ביאור:דברים לב ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כשה' חילק את העולם בין העמים, הוא דאג שיישאר מקום לעם ישראל[עריכה]

תגובה ל: ביאור:דברים לב שנכתבה ב21:08:37  08.03.2005

ביומו האחרון, הוכיח משה את בני ישראל על כפיות-הטובה שלהם כלפי ה', ואמר להם (דברים לב ו-ט): " "" הַ  לה' תִּגְמְלוּ-זֹאת--  עַם נָבָל וְלֹא חָכָם?! הֲלוֹא-הוּא אָבִיךָ קָּנֶךָ,  הוּא עָשְׂךָ וַיְכֹנְנֶךָ! זְכֹר יְמוֹת עוֹלָם, בִּינוּ שְׁנוֹת דֹּר-וָדֹר;  שְׁאַל אָבִיךָ וְיַגֵּדְךָ, זְקֵנֶיךָ וְיֹאמְרוּ לָךְ: בְּהַנְחֵל עֶלְיוֹן גּוֹיִם, בְּהַפְרִידוֹ בְּנֵי אָדָם;  יַצֵּב גְּבֻלֹת עַמִּים,  לְמִסְפַּר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל .  כִּי חֵלֶק ה' עַמּוֹ; יַעֲקֹב חֶבֶל נַחֲלָתוֹ".

הביטוי "בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם" מתייחס, בוודאי, לדור הפלגה - דור מגדל בבל, שבו ה' הפריד את בני האדם לעמים, פיזר אותם בכל העולם,   ונתן לכל אחד מהם את נחלתו.

הביטוי הבא - "יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל" הוא פחות ברור, וכמה פירושים שונים הוצעו לו:

1. ע"פ רש"י, ספורנו ועוד, הכוונה היא, שה' ייצב וקיים את גבולות הגויים, ולא השמיד אותם למרות שחטאו לו בבניית מגדל בבל, כי רצה לחכות עד שייצאו מהם בני ישראל (לשון רש"י :   """ " "בהנחל עליון גוים" " "- כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למכעיסיו את חלק נחלתן הציפן ושטפם: "בהפרידו בני אדם" - כשהפיץ דור הפלגה היה בידו להעבירם מן העולם ולא עשה כן, אלא "יצב גבולות עמים" קיימם ולא אבדם: "למספר בני ישראל" - בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני שם, ולמספר שבעים נפש של בני ישראל שירדו למצרים, הציב גבולות עמים שבעים לשון: "כי חלק ה' עמו" - למה כל זאת, לפי שהיה חלקו כבוש ביניהם ועתיד לצאת. ומי הוא חלקו, עמו. ומי הוא עמו "יעקב חבל נחלתו..." והוא ובניו היו לו לנחלה, ולא ישמעאל בן אברהם, ולא עשו בן של יצחק" "; שד"ל הסביר את חשיבות המספר 70).

  • אך פירוש זה אינו מתאים למטרת הקטע - מטרת הקטע היא להוכיח את בני ישראל על כך שהם כפויי טובה, בכך שחטאו לה' למרות כל הטובות שעשה עימם; ופסוק זה אינו מוכיח זאת - להיפך, הוא אומר שה' היטיב עם כל העמים ולא רק עם בני ישראל!

2. כמה חוקרים הסתמכו על תרגום השבעים, ועל מגילה שנמצאה בקומראן, שלפיהם נוסח הפסוק הוא "יצב גבולות עמים למספר בני אל"; אם נפרש ש"בני אל" הם בני ישראל (כמו בפסוקים רבים בתנ"ך ), אז אין הבדל משמעותי בין הנוסחים; אך אם נפרש ש"בני אל" הם כוחות טבע או כוחות רוחניים כלשהם, ייתכן שמשמעות הפסוק היא, שה' חילק את העמים בין המלאכים - לכל עם מינה מלאך שאחראי עליו (והוא ה"שר" של אותו העם, שנזכר בדברי חז"ל), ורק לעם ישראל לא מינה שום שר, אלא הנהיג אותם לבדו. פירוש דומה נזכר בדברי ראב"ע: " "שאל "אביך" - רמז למבינים, וכן "זקניך" - והטעם, כמו שאמר (לעיל ד יט) "אשר חלק ה' אלהיך אותם וגו'" , כי לכל חלק במטה חלק למעלה. וטעם "למספר בני ישראל" - כי צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד, והוא סוד גדול, והעד "כי חלק ה' עמו" - וזאת מעלה גדולה שלא עשה כן לכל גוי, על כן אמר "הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם" , שנפל ממעלתו באולתו. וזה טעם "אביך קנך" , כי קנהו לכבודו וילמדהו כאשר יפרש כמעשה האב עם הבן" ". וכתב רמב"ן על דברים אלה: " "ודברי פי חכם חן. ואם כן יהיה פירוש "זכר ימות עולם" - שיתנו לב לזכור ששת ימי בראשית הטובה שעשה להם בעת היצירה, כמו שיאמר "בהנחל עליון גוים" וגו'. "בינו שנות דר ודר" - שיבינו לדעת מה שנעשה להם בדורות מעת ששרתה שכינה ביניהם כאשר יספר "ימצאהו בארץ מדבר" וגו'" ".

