עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מא עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ב, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ה':

ב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ו':

ג ד מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ז':

ד ה מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ה':

ה ו ז מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ח':

ו ח ט מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ו:

ז י כ מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ט':

דף מב עמוד א[עריכה]

ח א מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף א':

ט ב מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ח', סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ג:

דף מב עמוד ב[עריכה]

י א ב מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ח':

יא ג מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ה':

יב ד ה טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ז':

דף מג עמוד א[עריכה]

יג א ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ד:

דף מג עמוד ב[עריכה]

יד א מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ד:

טו ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה י"א:

טז ג מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ג, ומיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ד':

דף מד עמוד א[עריכה]

יז א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י"ב:

יח ב מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף א':

יט ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף ב':

כ ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י"א:

כא ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י"ב בהג"ה, וטור ושו"ע או"ח סי' שט"ו סעיף א':

דף מד עמוד ב[עריכה]

כב א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה ט"ז, ומיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ה', וטור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ד', וטור ושו"ע או"ח סי' תר"ל סעיף י"ב:

כג ב מיי' פט"ז מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ז':

כד ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ב סעיף ה':

כה ד ה מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ז, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ז סעיף ב':

דף מה עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"ז, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ז סעיף א':

כז ב ג ד מיי' שם, וטור ושו"ע או"ח סי' ת"ז סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' שכ"ט סעיף ט':

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כ"ג, סמ"ג לאוין סה סו, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ט סעיף ו' וסעיף ז, [ וברב אלפס שבת פ"א ח. ]:

כט ז מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת':

ל ח מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ת"א:

לא ט מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ט"ז, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ט סעיף ד':

דף מה עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ד, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ד:

לג ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ט"ז:

דף מו עמוד א[עריכה]

לד א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ד, וטור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ט"ו:

לה ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"א:

לו ג מיי' פ"ד מהל' טומאת משכב ומושב הלכה א', סמג עשין רמג:

לז ד מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ת"ב סעיף א':

דף מז עמוד א[עריכה]

לח א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ט, סמג עשין כב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף ב':

לט ב ג מיי' פי"א מהל' גירושין הלכה י"ח, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' י"ג סעיף א':

מ ד מיי' פ"ט מהל' ע"ז הלכה י"ד, סמג לאוין מח, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ט סעיף ג', [וברב אלפס הלכות טומאה דף סה]:

מא ה ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה י"ד, סמג לאוין רלג, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ב סעיף א', [וברב אלפס שם]:

דף מז עמוד ב[עריכה]

מב א ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"א:

מג ג מיי' פט"ו מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ב:

דף מח עמוד א[עריכה]

מד א ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין סה וסו, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ט סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שצ"ו סעיף א':

מה ג ד ה מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף א':


דף מט עמוד א[עריכה]

מו א ב ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ז ח ט, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף ט':

מז ד מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ה':

מח ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה י"ח, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ד':

מט ז ח מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ו סעיף ג':

דף מט עמוד ב[עריכה]

נ א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ד', ומיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' שע"ח סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' שפ"ו סעיף ט':

נא ב מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ה', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"א:

נב ג מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף א':

נג ד מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ט סעיף י':

נד ה מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ה', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"א:

דף נ עמוד א[עריכה]

נה א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה י"ד, סמג עשין קלח, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ע"ו:

נו ב מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה ד':

נז ג מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה א':

נח ד ה מיי' פי"ב מהל' פסולי המוקדשין הלכה ט"ו:

דף נ עמוד ב[עריכה]

נט א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"א:

ס ב מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה ט', ומיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ו סעיף ב':

סא ג מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"ב:

סב ד מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"א:

סג ה מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תי"ב:

דף נא עמוד א[עריכה]

סד א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ג', סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"א:

סה ב מיי' פי"ב מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' שמ"ט סעיף ב':

דף נא עמוד ב[עריכה]

סו א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ב' והלכה ג, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף י"ג:

סז ב מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף ז':

סח ג מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ת"ט סעיף ח':

דף נב עמוד א[עריכה]

סט א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ת"י סעיף ג':

ע ב ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"י סעיף א':

דף נב עמוד ב[עריכה]

עא א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ת"י סעיף ב':

עב ב מיי' פכ"ז מהל' שבת הלכה י"א, סמ"ג לאוין סו, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף א':

עג ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ב':

עד ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' ת"ה סעיף ג':