רמב"ם ספר הפלאה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הפלאה | >>


בְּשֵׁם יי אֵל עוֹלָם (בראשית כא לג)

נִדְבוֹת פִּי רְצֵה נָא יי, וּמִשְׁפָּטֶיךָ לַמְּדֵנִי (תהלים קיט קח)


ספר ששי  והוא  ספר הפלאה


הלכותיו ארבע, וזה הוא סידורן:
הלכות שבועות
הלכות נדרים
הלכות נזירות
ערכים וחרמין


הלכות שבועות יש בכללן חמש מצוות: אחת מצוַת עשה, וארבע מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שלא לישבע בשמו לשקר. (ב) שלא לישא את שמו לשוא. (ג) שלא לכפור בפיקדון. (ד) שלא לישבע על כפירת ממון. (ה) לישבע בשמו באמת.

הלכות נדרים יש בכללן שלוש מצוות: שתי מצוות עשה, ואחת מצוַת לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שישמור מוצא שפתיו, ויעשה כמו שנדר. (ב) שלא יחל דברו. (ג) שיופר הנדר או השבועה, וזה הוא דין הפר נדרים המפורש בתורה שבכתב.

הלכות נזירות יש בכללן עשר מצוות: שתי מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) שיגדל הנזיר פרע. (ב) שלא יגלח שיערו כל ימי נזרו. (ג) שלא ישתה הנזיר יין, ולא תערובת יין, ואפילו חומץ שלהן. (ד) שלא יאכל ענבים לחים. (ה) שלא יאכל צמוקים. (ו) שלא יאכל חרצנים. (ז) שלא יאכל זוגין. (ח) שלא יכנס לאוהל המת. (ט) שלא יטמא למתים. (י) שיגלח על הקרבנות כשישלים נזירותו או כשיטמא.

הלכות ערכים וחרמין יש בכללן שבע מצוות: חמש מצוות עשה, ושתיים מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לדון בערכי אדם כאשר מפורש בתורה, וזה הוא דין ערכי אדם. (ב) דין ערכי בהמה. (ג) דין ערכי בתים. (ד) דין ערכי שדות. (ה) דין מחרים נכסיו. (ו) שלא ימכר חרם. (ז) שלא יגאל חרם.

נמצאו כל המצוות הנכללות בספר זה חמש ועשרים: עשר מהן מצוות עשה, וחמש עשרה מצוות לא תעשה.