  • אך לפי פירוש זה, לא ברורה המילה "כי" בתחילת הפסוק הבא - "יצב גבולות עמים... כי חלק ה' עמו"; היה מתאים יותר לכתוב מילה שמדגישה את הניגוד בין העמים לבין ישראל, למשל - "יצב גבולות עמים... אך חלק ה' עמו".

3. לכן נראים לי ביותר פירושי רשב"ם וחזקוני, שכאשר ה' הפריד את הגויים וחילק להם נחלות - הוא דאג "לשמור מקום" לעם ישראל.  "כי חלק ה' עמו" - עם ישראל הוא חלקו של ה' בעולם, הוא מייצג את ה', ולכן ה' השגיח עליהם באופן מיוחד, ועוד לפני שהם נוצרו - הוא דאג להכין להם נחלה (דוגמה לזה ניתן לראות גם בימינו: כשאדם שומר מקום לאדם אחר, למשל באוטובוס או בהרצאה, זה מראה שהוא חושב עליו ודואג לו).

בבראשית פרק י, הפרק שמתאר את הפרדת בני האדם לעמים (מסתיים במילים: "ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול"), יש פסוק אחד שמתאר "גבולות עמים" (י 19): "ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד-עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד-לשׁע"; לכן מסתבר, שהמילים "בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים"  מתייחסות לאותם עמים - עמי כנען, שה' הציב את גבולם כך שיספיק למספרם של בני ישראל (המדרש מציין גם את העובדה, שכנען יחד עם 11 בניו הם 12 - כמספר בני ישראל).

(פירוש דומה כתב רמב"ן על בראשית י טו : " "ודע כי ארץ כנען לגבולותיה מאז היתה לגוי היא ראויה לישראל והיא חבל נחלתם, כמו שנאמר (דברים לב ח) "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל" , אבל נתנה הקב"ה בעת הפלגה לכנען, מפני היותו עבד לשמור אותה לישראל, כאדם שמפקיד נכסי בן האדון לעבדו עד שיגדל ויזכה בנכסים וגם בעבד. ועוד אבאר בעזרת האל יתעלה (דברים ב כג)" ")" ".

"נספח - תוצאות מתוך "גוגל""[עריכה]

MANHIGUT

"..." אומרת התורה " "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו בני

אדם יצב גבולת עמים למספר בני ישראל". "..."

www.zionet.co.il/manhigut/he / view_article_manhigut.php3?article_id=325 - 4k - מטמון - דפים דומים

0430101

"..." "על כל העמים נאמר " "בהנחל" "עליון" "גויים" " (דברים, לב,

ח) ולמדנו מכאן שהשגחת ד' סייעה בידי שבטי "..."

217.194.192.23/00102120/043%5 C0430101.html - 7k - מטמון - דפים דומים

"[" "DOC" "]" בס"ד, ו' בתשרי התשס"ב

סוג קובץ: Microsoft Word 97 - גרסת HTML

"..." השמים ואדברה", כך היא מתחילה, "ותשמע הארץ אמרי

פי", ואחרי זה " "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו בני "..."

www.kerenyishai.org/shiur_hebrew_doc/haazinu63.doc - דפים דומים

עטרת כהנים - ישיבה בעיר העתיקה "..."

"..." ולשון. " "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו בני אדם

יצב גבולות עמים" (דברים לב ח). מובן "..."

www.ateret.org.il/hebrew/article.php?id=229 - 23 k - 6 מרץ 2005 - מטמון - דפים דומים

Yeshiva.org.il - בינו שנות דור ודור

"..." כאמור בהמשך הפסוק: " "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו

בני אדם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". "..."

www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=962 - 28 k - מטמון - דפים דומים

כיפה:: יהדות

"..." העולם חלק ארצות לשרי האומות ובחר בארץ ישראל, שכן משה אומר: "בהנחל" "עליון" "גויים" וגו'", ושוב "..."

