שולחן ערוך אורח חיים ח יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · ח · יז

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אנתכסה בבגד שהוא חייב בציצית ולא הטיל בו ציצית, יחביטל כמדמצוַת ציצית.

מפרשים

באר הגולה

(א) נתכסה בבגד — רמב"ם שם.טורי זהב - מגן דוד

(יח) ביטל מצות ציצית — דציצית חובת גברא לענין זה שאם נתכסה בטלית, אז חל עליו החיוב. ועיין מה שכתבנו סעיף יז סעיף ב.

מגן אברהם

באר היטב

(כ) מצות ציצית:    דציצית חובת גברא לעניין זה, שאם נתכסה בטלית אז חל עליו החיוב, עיין סימן י"ז.

שערי תשובה

ביאור הגר"א

נתכסה כו' — רוצה לומר דוקא בנתכסה, כמו שכתוב במנחות מא א: נהי דחייביה רחמנא כו':

ביטל כו' — אף על גב דאמרינן שם מ"ה א שעובר בחמשה עשה, מכל מקום אינו אלא מצוה אחת, כמו שהאריך הרמב"ם בשורש תשיעי, עיין שם:

משנה ברורה

(מד) מצות ציצית – דציצית חובת גברא, לעניין זה שאם נתכסה בטלית, אז חל עליו החיוב. עיין סימן י"ז.

ביאור הלכה

▲ חזור לראש