משנה תרומות י ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת תרומות · פרק י · משנה ג | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה, רבי מאיר אוסר, ורבי יהודה מתיר.

רבי יוסי מתיר בשל חיטים, ואוסר בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הָרוֹדֶה פַּת חַמָּה וּנְתָנָהּ עַל פִּי חָבִית שֶׁל יַיִן שֶׁל תְּרוּמָה,

רַבִּי מֵאִיר אוֹסֵר,
וְרַבִּי יְהוּדָה מַתִּיר.
רַבִּי יוֹסֵי מַתִּיר בְּשֶׁל חִטִּים, וְאוֹסֵר בְּשֶׁל שְׂעוֹרִים,
מִפְּנֵי שֶׁהַשְּׂעוֹרִים שׁוֹאֲבוֹת:

נוסח הרמב"ם

הרודה פת חמה,

ונתנה, על פי חבית של יין של תרומה -
רבי מאיר - אוסר.
ורבי יהודה - מתיר.
רבי יוסי - מתיר בשל חיטים,
ואוסר - בשל שעורים,
מפני שהשעורים - שואבות.

פירוש הרמב"ם

הסרת הפת מן התנור, נקרא רודה.

ואומר בכאן, כי כשרודה ככר אחת חמה ונתנה על פי חבית, שהיא מזיעה ושואבת ומתלחלחת מן היין שיש באותה חבית.

ושואבת - כמו מושכת.

והלכה כרבי יוסי:

פירוש רבינו שמשון

ר"מ אוסר. בפרק בתרא דע"ג (דף סו:) ובפסחים (דף עו:) מסקינן דר' מאיר סבר ריחא מילתא היא ור' יהודה סבר ריחא לאו מילתא היא אבל לאביי ולרבא דכ"ע ריחא מילתא היא ופליגי בפת חמה וחבית מגופה ובפת צוננת וחבית פתוחה:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרודה - הוצאת הפת מן התנור נקראת רדייה:

ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה - דהשתא הפת קולטת ושואבת מריח היין:

ר"מ אוסר - דסבר ריחא מילתא היא:

ורבי יהודה מתיר - דסבר ריחא לאו מילתא היא:

מפני שהשעורים שואבות - מושכות מלחלוחית יין של תרומה ג. והלכה כרבי יוסי:

פירוש תוספות יום טוב

מפני שהשעורים שואבות. פי' הר"ב מלחלוחית יין. כלומר היין נמשך בפת ולכך אסור אע"ג דריחא לאו מלתא כסתם דלקמן. והכא פסיק הלכה כר' יוסי. [*ועיין מ"ש במשנה ג פ"ג דמכשירין]:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על הברטנורא) כלומר היין נמשך בפת ולכך אסור אף על גב דריחא לאו מלתא כסתמא דלקמן:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

הרודה פת חמה וכו':    עיין במה שכתבתי בשם הר"ש ז"ל פ"ג דמס' מכשירין סי' ג':

ר' יוסי מתיר:    ירוש' חטים מלמטן ושעורים מלמעלן כשם שאין חטים שואבות כך אין השעורים שואבות שעורים מלמטן וחטים מלמעלן כשם שהשעורים שואבות כך החטים שואבות:

תפארת ישראל

יכין

הרודה:    הוציא מהתנור:

ורבי יהודה מתיר:    פליגי אי ריחא מלתא היא:

מפני שהשעורים שואבות:    ממשות היין וקיי"ל דבפת חטין דוקא בב' לריעות' נאסר דהיינו בפת חמה וחבית פתוחה והפת מונח נגד פתח המגופה. אבל בשעורין אפי' בחדא לריעותא נאסר (שו"ע יו"ד קח, ד):

בועז


להלכתא גבירתא של תפארת ישראל לחץ כאן

פירושים נוספים