ביאור:כתיבת התורה והשירה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר לא גמור. קחו אותו כאתגר - להשלים אותו!

כתיבת התורה (או חלקים ממנה) מתוארת בכמה מקומות:

דברים לא ט, לאחר שמשה הולך ומדבר את הדברים האלה אל כל ישראל: "ויכתוב משה את התורה הזאת , וייתנה אל הכוהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית ה'; ואל כל זקני ישראל. ויצו משה אותם לאמור: מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה - בחג הסוכות; בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר: תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל - באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך - למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את ה' אלהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת . ובניהם, אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו - ליראה את ה' אלהיכם: כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה."

דברים לא יט, לאחר שה' אומר למשה שבני ישראל הולכים לזנות אחרי אלהי נכר הארץ:  "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת , ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם; למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן; ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדום, וניאצוני, והפר את בריתי. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תישכח מפי זרעו: כי ידעתי את יצרו, אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל ..."

דברים לא כד: "ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת - על ספר: עד תומם . ויצו משה את הלויים, נושאי ארון ברית ה', לאמור: לקוח את ספר התורה הזה , ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם; והיה שם בך לעד. כי אנכי ידעתי את מרייך ואת ערפך הקשה; הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה', ואף כי אחרי מותי."

דברים לא כח: "הקהילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם; ואדברה באזניהם את הדברים האלה , ואעידה בם את השמים ואת הארץ. כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם; וקראת אתכם הרעה באחרית הימים - כי תעשו את הרע בעיני ה', להכעיסו במעשה ידיכם. וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת - עד תומם . האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי... ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ויבוא משה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם; הוא והושע בן נון.  ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל . ויאמר אליהם: שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום: אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם - כי הוא חייכם; ובדבר הזה תאריכו ימים..."

ניסיתי להבין מה בדיוק נכתב בכל פעם,  והצלחתי באופן חלקי בלבד:

דברים לא ט : אם קוראים את התורה בסדר כרונולוגי, אז התורה שנכתבה בפסוק הזה כוללת רק את הדברים שקרו עד אותו זמן, כלומר - עד סוף פרק ל. ייתכן שהכוונה לכל ספר דברים עד פרק ל, וייתכן שהכוונה רק לנאום האחרון של משה - פרקים כט-ל בלבד - שכולל את פרשת "ניצבים" ואת פרשת התשובה. בשתי הפרשות האלו יש עיקרים גדולים באמונה, ולכן בהחלט סביר שמשה יכתוב אותן על ספר-תורה נפרד ויצווה לקרוא בהן כל 7 שנים.
דברים לא יט-לא22: לא ייתכן ש"השירה הזאת" שנזכרה כאן היא "התורה הזאת" שנזכרה בפסוק לא9, כי "התורה הזאת" נכתבה עוד לפני שה' ציווה לכתוב את "השירה הזאת"! לכן - אם אומרים ש"התורה הזאת" כוללת את כל ספר דברים עד פרק ל, אז "השירה הזאת" כוללת רק את פרשת האזינו (שהיא החלק היחיד שעדיין לא נכתב); אבל אם אומרים ש"התורה הזאת" כוללת את רק פרקים כט-ל, אז ייתכן ש"השירה הזאת" כוללת את שאר ספר דברים.
דברים לא כד: כאן שוב נזכרה "התורה הזאת", וכאן כבר ממש לא ברור לי למה הכוונה:
מבחינה מילולית - נראה שזו אותה תורה שנכתבה בפסוק לא9 (שתיהן נקראו "התורה הזאת" ).
מבחינה אנושית - גם-כן נראה שזו אותה תורה שנכתבה בפסוק לא9 (שתיהן נמסרו אל "הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית ה'" , בעוד ש "השירה הזאת" נמסרה לכל בני ישראל).
מבחינת התוכן - נראה שזו אותה שירה שנכתבה בפסוק לא22 (שתיהן נועדו להיות "לעד" בבני ישראל, על כך שהם עומדים לזנות; אמנם, השירה מפסוק לא22 היא לעד על כך ש ה' ידע "את יצרו אשר הוא עושה היום", והשירה מפסוק לא24 היא לעד על כך ש משה ידע "את מריך ואת ערפך הקשה").
דברים לא כח: משה מבקש ש יקהילו את כל ישראל והוא ידבר באזניהם את "הדברים האלה" . אחר-כך כתוב שמשה מדבר את דברי "השירה הזאת" באזני קהל ישראל. מכאן נראה ש"הדברים האלה" הם "השירה הזאת". אחר-כך באה פרשת האזינו, ואחריה נאמר "וידבר את כל דברי השירה הזאת" , ואחר-כך  "ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה" . אז מהם "הדברים האלה" ?
מכיוון שאחרי פרשת האזינו נאמר שמשה כילה לדבר את הדברים האלה - ייתכן שהדברים האלה הם פרשת האזינו.
אבל ייתכן גם שהדברים האלה הם כל ספר דברים, עד (וכולל) פרשת האזינו.
בכל מקרה, לא ברורה לי הכפילות - למה כתוב 3 פעמים שמשה דיבר את השירה הזאת (פעם אחת לפני פרשת האזינו ופעמיים אחריה)?

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בלא גמור וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2002-11-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/ktivt_htora