רמב"ם הלכות שמיטה ויובל

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר זרעים · הלכות שמיטה ויובל | >>


הלכות שמיטה ויובל

יש בכללן שתים ועשרים מצוות: תשע מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שתשבות הארץ ממלאכתה בשביעית. (ב) שלא יעבוד עבודת הארץ בשנה זו. (ג) שלא יעבוד עבודת האילן בשנה זו. (ד) שלא יקצור הספיח כדרך הקוצרים. (ה) שלא יבצור הנזירים כדרך הבוצרים. (ו) שישמיט מה שתוציא הארץ. (ז) שישמיט כל הלואתו. (ח) שלא יגוש ולא יתבע הלווה. (ט) שלא ימנע מלהלוות קודם השמיטה כדי שלא יאבד ממונו. (י) לספור השנים שבע שבע. (יא) לקדש שנת חמשים. (יב) לתקוע בשופר בעשירי לתשרי, כדי לצאת עבדים חפשי. (יג) שלא תעבד אדמה בשנה זו. (יד) שלא יקצור ספיחיה כנגד הקוצרים. (טו) שלא יבצור נזיריה כנגד הבוצרים. (טז) ליתן גאולה לארץ בשנה זו, וזה הוא דין שדה אחוזה ושדה מקנה. (יז) שלא תמכר הארץ לצמיתות. (יח) דין בתי ערי חומה. (יט) שלא ינחל כל שבט לוי בארץ ישראל, אלא נותנין להם ערים מתנה לשבת בהם. (כ) שלא יקח שבט לוי חלק בבזה. (כא) ליתן ללוים ערים לשבת ומגרשיהן. (כב) שלא ימכר מגרש עריהם אלא גואלים לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

 • פרק ראשון: מצות עשה לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה שביעית ..
 • פרק שני: לא יוציא אדם זבלים מחצירו ויתן בתוך שדהו בשביעית ..
 • פרק שלישי: עבודת הארץ בשנה ששית שלשים יום סמוך לשביעית אסורה הלכה למשה מסיני ..
 • פרק רביעי: כל שתוציא הארץ בשנה שביעית ..
 • פרק חמישי: פירות שביעית ניתנו לאכילה ולשתייה ולסיכה ולהדלקת הנר ולצביעה ..
 • פרק ששי: אין עושין סחורה בפירות שביעית ..
 • פרק שביעי: פירות שביעית אין אוכלין מהן אלא כל זמן שאותו המין מצוי בשדה ..
 • פרק שמיני: כדרך שאסור לעבוד הארץ בשביעית כך אסור לחזק ידי ישראל שעובדין אותה ..
 • פרק תשיעי: מצות עשה להשמיט המלוה בשביעית ..
 • פרק עשירי: מצות עשה לספור שבע שבע שנים ולקדש שנת החמשים ..
 • פרק אחד עשר: ארץ ישראל המתחלקת לשבטים אינה נמכרת לצמיתות ..
 • פרק שנים עשר: המוכר בית בתוך עיר המוקפת חומה הרי זה גואלה כל י"ב חודש ..
 • פרק שלושה עשר: שבט לוי, אעפ"י שאין להם חלק בארץ, כבר נצטוו ישראל ליתן להם ערים ..