באר הגולה (רבקש) על אורח חיים ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר הגולה (רבקש) על שולחן ערוך אורח חיים ד |

סעיף א[עריכה]

(א) ירחץ ידיו ויברךברכות ס ב.

(ב) מים הפסולים וכו' — הרא"ה.

(ג) מיהו יש מי שאומר — שם.

סעיף ב[עריכה]

(ד) ידקדק לערותשבת קט א.

סעיף ג[עריכה]

(ה) לא יגע בידושבת קח ב.

סעיף ד[עריכה]

(ו) אפילו מי שנטלשם בפירוש רש"י.

(ז) לא יגע במקום הקזהבית יוסף לדעת רש"י.

סעיף ה[עריכה]

(ח) לא יגע בגיגיתבית יוסף לדעת רש"י.

סעיף ו[עריכה]

(ט) אין צריך רביעית — א"ח בשם הרמב"ם.

סעיף ז[עריכה]

(י) טוב להקפיד — תשובת הרשב"א והר"ד אבודרהם וספר הזוהר פרשת וישב בפסוק "ויאמרו איש אל אחיו".

סעיף ח[עריכה]

(כ) נטילת ידים שחרית — שם בזוהר.

סעיף ט[עריכה]

(ל) מים של נטילת ידים שחרית — שם בזוהר.

סעיף י[עריכה]

(מ) נוטל כלי — זוהר פרשת מקץ על פסוק "ויכר יוסף את אחיו".

סעיף יא[עריכה]

(נ) לא יטול ממי שלא נטל — שם בזוהר פרשת וישב.

סעיף יב[עריכה]

(ס) אם שכשך ידיו — שם בתשובת הרשב"א ובית יוסף לדעת הטור.

(ע) אבל לא לרוח רעה — בית יוסף לדעתו.

(פ) אם שכשך ידיו בג' מימות מחולפים — גם זה שם.

סעיף יג[עריכה]

(צ) אם היה נעור — בית יוסף גם לדעת הרא"ש.

סעיף יד[עריכה]

(ק) השכים קודם עמוד השחר — אורחות חיים.

סעיף טו[עריכה]

(ר) ישן ביום — בית יוסף.

סעיף טז[עריכה]

(ש) דוד היה נזהרסוכה כו ב וזוהר ריש פרשת ויגש.

סעיף יז[עריכה]

(ת) יש נוהגין לרחוץ פיהם — הרב דוד אבודרהם.

סעיף יח[עריכה]

(א) אלו דברים צריכים נטילה — שם בסוף ספרו והכל בו סימן כ"ג.

(ב) ויש אומרים אף ההולך בין המתים — מרדכי פרק ח דברכות.

(ג) ומי שמפליא כליו — מהר"י אבוהב בסימן ו.

(ד) ומי שעשה אחת וכו' — שם.

סעיף יט[עריכה]

(ה) המקיז דם וכו' — פסחים קיב א.

סעיף כ[עריכה]

(ו) הרוחץ פניושבת קלג ב.

סעיף כא[עריכה]

(ז) צריך ליזהר — תשובת הרשב"א.

סעיף כב[עריכה]

(ח) אם אין לו מיםברכות טו א.

(ט) ויברך על נקיות ידים — רא"ש בסוף ברכות.

(י) אבל לא להעביר רוח רעהשבת קט א ושם בזוהר פרשת וישב.

סעיף כג[עריכה]

(כ) לא תקנו — הרא"ש שם והרשב"א בתשובה.

(ל) אלא אם כן הוא ישן — שם.