www.kipa.co.il/magazine/show_moveto.asp?id=97 - 24 k - מטמון - דפים דומים

כיפה:: יהדות

"..." אין כתיב כאן אלא 'הבה נרדה', והפילו גורלות ביניהם, שנאמר ' "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם "..."

www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=2965 - 41k - מטמון - דפים דומים

כיפה:: יהדות

"..." מהלך הפרדה זה מתארת שירת האזינו באמרה " "בהנחל"

"עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם" ומכאן צריכים "..."

www.kipa.co.il/jew/show.asp?id=2036 - 25k - מטמון - דפים דומים

כיפה:: יהדות

"..." " "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם, יצב גבולות

עמים למספר בני ישראל, כי חלק ה' עמו יעקב חבל "..."

www.kipa.co.il/magazine/show_moveto.asp?id=395 - 25k - מטמון - דפים דומים

גבולות ארץ ישראל / הרב מרדכי עמנואל

"..." כנען לגבולותיה היא ראויה לישראל, והיא חבל נחלתם כמו שנאמר "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו בני "..."

www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hamaayan/gvulot1-2.htm - 40k - מטמון - דפים דומים

"כל-העמים תקעו-כף" / יהודה קיל

"..." האזינו: " "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם,

יצב גבלת עמים למספר בני ישראל. "..."

www.daat.ac.il/daat/tanach/emet/kol-2.htm - 25k - מטמון - דפים דומים

האמונות והדעות

"..." זכר ימות עולם בינו שנות דר ודר, "בהנחל" "עליון" "גוים" ,

כי חלק ה' עמו. ושניה בטובו עלינו אמרה: "..."

www.daat.ac.il/daat/mahshevt/kapah/7-2.htm - 32 k - מטמון - דפים דומים

הקנאות המונותאיסטית

"..." גרסת המסורה של דברים לב ח: "בהנחל" "עליון" "גוים" ,

בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל "..."

lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=7865 & kwd=3266 - 29k - מטמון - דפים דומים

התמודדות המקרא עם שרידי המיתוס "..."

"..." שירת 'האזינו': "בהנחל" "עליון" "גוים" יצב גבולות

עמים כי חלק ה' עמו. בהפרידו בני "..."

lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=8923 & kwd=3813 - 44k - מטמון - דפים דומים

התמודדות המקרא עם שרידי המיתוס "..."

"..." "בהנחל" "עליון" "גוים" יצב גבולות עמים. בהפרידו בני

אדם למספר בני ישראל [ LXX , קומראן: בני אל]. "..."

lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=8921 - 39k - 6 מרץ 2005 - מטמון - דפים דומים

הספרייה הווירטואלית של מטח - ספר "..."

"..." לא סר מכל אשר צוהו כל ימי חייו..."; בדברים ל"ב, ח יש לגרוס: " "בהנחל" "עליון" "גוים" //בהפרידו בני אדם "..."

lib.cet.ac.il/Pages/printitem.asp?item=7590 - 59k - תוצאה מורחבת - מטמון - דפים דומים

ישיבת מעלות

"..." בה שהם חלקי, כשם שאני חי וקיים כך בני קיימין שנאמר (דברים ל"ב) ' "בהנחל" "עליון" "גוים" ' וכתיב 'כי "..."

www.yesmalot.co.il/shiurhtml/malot352.html - 6 k - מטמון - דפים דומים

"[" "DOC" "]" Default Normal Template

סוג קובץ: Microsoft Word 2000 - גרסת HTML

"..." ודור. שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. "בהנחל"

"עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם. יצב "..."

www.kerenyishai.org/techelet_mordechai/haazinuTM62.doc - דפים דומים

"[" "DOC" "]" בס"ד, ו' בתשרי התשס"ב

סוג קובץ: Microsoft Word 97 - גרסת HTML

"..." עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך

ויאמרו לך: "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם "..."

www.kerenyishai.org/shiur_hebrew_doc/haazinu63.doc - דפים דומים

"כל הנפש לבית-יעקב הבאה מצרימה שבעים"

"..." ישראל היורדים מצרימה על סמך הפסוק שבשירת משה (דב' לב:ח): " "בהנחל" "עליון" "גוים" / בהפרידו בני "..."

www.biu.ac.il/JH/Parasha/vaygash/hac.html - 42 k - מטמון - דפים דומים

הנשים שנזכר דבר מותן

"..." לך רשות בה, שהם חלקי, כשם שאני חי וקיים, כך בני קיימין, שנא' ' "בהנחל" "עליון" "גוים" ', וכתיב 'כי "..."

www.biu.ac.il/JH/Parasha/chukath/bar2.html - 82 k - מטמון - דפים דומים

ארכיון בית המדרש הוירטואלי - פרשת "..."

