עין משפט ונר מצוה/סוטה/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף מב עמוד א[עריכה]

א א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ג , סמג עשין קכ:

ב ב מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ב:


דף מג עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה , סמג עשין קכ:

ד ב מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו:

ה ג מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ז:

ו ד מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה:

ז ה מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו:

ח ו מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ח:

ט ז מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה י:

י ח מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה יא:

יא ט י מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ג:

יב כ מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ה והלכה ו:

דף מג עמוד ב[עריכה]

יג א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו:

יד ב מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה טז , סמג עשין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף כב:

טו ג מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף כג:

טז ד מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף כז:

יז ה מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ו:

יח ו מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ז:

יט ז מיי' פ"א מהל' כלאים הלכה ה , סמג לאוין רפא , טור ושו"ע יו"ד סי' רצה סעיף א וסעיף ג:

כ ח ט מיי' פ"י מהל' מעשר שני הלכה יט , סמג עשין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף כא:

כא י מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה ב , סמג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' עא סעיף ז , וטור וש"ע יו"ד סימן שסז סעיף ב ג ו:

כב כ טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף יא וסעיף כג:

כג ל מ מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ט:

כד נ ס מיי' פ"ו מהל' כלאים הלכה ד , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף כב:

דף מד עמוד א[עריכה]

כה א מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יג , סמג לאוין רלה , טור ושו"ע יו"ד סי' שעא סעיף ה:

כו ב מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ט וע"ש בכסף משנה:

(ב) מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ז:

כז ג מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה ב , ומיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ב:

כח ד מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה יא:

כט ה מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה יא:

ל ו מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה טו:

לא ז מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ד:

דף מד עמוד ב[עריכה]

לב א מיי' פ"ז מהל' מלכים הלכה ד:

לג ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ו וע"ש בכסף משנה , סמג עשין כב , טור ושו"ע או"ח סי' כה סעיף ט:

לד ג מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה א וע"ש בכסף משנה , סמג עשין קיז: