משיח לא בא" (.doc) / צחור -> שבת נח"ת : אחת הקללות הנוראות המופיעות בפרשת כי תבוא היא: דברים כח כא:  ... ( cache )
 • מות משה | המחסן של גדעון עפרת : 7 מאי 2011 ... ע) תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה." (שם, פסוק מז), משפט אחד בלבד לאחר הדברים הללו, שב ומזכיר אלוהים למשה כי הוא – נותן  ... ( cache )
 • פרשת דברים,האם ארץ ישראל מובטחת לנו לעד?/אהובה קליין. - פורום כאן-נעים : יהי רצון שנשכיל לשמור על ארצנו,נקפיד בשמירת המצוות ואז מובטח לנו: "ולמען תאריכו ימים על- האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם ולזרעם,ארץ זבת חלב ודבש" [דברים י"א,ט] ( cache )
 • פרשת דברים - דברי משה - גיליונות נחמה ליבוביץ : ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם בפסוק "ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך כל  ... ( cache )
 • הזקנה ביהדות : שכר זה הובטח למקיימי המצוות כמה שנאמר: "ולמען יאריכון ימיך"8 , וכן : "ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם ולזרעם ארץ זבת חלב ודבש"9 , ועוד שם,  ... ( cache )
 • רמבן - בשבילי התנ"ך : ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם בפסוק ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנכי מצווך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך כל   ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - דברים - ציפיה לישועה - שיחת סעודה שלישית התש"ס : ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם בפסוק ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נותן לך כל  ... ( cache )
 • פרשת ואתחנן - "ועתה ישראל..." - גיליונות נחמה ליבוביץ : ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, עד שהשלים בהם בפסוק "ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך כל  ... ( cache )
 • א – מהן תפילין | פניני הלכה : ועוד מבואר יסוד השכר והעונש, שהקב"ה משגיח על ישראל, ואם נחטא ח"ו – נאבד מעל הארץ הטובה, וכשנהיה צדיקים נתברך ונאריך ימים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותינו. מניחים את  ... ( cache )
 • דברים ל – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 4 אוקטובר 2011 ... תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם יח הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבא שמה לרשתה יט העידתי  ... ( cache )
 • הא-לוהים לפי התנ"ך - שיחה גורלית : ... והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם, הגדתי לכם היום כי אבוד תאבדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עובר את הירדן לבוא שמה לרשתה. העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ,   ... ( cache )
 • וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל : "ושמרת את חֻקָיו ואת מצוותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלהיך נֹתן לך כל הימים:". וכאן בהמשך הכתובים מופיעה לה הפרשייה   ... ( cache )
 • מדינת היתרים או מדינת התורה / מאת: יהודה אליצור (הרשקוביץ) - דעת : וירשתם את הארץ ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם. ולהלן הוא אומר: והיה אם שמע תשמע בקול ה' אלהיך לשמר לעשות את כל מצוותיו... יתן ה' את אויביך. ( cache )
 • more "ימים על האדמה אשר " :
 • דברים יא – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 4 אוקטובר 2011 ... בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה לא כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה לב ושמרתם לעשות את כל  ... ( cache )
 • במדבר לג – ויקיטקסט : 4 אוקטובר 2011 ... וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר נא דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען נב והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם  ... ( cache )
 • יהושע / Joshua - Wordproject : 11 עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה׃ 12 ולראובני ולגדי ולחצי  ... ( cache )
 • מריזם – ויקיפדיה : ... ד); "העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ; כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ, אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה" (דברים, ד, כו: ); עזרי מעם ה', עשה שמים וארץ" (תהלים, קכא, ב ). ( cache )
 • חוקי ייחוד הפולחן (י"א 31 - י"ב 12) - עמוד הבית : נוסחת הפתיחה במקומנו היא כנראה בי"א 31: "כי אתם עברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ". פתיחה כזאת ... במ' ל"ה 10 – כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען והקריתם לכם ערים. ( cache )
 • קדושת ארץ ישראל - 17 מקורות : ... "כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה" - ובין במצוות ובדינים, כמו בערי-מקלט: "כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען והקריתם לכם ערים וגו'. ( cache )
 • מרצבך - תצוה - אוניברסיטת בר אילן : הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן ' וכתיב (שם ד, יט) 'והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון'; צא מהן שלשים ושלשה ימים למפרע, הא למדת שבשבעה באדר מת  ... ( cache )
 • הקהֵל - בית המדרש הוירטואלי : כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה. מדוע מצווה משה מצווה זו דווקא כאן, בדברי פרדתו מישראל? מדוע לא כלל אותה בין המצוות המפורטות בנאום  ... ( cache )
 • תאריך : אב תשנ"ה : נא: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען: ... כי אתם עברים את הירדן וגו' והורשתם וגו', והלא כמה פעמים הוזהרו על כך אלא כך אמר להם משה כשאתם  ... ( cache )
 • דפי מקורות של מאיר בן-שחר מקהילת שירה-חדשה - עברית. : (יג) ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ידוד אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה: תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד ב. ( cache )
 • [לה – ויקיטקסט] : 4 אוקטובר 2011 ... ט וידבר יהוה אל משה לאמר י דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען יא והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש  ... ( cache )
 • [יט - Facebook] : לקב"ה אין תסביכים, ישר לעניין, וכך הוא אומר: "כי אתם עברים את הירדן והורשתם". מה פירוש " והורשתם"? אומר רש"י הקדוש, והוא עוד לא חבר בתנועת "כך": "וגירשתם". וכן תרגום אונקלוס: ( cache )
 • בין המצרים - שאל את הרב -דין : פרשת מסעי – ערי מקלט בתורה. הרב יהושע פפר. נאמר בפרשת מסעי: "כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם,... לכל המאמרים  ... ( cache )
 • [א – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource] : 4 אוקטובר 2011 ... י ויצו יהושע את שטרי העם לאמר יא עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר  ... ( cache )
 • תשעת הימים - שאל את הרב -דין : פרשת מסעי – ערי מקלט בתורה. הרב יהושע פפר. נאמר בפרשת מסעי: "כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם,... לכל המאמרים  ... ( cache )
 • דברים ד – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource : 4 אוקטובר 2011 ... ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון כז והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי  ... ( cache )
 • ספרים - שאל את הרב -דין : פרשת מסעי – ערי מקלט בתורה. הרב יהושע פפר. נאמר בפרשת מסעי: "כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם,... לכל המאמרים  ... ( cache )
 • יום טוב - שאל את הרב -דין : פרשת מסעי – ערי מקלט בתורה. הרב יהושע פפר. נאמר בפרשת מסעי: "כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען. והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם,... לכל המאמרים  ... ( cache )
 • more "אתם עברים את הירדן " :
 • more "הירדן שמה לרשתה / " :


תגובות[עריכה]

ספר יחזקאל פרק כ 21 כתוב:

וימרו-בי הבנים בחקותי לא-הלכו ואת-משפטי לא-שמרו לעשות אותם אשר יעשה אותם האדם וחי בהם את-שבתותי חללו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בם במדבר.

-- daian moshe, 2013-07-12 10:00:43


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כי הוא חייכם


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-08-22.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-32-4647