"..." להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: " "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם "..."

www.etzion.org.il/vbm/archive/parsha5764.html - 20k - מטמון - דפים דומים

דף קשר מספר 315 - פרשת ויגש

"..." השירה: " "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם

יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. "..."

www.etzion.org.il/dk/1to899/315daf.htm - 32k - מטמון - דפים דומים

דף קשר מספר 878 - לפרשת האזינו / אודי "..."

"..." בתחילת הפרשה מוצגת תשובתה של התורה -" "בהנחל" "עליון"

"גוים" בהפרידו בני אדם, יצב גבֻלֹת עמים "..."

www.etzion.org.il/dk/1to899/878table.htm - 9k - מטמון - דפים דומים

Daf Mekorot, 3 Destructions in Bereshit

"..." עולם בינו שנות דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך: (ח) "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני "..."

www.613.org/goldwicht/bereshit.html - 33k - מטמון - דפים דומים

Hebrew: "Touch Not Mine Anointed", by David Wilkerson, pastor of "..."

"..." Tehillim 105:14-15 ). משה, נביא אלהים, הצהיר: " "בהנחל"

"עליון" "גוים" ... יצב גבלת עמים למספר "..."

www.tscpulpitseries.org/hebrew/ts011119.html - 65k - מטמון - דפים דומים

צום יום כפור

"..." " "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני אדם. יצב גבלת

עמים למספר בני ישראל" (דברים ל"ב, ח'). "..."

www.barak-names.co.il/HE/he-yomkipur.htm - 40k - מטמון - דפים דומים

Ynet - עבודת אלילים - אנציקלופדיה

"..." בשירת "האזינו" נאמר: " "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו

בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני אל [כך "..."

www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-18013,00.html - דפים דומים

תנחומא - ראה

"..." שכן משה אמר, "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו' (שם לב ח), ובחר

לחלקו, ישראל, שנאמר, כי חלק ה' עמו, יעקב "..."

www.tsel.org/torah/tanhuma/raeh.html - 28k - מטמון - דפים דומים

תנחומא - האזינו

"..." הטילו גורלות, ונפל ישראל לחלקו של הקדוש ברוך הוא, כדכתיב, "בהנחל" "עליון" "גוים" וכן הוא אומר "..."

www.tsel.org/torah/tanhuma/hazinu.html - 18k - מטמון - דפים דומים

ילקוט שמעוני - האזינו

"..." "בהנחל" "עליון" "גוים" עד שלא בא אברהם אבינו כביכול

היה המקום דן את העולם באכזריות, חטאו אנשי "..."

www.tsel.org/torah/yalkutsh/hazinu.html - 71k - מטמון - דפים דומים

מדרש תנחומא - קדשים

"..." וחלק הקדוש ברוך הוא לאומות העולם שדות וכרמים, שנאמר, "בהנחל" "עליון" "גוים" (דב' לב ח). "..."

www.tsel.org/torah/tanhuma/kedoshim.html - 23k - מטמון - דפים דומים

מדרש רבה - בראשית

"..." רשות בה שהם חלקי כשם שאני חי וקיים כך בני קיימין שנא' (דברים לב) "בהנחל" "עליון" "גוים" וכתיב (שם "..."

www.tsel.org/torah/midrashraba/mishpatim.html - 33 k - מטמון - דפים דומים

ילקוט שמעוני - שלח לך

"..." כה', ומהיכן האומות יודעים שהם בני, משיירשו נחלת אביהם שנאמר "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו' ואמר "..."

www.tsel.org/torah/yalkutsh/shelach.html - 101k - מטמון - דפים דומים

ילקוט שמעוני - קדשים

"..." זו כנסת ישראל, וחלק הקדוש ברוך הוא לאומות כל העולם שנאמר "בהנחל" "עליון" "גוים" , ונתן לישראל "..."

www.tsel.org/torah/yalkutsh/kedoshim.html - 91k - מטמון - דפים דומים

ילקוט שמעוני - נח

"..." ונבלבל לשונם לשבעים גוים ולשבעים לשון והפילו גורלות שנאמר "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו' ונפל "..."

www.tsel.org/torah/yalkutsh/noach.html - 64k - מטמון - דפים דומים

ילקוט שמעוני - ירמיהו

"..." אחת היא יונתי תמתי וחלק הקב"ה לאומות העולם שדות וכרמים שנאמר "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו' ונתן "..."

