רמב"ם הלכות מלווה ולווה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר משפטים · הלכות מלווה ולווה | >>


הלכות מלווה ולווה

יש בכללן שתים עשרה מצוות: ארבע מצוות עשה, ושמונה מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) להלוות לעני וָמך. (ב) שלא יגושׂ אותו. (ג) ליגושׂ את הנכרי. (ד) שלא ימשכן בעל חוב בזרוע. (ה) להחזיר המשכון לבעליו בזמן שהוא צריך לו. (ו) שלא יאחר המשכון מבעליו העני בעת שהוא צריך לו. (ז) שלא יחבול אלמנה. (ח) שלא יחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש. (ט) שלא יתן המלוה בריבית. (י) שלא ילוה הלוה בריבית. (יא) שלא יתעסק אדם בין מלוה ולוה בריבית; לא יעיד ביניהן, ולא יכתוב שטר ולא יערוב. (יב) ללוות מן הנוכרי ולהלוות לו בריבית.

וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר · פרק ארבעה עשר · פרק חמישה עשר · פרק ששה עשר · פרק שבעה עשר · פרק שמונה עשר · פרק תשעה עשר · פרק עשרים · פרק אחד ועשרים · פרק שנים ועשרים · פרק שלושה ועשרים · פרק ארבעה ועשרים · פרק חמישה ועשרים · פרק ששה ועשרים · פרק שבעה ועשרים