רמב"ם ספר משפטים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר משפטים | >>


בְּשֵׁם יי אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

אוֹדְךָ בְּיֹשֶׁר לֵבָב, בְּלָמְדִי מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ (תהלים קיט ז)


ספר שלושה עשר  והוא  ספר משפטים


הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן:
שכירות
הלכות שאלה ופיקדון
הלכות מלווה ולווה
הלכות טוען ונטען
הלכות נחלות


הלכות שכירות יש בכללן שבע מצוות: שלוש מצוות עשה, וארבע מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) דין שכיר ושומר שכר. (ב) ליתן שכר שכיר ביומו. (ג) שלא יאחר שכר שכיר אחר זמנו. (ד) שיאכל השכיר מן המחובר שעושה בו. (ה) שלא יאכל השכיר מן המחובר שלא בשעת גמר מלאכה. (ו) שלא יוליך השכיר בידו יתר על מה שאכל. (ז) שלא יחסום שור בדישו, וכן שאר בהמה.

הלכות שאלה ופיקדון יש בכללן שתי מצוות עשה: ראשונה דין השואל, שניה דין שומר חינם.

הלכות מלווה ולווה יש בכללן שתים עשרה מצוות: ארבע מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) להלוות לעני וָמך. (ב) שלא יגושׂ אותו. (ג) לנגושׂ את הנוכרי. (ד) שלא ימשכן בעל חוב בזרוע. (ה) להחזיר המשכון לבעליו בזמן שהוא צריך לו. (ו) שלא יאחר המשכון מבעליו העני בעת שהוא צריך לו. (ז) שלא יחבול אלמנה. (ח) שלא יחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש. (ט) שלא יתן המלוה בריבית. (י) שלא ילוה הלוה בריבית. (יא) שלא יתעסק אדם בין מלוה ולוה בריבית; ולא יעיד ביניהם, ולא יכתוב שטר ולא יערוב. (יב) ללוות מן הנוכרי ולהלוות לו בריבית.

הלכות טוען ונטען מצוַת עשה אחת, והיא דין טוען ומודה או כופר.

הלכות נחלות מצוַת עשה אחת, והיא דין סדר נחלות.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה, שלוש ועשרים: מהן אחת עשרה מצוות עשה, ושתים עשרה מצוות לא תעשה.