שולחן ערוך אורח חיים ד יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · ד · יז · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

יש נוהגיןת לרחוץ פיהם שחרית, מפני הריריםלז שבתוך הפה.

מפרשים

באר הגולה

(ת) יש נוהגין לרחוץ פיהם — הרב דוד אבודרהם.מגן אברהם

באר היטב

שערי תשובה

ביאור הגר"א

יש נוהגין כו' — כדי להתפלל בנקיות הפה, שם, וכמ"ש הרא"ש בפ"ג סל"ט בשם הירושלמי: ר"י אומר אפילו רוקק, כדי שיהא פיהו נקי.

משנה ברורה

(לז) מפני הרירים – כי צריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ובטהרה [בית יוסף]. ואם הוא איסטניס ואינו רוצה להכניס המים לפיו מפני שאינם זכים וצחים, אין מעכב מלברך [לבוש].

ביאור הלכה

כף החיים

(נט) סעיף י"ז: יש נוהגין לרחוץ פיהם וכו' — והטעם, מפני שצריך להזכיר את השם הגדול בקדושה ובטהרה. ב"י בשם הרב דוד אבודרהם וכלבו, וכן כתב הלבוש. מיהו נראה, שאם הוא אינו רוצה להכניס המים לפיו מפני שאינם זכים וצחים, אין רחיצת הפה מעכב מלברך. לבוש. ובתענית צבור אסור להדיח פיו. עט"ז, וכן כתב פתחי עולם אות ל' בשם הנז'. ועיין לקמן סימן תקס"ז סעיף ג'.