שולחן ערוך אורח חיים ד ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · ד · ו · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אין צריךטטו* רביעית לנטילת ידיים לתפילה.

מפרשים

באר הגולה

(ט) אין צריך רביעית — א"ח בשם הרמב"ם.מגן אברהם

באר היטב

שערי תשובה

ביאור הגר"א

אין צריך כו' — דלא גרע מכל מידי דמנקי. ומיהו לדעת הרא"ה בסעיף א' יש לומר גם כאן דלא מברך, וכמו שכתבתי בסעיף ז'.

משנה ברורה

(טו) אין צריך – רוצה לומר, דיעבד אין מעכב הברכה, ומברך "על נטילת ידיים"; אבל לכתחילה טוב להקפיד שיהיה לו גם כן רביעית, וכמו שכתב בסעיף שאחר זה, דקאי גם על שיהיה לו רביעית, וכמו שכתבו האחרונים.

ביאור הלכה

  • אין צריך וכו' - עיין מ"ב. וכן בדין אחרי דהרא"ה מחמיר גם לענין ברכה וכמו שכתב הגר"א וגם הפרישה מחמיר מחמת זה לענין הברכה ואף דשאר פוסקים לא מחמירין כוותייהו מ"מ לכתחילה נכון להקפיד זה וכן משמע מהפמ"ג סק"ד:

כף החיים

(כו) סעיף ו: אין צריך רביעית וכו' — דלא גרע מכל מידי דמנקי. ומיהו לדעת הרא"ה בסעיף א' יש לומר גם כאן דלא מברך. ביאורי הגר"א אות ז'. וכן כתב מצת שימורים דף ד' ע"ב דהמים צריך שיהיו רביעית, עיין שם. וכן כתב הרש"ש ז"ל בנהר שלום דף ט"ו ע"ב הנדפס מחדש ונתן טעם בסוד יעויין שם. וכן כתב הרוח חיים סימן ה' אות ה'. ועל כן צריך ליזהר שלא לשפוך פחות מרביעית, כדי שלא יכנס בספק ברכות.