באר הגולה (רבקש) על אורח חיים ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר הגולה (רבקש) על שולחן ערוך אורח חיים ח |

סעיף א[עריכה]

(א) יתעטף בציצית — טור וסמ"ק סימן ב', הרד"א וא"ח.

סעיף ב[עריכה]

(ב) סדר עטיפתו — טור בשם בעל העיטור.

סעיף ג[עריכה]

(ג) טליתות קטנים — תרומת הדשן ומהרי"ק קמ"ט והאגור ומהרי"א.

סעיף ד[עריכה]

(ד) מחזיר — שם בבעל העיטור וברוקח.

סעיף ה[עריכה]

(ה) מברך להתעטף — תוספות בפרק ב' דברכות.


(ו) אם שנים או שלשה — א"ח הביאו ב"י בסימן כ"ב, מהר"י ואגור בשם מהר"י מולין וא"ח.

סעיף ו[עריכה]

(ז) על טלית קטן — מנחות מב.

סעיף ז[עריכה]

(ח) צריך להפריד — טור.

סעיף ח[עריכה]

(ט) יכוין בהתעטפו — רא"ש בסוף הלכות ציצית.

סעיף ט[עריכה]

(י) קודם שיברך יעיין — תוספות בברכות י"ד ובמנחות ל"ד.

סעיף י[עריכה]

(כ) אם לובש — טור.


(ל) או כשילבש טלית — ב"י.

סעיף יא[עריכה]

(מ) עיקר מצות — דברי הטור וב"י בשם הריטב"א.

סעיף יב[עריכה]

(נ) אם יש לו כמה — טור.


(ס) והיה דעתו מתחילה — ב"י והאגור בשם הרשב"א.

סעיף יג[עריכה]

(ע) הלובש טלית קטן — הרא"ש מההיא דמנחות מ"ג.


(פ) דהליכה מביתו — ב"י לדעת הרא"ש ורבינו ירוחם.

סעיף יד[עריכה]

(צ) ואם פשט — נ"י ושבולי הלקט והאגור בשם מהר"מ.

סעיף טו[עריכה]

(ק) אם נפלה טליתו — נ"י בשם הריטב"א בשם רבו ור"י בסוף פרק קמא דברכות.


(ר) אף על פי שנפלה רובו — ב"י.

סעיף טז[עריכה]

(ש) הלן בטליתו — תשובת הרא"ש כלל ב' סימן י"ג מההיא דמנחות מ"ג.


(ת) וטוב למשמש — הגהות מיימוני מהלכות ציצית.

סעיף יז[עריכה]

(א) נתכסה בבגד — רמב"ם שם.