באר הגולה (רבקש) על אורח חיים ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| באר הגולה (רבקש) על שולחן ערוך אורח חיים ג |

סעיף א[עריכה]

(א) כשיכנס לבית הכסאברכות ס ב.


(ב) ועכשיו לא נהגו — בית יוסף.

סעיף ב[עריכה]

(ג) יהא צנוע — שם בברכות סב א.

סעיף ג[עריכה]

(ד) אם רוצהשם.

סעיף ד[עריכה]

(ה) לא יגלה עצמוברכות כג ב.

סעיף ה[עריכה]

(ו) אם נפנהברכות סא ב לפירוש ירושלמי והתוס' שם והרא"ש והרשב"א שם.

סעיף ו[עריכה]

(ז) וכן אסור לישןברכות ה ב לפי פירוש התוס'.


(ח) ונכון להזהר — בית יוסף לדעת הרמב"ם בפרק ז מהל' בית הבחירה.

סעיף ז[עריכה]

(ט) המטיל מיםשם בגמרא סא ולשון הרמב"ם שם.

סעיף ח[עריכה]

(י) כשנפנה בשדהשם בגמרא סב.

סעיף ט[עריכה]

(כ) לא ישב במהרהשבת פב א.

סעיף י[עריכה]

(ל) לא יקנח ביד ימיןברכות סב א.

סעיף יא[עריכה]

(מ) לא יקנח בחרסשבת פב א, חולין קה ב.


(נ) ולא בצרור שקינחברכות סב א.

סעיף יב[עריכה]

(ס) יפנה בצניעותשם.

סעיף יג[עריכה]

(ע) לא ישתין מעומדנדה יג א וברכות מ א.

סעיף יד[עריכה]

(פ) יזהרנדה שם.


(צ) אלא אם כן הוא נשוירמב"ם פרק כ"א מהל' אישות.


(ק) ומדת חסידות — רבי יונה בספר היראה.

סעיף טו[עריכה]

(ר) אפילו מי שאינו נשוישם בגמרא דנדה.

סעיף טז[עריכה]

(ש) לא הותר לנשוי — סמ"ג סימן קנ"ו.

סעיף יז[עריכה]

(ת) המשהה נקביומכות טז ב.