לדלג לתוכן

רמב"ם ספר קדושה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קדושה | >>


בְּשֵׁם יי אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

פְּעָמַי הָכֵן בְּאִמְרָתֶךָ, וְאַל תַּשְׁלֶט בִּי כָל אָוֶן (תהלים קיט קלג)


ספר חמישי  והוא  ספר קדושה


הלכותיו שלוש, וזה הוא סידורן:
הלכות איסורי ביאה
הלכות מאכלות אסורות
הלכות שחיטה


הלכות איסורי ביאה יש בכללן שבע ושלושים מצוות: מצוַת עשה אחת, ושש ושלושים מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לבוא על האם. (ב) שלא לבוא על אשת אב. (ג) שלא לבעול אחות. (ד) שלא לבעול בת אשת אב. (ה) שלא לבעול בת הבן. (ו) שלא לבעול בת. (ז) שלא לבעול בת הבת. (ח) שלא לישא אשה ובתה. (ט) שלא לישא אשה ובת בנה. (י) שלא לישא אשה ובת בתה. (יא) שלא לבעול אחות אב. (יב) שלא לבעול אחות אם. (יג) שלא לבעול אשת אחי האב. (יד) שלא לבעול אשת הבן. (טו) שלא לבעול אשת אח. (טז) שלא לבעול אחות אשתו. (יז) שלא לשכב עם בהמה. (יח) שלא תביא אשה בהמה עליה. (יט) שלא לשכב עם זכר. (כ) שלא לגלות ערות אב. (כא) שלא לגלות ערות אחי האב. (כב) שלא לבעול אשת איש. (כג) שלא לבעול נידה. (כד) שלא להתחתן בגוים. (כה) שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל יי. (כו) שלא להרחיק דור שלישי מצרי מלבוא בקהל. (כז) שלא להרחיק דור שלישי אדומי מלבוא בקהל. (כח) שלא יבוא ממזר בקהל. (כט) שלא יבוא סריס בקהל. (ל) שלא לסרס זכר, אפילו בהמה חיה ועוף. (לא) שלא ישא כהן גדול אלמנה. (לב) שלא יבעול כהן גדול אלמנה, אפילו בלא נישואין. (לג) שישא כהן גדול בתולה בנערותה. (לד) שלא ישא כהן גרושה. (לה) שלא ישא זונה. (לו) שלא ישא חללה. (לז) שלא יקרב אדם לאחת מכל העריות, ואף על פי שלא בעל.

הלכות מאכלות אסורות יש בכללן שמונה ועשרים מצוות: ארבע מצוות עשה, וארבע ועשרים מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לבדוק בסימני בהמה וחיה, להבדיל בין טמאה לטהורה. (ב) לבדוק בסימני העוף, להבדיל בין טמא לטהור. (ג) לבדוק בסימני חגבים, להבדיל בין טמא לטהור. (ד) לבדוק בסימני דגים, להבדיל בין טמא לטהור. (ה) שלא לאכול בהמה וחיה טמאה. (ו) שלא לאכול עוף טמא. (ז) שלא לאכול דגים טמאים. (ח) שלא לאכול שרץ העוף. (ט) שלא לאכול שרץ הארץ. (י) שלא לאכול רמש הארץ. (יא) שלא לאכול תולעת הפירות כשתצא לארץ. (יב) שלא לאכול שרץ המים. (יג) שלא לאכול נבילה. (יד) שלא ליהנות בשור הנסקל. (טו) שלא לאכול טריפה. (טז) שלא לאכול אבר מן החי. (יז) שלא לאכול דם. (יח) שלא לאכול חלב בהמה טהורה. (יט) שלא לאכול גיד הנשה. (כ) שלא לאכול בשר בחלב. (כא) שלא לבשלו. (כב) שלא לאכול לחם תבואה חדשה. (כג) שלא לאכול קלי מן החדש. (כד) שלא לאכול כרמל מן החדש. (כה) שלא לאכול ערלה. (כו) שלא לאכול כלאי הכרם. (כז) שלא לאכול טבל. (כח) שלא לשתות יין נסך.

הלכות שחיטה יש בכללן חמש מצוות: שלוש מצוות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לשחוט ואחר כך יאכל. (ב) שלא לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד. (ג) לכסות דם חיה ועוף. (ד) שלא ליקח האם על הבנים. (ה) לשלח האם אם לקחה על הבנים.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה שבעים מצוות: מהן שמונה מצוות עשה, ושתים וששים מצוות לא תעשה.