www.tsel.org/torah/yalkutsh/yermiyahu.html - 101 k - מטמון - דפים דומים

New Page 0

"..." זרע ברך ה', ומהיכן האומות יודעים שהם בני, משיירשו נחלת אביהם שנאמר "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו'. "..."

www.worldbrit.org/divreitorahshlach.htm - 33k - מטמון - דפים דומים

פרשת מקץ

"..." ועלמא פליג ליה קב"ה לממנן תריסין והא אתמר דכתיב (דברים ל"ב) "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו' וכתיב כי "..."

chabadlibrary.org/books/sifrey_yesod / zohar/bereyshis/mikeytz.htm - 70k - מטמון - דפים דומים

ספר שערי אורה

"..." כמו שאמר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי (ויקרא כ, כו); והסודו "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני "..."

www.grimoar.cz/hebrew/gikatalia/saare_ora.htm - 101 k - מטמון - דפים דומים

פרקי דרבי אליעזר

"..." הבה ארדה אין כתיב כאן אלא הבה נרדה והפילו גורלות ביניהם שנ' "בהנחל" "עליון" "גוים" בהפרידו בני "..."

www.tarot.org.il/Library / Pirkey%20DeRabbi%20Eliezer.html - 101k - מטמון - דפים דומים

Viewing Kovetz number 760

"..." אח"כ בפסוק ח' "בהנחל" "עליון" "גוים" מפרש"י כשהנחיל

הקב"ה למכעיסיו את חלק נחלתו הציפן ושטפן. "..."

www.haoros.com/Archive /? kovetz=760 & Cat=10 & haoro=1 - 26k - תוצאה מורחבת - מטמון - דפים דומים

פרשת משפטים

"..." הוא מלך הגוים איהו והלא מלך ישראל איהו והכי אקרי דהא כתיב (דברים לב) "בהנחל" "עליון" "גוים" וגו "..."

www.chabadlibrary.org/books / sifrey_yesod/zohar/shmoys/mishpotim.htm - 101k - מטמון - דפים דומים

יחס המקרא לאלילות של הנוכרים

"..." שם יש לגרוס, על-פי נוסח קומראן והנסח המשתקף בשבעים, ' "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו בני אדם "..."

mikranet.cet.ac.il/pages / item.asp?item=8070 & kwd=5974 - 51k - 6 מרץ 2005 - מטמון - דפים דומים

Torat Emet - Textual Criticism Of The Torah

"..." "בהנחל" "עליון" "גויים" When the Most High (Elyon) gave nations their homes בהפרידו בני אדם And set the divisions of man , יצב "..."

www.aishdas.org/toratemet/en_text.html - 101k - מטמון - דפים דומים

משני עברים - מאמר ראשון / מיכה יוסף "..."

"..." "בהנחל" "עליון" "גויים" , בהפרידו בני־אדם, יצב

גבולות עמים למספּר בני ישראל! "..."

benyehuda.org/berdi/mishney_avarim_I.html - 101k - מטמון - דפים דומים

First Born

"..." הִפעיל נמצא את הפועל "להנחיל", וכך אנו קוראים בדברים ל"ב 8: " "בהנחל" "עליון" "גויים" , בהפרידו בני "..."

www.1st-born.com/pinchas.php - 75k - מטמון - דפים דומים

ספר הכוזרי - שני

"..." הוכנה כנחלה לשבטי בני ישראל מאז נפלגו הלשונות כמה שנאמר "בהנחל" "עליון" "גויים" (בהפרידו בני "..."

www.tsel.org/torah/kuzari/sheni.html - 66k - מטמון - דפים דומים

מוריה - קול צופיך

"..." יעקב לנחלה ולא ישמעאל בפרשת השבוע נקרא (דברים ל"ב, ח-יב) " "בהנחל" "עליון" "גויים" בהפרידו בני "..."

www.moriya.org.il/Kol/Kol.asp - 56k - תוצאה מורחבת - מטמון - דפים דומים

ד"ר חיים י

"..." יפעל - תירגם הירושלמי' בראשית' - בחכמת"; ד) ב' הזמן כמו ' "בהנחל" "עליון" "גויים" '[ ‎ 14 ]; 'בהכרת "..."

www.vbm-torah.org/vtc/0052597.html - 22k - תוצאה מורחבת - מטמון - דפים דומים

Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita

"..." בפרשת השבוע נקרא (דברים ל"ב, ח-יב) " "בהנחל" "עליון"

"גויים" בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים "..."

www.harav.org/tzof/186.html - 30k - תוצאה מורחבת - מטמון - דפים דומים


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כשה' חילק את העולם בין העמים, הוא דאג שיישאר מקום לעם ישראל


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-03-13.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-32-08