רמב"ם הלכות איסורי ביאה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קדושה · הלכות איסורי ביאה | >>


הלכות איסורי ביאה

יש בכללן שבע ושלושים מצוות: אחת מצוַת עשה, ושש ושלושים מצוות לא תעשה.
וזה הוא פרטן:
(א) שלא לבוא על האם. (ב) שלא לבוא על אשת אב. (ג) שלא לבעול אחות. (ד) שלא לבעול בת אשת אב. (ה) שלא לבעול בת הבן. (ו) שלא לבעול בת. (ז) שלא לבעול בת הבת. (ח) שלא לישא אשה ובתה. (ט) שלא לישא אשה ובת בנה. (י) שלא לישא אשה ובת בתה. (יא) שלא לבעול אחות אב. (יב) שלא לבעול אחות אם. (יג) שלא לבעול אשת אחי האב. (יד) שלא לבעול אשת הבן. (טו) שלא לבעול אשת אח. (טז) שלא לבעול אחות אשתו. (יז) שלא לשכב עם בהמה. (יח) שלא תביא אשה בהמה עליה. (יט) שלא לשכב עם זכר. (כ) שלא לגלות ערות אב. (כא) שלא לגלות ערות אחי האב. (כב) שלא לבעול אשת איש. (כג) שלא לבעול נידה. (כד) שלא להתחתן בגוים. (כה) שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל יי. (כו) שלא להרחיק דור שלישי מצרי מלבוא בקהל. (כז) שלא להרחיק דור שלישי אדומי מלבוא בקהל. (כח) שלא יבוא ממזר בקהל. (כט) שלא יבוא סריס בקהל. (ל) שלא לסרס זכר, אפילו בהמה חיה ועוף. (לא) שלא ישא כהן גדול אלמנה. (לב) שלא יבעול כהן גדול אלמנה, אפילו בלא נישואין. (לג) שישא כהן גדול בתולה בנערותה. (לד) שלא ישא כהן גרושה. (לה) שלא ישא זונה. (לו) שלא ישא חללה. (לז) שלא יקרב אדם לאחת מכל העריות, ואף על פי שלא בעל.

וביאור כל מצוות האלו בפרקים אלו:

פרק ראשון · פרק שני · פרק שלישי · פרק רביעי · פרק חמישי · פרק ששי · פרק שביעי · פרק שמיני · פרק תשיעי · פרק עשירי · פרק אחד עשר · פרק שנים עשר · פרק שלושה עשר · פרק ארבעה עשר · פרק חמישה עשר · פרק ששה עשר · פרק שבעה עשר · פרק שמונה עשר · פרק תשעה עשר · פרק עשרים · פרק אחד ועשרים · פרק שנים ועשרים