רמב"ם ספר נזקים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר נזקים | >>


בְּשֵׁם יי אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

הַט לִבִּי אֶל עֵדְו‍ֹתֶיךָ, וְאַל אֶל בָּצַע (תהלים קיט לו)


ספר אחד עשר  והוא  ספר נזקים


הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן:
נזקי ממון
הלכות גניבה
הלכות גזילה ואבידה
הלכות חובל ומזיק
הלכות רוצח ושמירת נפש


הלכות נזקי ממון יש בכללן ארבע מצוות עשה, וזה הוא פרטן: (א) דין השור. (ב) דין ההֶבער. (ג) דין הבור. (ד) דין ההַבערה.

הלכות גניבה יש בכללן שבע מצוות: שתי מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לגנוב ממון. (ב) דין הגנב. (ג) לצַדק המאזנים עם המשקלות. (ד) שלא יעשה עול במידות ובמשקלות. (ה) שלא יהיה לאדם אבן ואבן, איפה ואיפה, אף על פי שאינו לוקח ונותן בהן. (ו) שלא יסיג גבול. (ז) שלא לגנוב נפשות.

הלכות גזילה ואבידה יש בכללן שבע מצוות: שתי מצוות עשה, וחמש מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לגזול. (ב) שלא לעשוק. (ג) שלא לחמוד. (ד) שלא להתאוות. (ה) להשיב את הגזילה. (ו) שלא יתעלם מן האבידה. (ז) להשיב האבידה.

הלכות חובל ומזיק מצוַת עשה אחת, והיא דין חובל בחבֵרו או מזיק ממון חבֵרו.

הלכות רוצח ושמירת נפש יש בכללן שבע עשרה מצוות: שבע מצוות עשה, ועשר מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לרצוח. (ב) שלא ליקח כופר לנפש רוצח אלא יומת. (ג) להגלות הרוצח בשגגה. (ד) שלא ליקח כופר למחוייב גלות. (ה) שלא יומת הרוצח כשירצח קודם עמידה בדין. (ו) להציל הנרדף בנפשו של רודף. (ז) שלא לחוס על הרודף. (ח) שלא לעמוד על דם. (ט) להפריש ערי מקלט ולכוון להם הדרך. (י) לערוף את העגלה בנחל. (יא) שלא יֵעבד באותה קרקע ולא תִזרע. (יב) שלא לשים דמים. (יג) לעשות מעקה. (יד) שלא יכשיל תמים בדבר. (טו) לפרוק עם מי שנכשל בדרך. (טז) לטעון עמו. (יז) שלא יניחנו בדרך נבהל במשאו וילך לו.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה שש ושלושים: מהן שש עשרה מצוות עשה, ועשרים מצוות לא תעשה.