רש"י על ירמיהו י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · י · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל דרך הגוים אל תלמדו" - ואז מאותות השמים אל תחתו מחמה לוקה וממאורות לוקין

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרש" - אומן

"מעצד" - (דולדוייר"א בלע"ז)

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מסמרות" - (קלי"ש בלע"ז)

"ובמקבות" - קורנס (מרטי"ל בלע"ז)

"יפיק" - יכרע ברכיו ל' פוקה (שמואל א כה) ופיק ברכים (נחום ב)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כתומר מקשה" - מקיש אותם בקורנס עד שזוקף לו קומה כדקל

"אל תיראו מהם" - אם תפרשו מהם כי לא ירעו לכם

"וגם היטיב אין אותם" - אם תעבדום היטיב כמו להיטיב

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לך יאתה" - לך נאה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאחת יבערו" - עכו"ם ומה היא האחת מוסר הבלים של עץ שלהם ויתייסרו עליו יבערו ל' שטות וכן ויכסלו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרוקע" - מרודד

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וה' אלהים אמת" - למה כי הוא אלהים חיים ומלך עולם לכך יכול לאמת דבריו אבל בשר ודם אומר לעשות ומת או תשש כחו או יורד מנכסיו ואין בידו לקיים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כדנה תאמרון" - אגרת היא ששלח ירמיהו ליכניה וגלותו בגולה להשיב לכשדים ארמית תשובה אם אומרין להם לעבוד עכו"ם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נטה" - (טינדי"ש בלע"ז)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לקול תתו" - בעת בא קול שהוא נותן המון מים בשמים

"נשיאים" - עננים

"ברקים" - (פלנדורי"ש בלע"ז)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נבער" - לשון איש בער (תהלים צב) וכן נבערו הרועים (כאן)

"נסכו" - לשון מסכה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעת פקודתם" - כשאפקד עליהם

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אספי מארץ כנעתך" - החביאו כנושי מארעא סחורתיך כמו כנען בידו מאזני מרמה (הושע יא) ומנחם פירש כנעתך לשון הכנעה ושפלות ואספי ל' שחייה שחי והשפילי יותר משפלות ארץ את הכנעתך את ירושלים היושבת עתה במצור

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קולע" - כזה שהוא זורק אבן בקלע

"למען" - אשר ימצאו שכר פעולתם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נחלה" - ל' חולי

"ואשאנו" - ת"י ואסובריניה (אשופרילו"י בלע"ז)

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יצאוני" - יצאו ממני ירושלים אומרת כן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא השכילו" - לא הצליחו במלכותם כמו בכל אשר יפנה ישכיל (משלי יז)

"מרעיתם" - צאן מרעיתם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא לאדם דרכו" - כי יצר הרע שבראת בו מטהו מן הדרך ד"א ידעתי ה' כי לא לאדם דרכו אין ביד כל אדם כח להצליח דרכו ואם לא על פיך אין כח ביד אויב להחריב ביתך

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך במשפט" - ביסורין

"במשפט" - (יושטיצ"א בלע"ז)

"אך במשפט" - ת"י ברם בדין חשוך

"אל באפך" - פן תהא כלייה

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אכלו" - (דיורידנו"ש בלע"ז) וכן ואכלוהו