ביאור:דברים לב כא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לא אל - לא עם[עריכה]

אחד העונשים הנזכרים בדברי ה' לבני ישראל, בשירת האזינו, הוא:

(דברים לב כא): "הֵם קִנְאוּנִי בְלֹא אֵל, כִּעֲסוּנִי בְּהַבְלֵיהֶם; וַאֲנִי אַקְנִיאֵם בְּלֹא עָם, בְּגוֹי נָבָל אַכְעִיסֵם"

העונש הוא "מידה כנגד מידה", וישנן שתי דרכים לפרש את המידה ואת המידה שכנגדה:

1. לפי המפרשים המסורתיים:

 • לא אל הם יצורי ההבל שבני ישראל פלחו להם, כמו שנזכר לפני כן, (דברים לב יז): "יִזְבְּחוּ לַשֵּׁדִים לֹא אֱלֹהַ, אֱלֹהִים לֹא יְדָעוּם; חֲדָשִׁים מִקָּרֹב בָּאוּ, לֹא שְׂעָרוּם אֲבֹתֵיכֶם".
 • לא עם הם אנשים ברבריים וחייתיים שאינם מתנהגים כמו עם תרבותי (כמשמעות המילה נבל = ברברי, גס, חייתי, חסר דרך-ארץ ).

בני ישראל הכעיסו את ה' בכך שעזבו אותו והשתעבדו להבלים; ועונשם יבוא על-ידי אנשים שפלים וברבריים: " "קנאוני - הבעירו חמתי, בלא אל - בדבר שאינו אלוה, בלא עם - בעובדי כוכבים שאין להם שם, כמו שנאמר "הן ארץ כשדים זה העם לא היה", ובעשו הוא אומר "בזוי אתה מאד". בגוי נבל אכעיסם - אלו הכופרים, וכך הוא אומר: "אמר נבל בלבו אין אלהים"." " ( רש"י ) , " "הם קנאוני בלא אל אמת, כי אין אלוה מבלעדי ה', ומושיע אין בלתו, כענין שנאמר (דהי"ב טו ג) "וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת"; כעסוני בהבליהם - השדים; ואני אקניאם בלא עם - הכשדים, שנאמר בהם (ישעיהו כג יג) "הן ארץ כשדים זה העם לא היה", שפירושו העם שלא היה נחשב לגוי, והקב"ה גדל אותם לרדות בהם את עולמו, כמו שאמר (ירמיהו נא כ) "מפץ אתה לי כלי מלחמה"; בגוי נבל אכעיסם - עשו, שהוא נבל, ולא זכר ברית אחים; וירמוז לשני הגלויות" " ( רמב"ן ) .

2. ולפי כמה דרשנים בימינו, יש לפרש:

 • לא אל היא האידיאולוגיה האתיאיסטית, האומרת שאין אלהים;
 • לא עם היא האידיאולוגיה האנטישמית, האומרת שהיהודים אינם עם ואינם ראויים לחיות; או האידיאולוגיה האנטי-ציונית, האומרת שהיהודים אינם ראויים להגדרה עצמית.

בני ישראל הכעיסו את ה' בכך שטענו שאין אלהים; ועונשם יהיה שהגויים יטענו שהם אינם עם - מידה כנגד מידה.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל[עריכה]

