רש"י על ירמיהו ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עצרת בוגדים" - כנסיות בוגדים

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"וידרכו" - לשון זה נופל בהזמנת הקשת לירות חץ וקשת הי' (ארבלישט"א בלע"ז) וברגלים דורכין אותה לכך קורא אותה דריכה והנביא המשיל לשונם לקשת שקר שדרכו לשונם קשת בשקר

"מרעה אל רעה" - מעבירה אל עבירה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עקוב יעקב" - ארוב יארוב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"העוה נלאו" - יגעו וטרחו לעוות את דרכם

"העוה" - כמו הכבד את לבו (שמות ח) להעוות

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שבתך בתוך מרמה" - כשהן יושבים חושבין מחשבות מרמה ובמרמה החליפו יראתי ומאנו דעת אותי

"במרמה" - בשביל המרמה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הנני צורפם" - ביסורין

"מפני בת עמי" - מן קדם חובי כנישתא דישראל

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"חץ שחוט לשונם" - משוך כמו זהב שחוט (מלכים א י) וכן ושחטה שטים (הושע ה) (טריי"ש בלע"ז) לישנא אחרינא ל' שחיטה ממש (טראנקא"ט בלע"ז) וכן חברו מנחם וכן ת"י כגיר די מחרף

"ובקרבו" - ת"י ובמעוהי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על ההרים" - על חורבן ההרים

"ועל נאות מדבר" - נוה רועים שבמדברות נאות ל' נוה וכן נאות אלהים (תהלים פג) וכן לביתך נאוה קודש (שם צג)

"נצתו" - לשון ציה וכן נצתה

"נדדו הלכו" - סופן לילך חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה מגלות צדקיהו עד פקודת כורש מלך פרס חמשים ושתים שנה היו ורמז לדבר ועד בהמה חשבונה בגימטריא נ"ב והחשבון מכוון במסכת מגילה

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לגלים" - דגורין

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"מי האיש החכם" - שיבין זאת ומי הנביא אשר דבר פי ה' אליו

"ויגידה" - ומי יגיד על מה אבדה הארץ ובא כל הפורענות הזה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"לענה" - עשב מר

"מי ראש" - ארס נחש

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כי השליכו משכנותינו" - את שוכניהם ויש עוד לומר כי השליכו האויבים את משכנותינו לארץ

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"להכרית עולל מחוץ" - מן השוק כמו וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א כ)

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אל יתהלל חכם" - אל תתהללו לומר חכמים אנחנו הנה בדברי מאסתם וחכמת מה לכם אם השכלתם וידעתם אותי אז תתהללו בחכמתכם

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"השכל" - כמו הכבד (בראשית ח) (אגטליינ"ט בלע"ז)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על כל מול בערלה" - על כל מול שיש לו ערלה אפילו ערלת לב וכל שכן על העכו"ם

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על מצרים וגו'" - שכיני א"י היו ולקו אחריה בסמוך לה כמו שכתוב (ביחזקאל כט) ומפרש בסדר עולם

"קצוצי פאה" - ל' קצה המוקצין בפאת מדבר

<< · רש"י על ירמיהו · ט · >>