 • יבמות סג ב
 • אתנ"כתא - פרשת האזינו : ... וירא ידוד וינאץ מכעס בניו ובנתיו: כ ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בנים לא אמן בם: כא הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם ... ( cache )
 • צו - י. פריאל : האזינו ינבא משה: " הם קנאוני בלא-אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא-עם בגוי נבל אכעיסם. כי-אש קדחה באפי ותיקד עד-שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- שירת האומה הישראלית - לפרשת האזינו : ויטוש אלו-ה עשהו וינבל צור ישועתו", ומכאן ואילך התחילה התדרדרות רוחנית וגשמית, מדחי אל דחי, והקב"ה הסתיר פניו מהם, מידה כנגד מידה " הם קנאוני בלא אל,... ( cache )
 • YouTube - whereureheading's Channel : ... כנקמה בישראל כמו שכתוב דברים לב כא " הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם "ובאמת זה בחינת ארון יהוה שנילקח בידי העכום. ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - משברים בעידן הגאולה : בכל מקום שבו איננו חפצים או לא מסוגלים להיות עצמנו, נוצר חלל בזהותנו ובגיאוגרפיה שלנו: " הם קנאוני בלא אל " (דברים לב, כא). אין הכוונה לאתיאיזם, כי אם למצב ... ( cache )
 • ואלה המשפטים (מבחר) : " הם קנאוני בלא אל , כעסוני בהבליהם ג€“ ואני אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם, (דברים לב כא). "יען מאסת את דבר ה', וימאסך ממלך" (שמואל א טו כב-כג). ... ( cache )
 • פרק 1 - : ... ובנותיו: ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא אמון בם: הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם: ... ( cache )
 • ספר הניקוד - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯ : ... אבל האותיות אפילו ראש כל הכנוין שהוא א"ל יש הפוך ושנוי, כאומרו הם קנאוני בלא אל , כחשו בי"י ויאמרו לא הוא, וכתיב הם קנאוני בלא אל ואני אקניאם בלא עם, ... ( cache )
 • פרשת פנחס : הקב"ה נקרא "אל קנא" רק כאשר ישראל מבקשים חלילה להפר את ייחודם להג€² בעבודה שהיא זרה ג€“ " הם קנאוני בלא-אל " (דברים לב, כא). לקנא להג€² הוא לתבוע את זכותו של הג€² ... ( cache )
 • )ד()ג()ב()א(מעשה ישו הנוצרי : שכתוב הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם וגו� אלו נוצרים שאינן כלום בגוי נבל אכעיסם אלו ישמעאלים ואמרו. חכמים עד מתי יחללו הפריצים שבת ומועדים והורגים א� ...
 • Forum: והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו : הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכיעסם: (ספר דברים פרק לב, כא). http://www.manof.org.il/Index.asp? ... ( cache )
 • - שאלות ותשובות מפי הרב רביד נגר : " הם קנאוני בלא אל כיעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם". אני אסביר: אומר לנו ה' יתברך עם ישראל מכעיס את ה' בלא אל (בלי לעבוד עבודה זרה) ... ( cache )
 • [1] מעשה דאותו ואת בנו [] : הרבים כי ה� פורע לנו בשביל כמות גדול של עוונותינו ועוונות אבתינו וזוכר מהדבור שאמר הם קנאוני בלא אל כיעסוני. בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל ...
 • ילקוט שמעוני - האזינו : הם קנאוני בלא אל . יש לך אדם עובד לצלם דבר הרואה אותו, אבל הן עובדין לבבואה, ולא לבבואה בלבד אלא להבל זה שעולה מן הקדירה שנאמר כעסוני בהבליהם. ... ( cache )
 • 5763 - Tzav : ייתכן שיש לאריכות זו גם מטרה ארוכת טווח: בשירת האזינו ינבא משה: " הם קנאוני בלא- אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא-עם בגוי נבל אכעיסם. ... ( cache )
 • מדרש רבה - נשא : ... קנאות עבודת כוכבים לעולם תהיה שכשם שפרע הקדוש ברוך הוא מעובדי העגל בקנאה כך יפרע מהם לדורות וכה"א (דברים לב) הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם מה כתיב מזי ... ( cache )
 • כניסה למערכת משתמש חדש ספרים חדשים שנוספו למאגר מפרשי תנ"ך: אלשיך... : ... קנאה אין קנאה אלא לשון כעס כמה דתימא (דברים לב) הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם ואומר (משלי ו) כי קנאה חמת גבר וגו'. ... ( cache )
 • חץ כאן להורדת גרסת PDF - אחר : הקים ה' כדי להקניא את עם ישראל ככתוב: " הם קנאוני בלא אל ,. כעסוני בהבליהם. ואני אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם")דברים. לב:21. ר' אל הרומיים י:19(. ... ( cache )
 • [ספרותי ג€“ לחם - נשות בית המפגש של נעמי עם ג€“ מגילת רות] : האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. "? 19. הענישה האלוקית ידועה גם במתן מידה כנגד מידה.: ". הם קנאוני בלא אל .,. כעסוני בהבליהם. ג€“. ואני אקניאם בלא עם ... ( cache )
 • אמן מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 6 | Responsa : הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם. כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים. ... ( cache )
 • מצודת ציון זכריה פרק א | פרויקט השו"ת המקוון - Responsa : (יד) קנאתי - ענין כעס כמו הם קנאוני בלא אל (שם /דברים/ לב): (טו)... מילות מפתח: תהלים, יונה, שבת, בראשית. המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות ... ( cache )
 • more "הם קנאוני בלא אל " :
 • השואה בראי ההיסטוריה והיהדות : 26 אוגוסט 2009 ... הם קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם. כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים. ... ( cache )
 • breslev.co.il - האזינו השמים והארץ - פרשת האזינו : תגובת הקב"ה על הדרדרות העם ועל בגידתו מוצגת בשירה זו בצורה הבאה: "הם קנאוני בלא א-ל, כעסוני בהבליהם, ואני אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם". ... ( cache )
 • more "כעסוני בהבליהם ואני אקניאם " :
 • ארכיון שיעורים| |שיעורי תורה | מכון מאיר : עליהם נאמר: "הם קינאוני בלא א-ל, כיעסוני בהבליהם, ואני אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם"). על כן חזרתו של כל עם אל ארצו שגלה ממנה היא שיבה של הניצוץ הא-להי ... ( cache )
 • המקובלים נערכים למלחמת גוג ומגוג ג€“ הידען : אקניאם בלא עם, בגוי נבל אכעיסם" (דברים, פרק לב, פסוק כ"א). לדברי דרעי, תרבות המערב הריקנית היא "תרבות מופרעת, הנעה בין קוקו לקרחת ושערות שלהבת, ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר רמת גן - בנימים זאב יטרף - פרשת ויחי : הוא אינו עם ככל העמים, שהרי אין לו ארץ ונחלה: "ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם"[כד]. עמלק דומה מאוד לסדום ועמורה, שגם להם מעמד שונה משאר האומות, ... ( cache )
 • עמית | פורטל קהילות בלוגים ומורשת : 12 ספטמבר 2010 ... ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם, כי אש קדחה באפי...אספה עלימו רעות חיצי אכלה בם, מזי רעב וחומי רשף וקטב מרירי ושן בהמות אשלח בם עם חמת ...


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-09-16.


תגובות[עריכה]

איש ימין יכול לטעון שלא עם אלה הפלסטינאים שה' מקניא אותנו בהם, אולי בגלל חטא ה-הלא אל...

-- hagai hoffer, 2010-09-13 13:42:25


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לא אל - לא עם

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-32-21